Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 19. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: час парламентських реформ у Великій Британії;

• розуміти: поняття «домініон», «експансіонізм», «індустріалізація», «монополія», «колоніальна імперія», «дискримінація», «суфражизм», «фемінізм»;

• вміти: показувати на карті напрямки колоніальної експансії та колоніальні володіння Великої Британії; охарактеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку, парламентські реформи у Великій Британії; висловлювати судження щодо діяльності королеви Вікторії та Девіда Ллойд Джорджа.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Терези історії»

• У який спосіб наведені чинники впливали (позитивно чи негативно) на розвиток Німеччини?

1) Мілітаризація;

2) контрибуції з Франції;

3) використання новітніх наукових і технічних досягнень;

4) обмеженість природних ресурсів;

5) завершення об’єднання країни, створення єдиного внутрішнього ринку;

6) контроль і втручання з боку держави.

Відповідь:

Позитивні

Негативні

2, 3, 5

1, 4, 6

Історична естафета «Бліц-турнір»

1. За державним устроєм Велика Британія у XIX ст. була ... (парламентською монархією).

2. Вища виконавча влада концентрувалася в руках ... (монарха).

3. Так звані «хлібні закони», що встановлювали високе мито на зерно, були прийняті... року. (1815)

4. У політичній системі Англії існувала ... (двопартійність).

5. Партія ліберального напрямку, що підтримувалася буржуазією, — це ... віги ().

6. 1834 року уряд вігів прийняв закон ... (про бідних).

7. Перший з’їзд чартистів відбувся ... року. (1839)

8. Англійський парламент складався з палати лордів і... (палати громад).

9. Результатом завершення промислового перевороту в Англії стало ... (світове лідерство).

10. Найбільш успішними галузями легкої промисловості в Англії були ... (вовняна та бавовняна промисловість).

11. 1867 року відбулася ... (Друга парламентська реформа).

12. Спадкоємцем торі у другій половині XIX ст. стала ... (консервативна партія).

13. Г. Пальмерстон, В. Гладстон, Д. Ллойд-Джордж — це ... (лідери лібералів).

14. Фритредерство — це ... (акон про вільну торгівлю).

15. Домініони — це держави у складі Британської імперії, які мали ... (самоврядування).

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. У 70-х рр. XIX ст. Великобританія залишалася наймогутнішою європейською державою, випереджаючи усі країни за рівнем економічного розвитку і розміром своїх колоніальних володінь. Про її пріоритет на морі йшлося навіть у національному гімні: «Керуй, Британіє, морями!» Але світ змінювався і Великобританія невдовзі почала втрачати позиції світового лідера. Цю слава тепер намагалися перебрати у Британії Німеччина і США .

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі статистикою

♦ Проаналізуйте наведені статистичні дані та виконайте завдання.

1. Зробіть висновок щодо промислового розвитку Англії, Франції, Німеччини і Сполучених Штатів Америки у 1871-1913 рр.

2. Які чинники призвели до втрати Великобританією світового промислового лідерства?

Видобуток вугілля (в млн тонн)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

117

13,3

37,9

41,9

1900

225

33,4

149,8

240,8

1913

287

40,8

277,3

508,9

Виплавка сталі (в млн тонн)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

0,3

0,08

0,25

0,07

1900

4,9

1,56

6,6

10,2

1913

7,7

4,09

18,3

31

Робота з таблицею

♦ Ознайомтеся з таблицею «Політика лібералів і консерваторів у другій половині XIX ст.» та дайте відповіді на запитання.

1. Що забезпечило перемогу консерваторів і лібералів у парламентських виборах кінця XIX ст.?

2. Охарактеризуйте основні положення політики В. Гладстона та Б. Дізраелі.

Назва партії

Прем’єр-міністр

Ліберали

В. Гладстон

Визнана законною діяльність профспілок і страйки; на виборах до парламенту запроваджено таємне голосування; виборча реформа дала право голосу більшості робітників і селян

Консерватори

Б. Дізраелі

Остаточно скасована заборона на страйки, дозволена діяльність кооперативів; закони про обмеження робочого дня 54 год на тиждень і про охорону дитячої праці

Повідомлення учнів про «Ірландське питання»

У 80-х роках XIX ст. загострилося ірландське питання. Населення Ірландії, що вважалася частиною Великої Британії, але фактично була напівколонією, розгорнуло боротьбу за самоврядування — гомруль, яку очолив депутат парламенту Чарльз Парнелл. Він використовував усі можливі парламентські методи — обструкцію, позови, запити, аби привернути увагу громадськості до проблем Ірландії.

Водночас селяни, керовані Земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів, знищуючи їхні маєтки, врожай, худобу.

Одним із нових методів боротьби став бойкот (від прізвища капітана Бойкота, щодо якого уперше було застосовано таку форму боротьби).

Продовжувалася боротьба за вирішення релігійного питання, яка призвела до відокремлення ірландської церкви від держави у 1868 р.

У 1886 р. уряд Гладстона вніс до парламенту закон про гомруль, але його було відхилено, внаслідок чого ліберали зазнали поразки на виборах.

Робота з історичним терміном

Гомруль (англ. Home Rule — самоуправління, автономія) — це автономія Ірландії, встановлення якої домагався від британської влади ірландський національний рух протягом 1870-1918 рр.

Робота з картою

♦ Користуючись історичною картою атласу, виконайте завдання.

1. Порівняйте британські володіння на початку та наприкінці XIX ст.

2. Назвіть та позначте на контурній карті регіони, де посилилася британська присутність.

3. Назвіть найбільші колонії Великої Британії.

4. Позначте територію анексованих бурських республік і межі утвореного британського домініону.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з візуальним джерелом

♦ Уважно розгляньте карикатури та виконайте завдання.

1. Назвіть основні напрямки колоніальної політики Великої Британії, які відтворено в карикатурах.

2. Які території захопила Велика Британія в цей період?

3. Як оцінював карикатурист становище Ірландії у складі Великої Британії?

4. Назвіть першу колонію Великої Британії, яка отримала статус домініону.

Нова корона до старих [1]

Сесія Роуд уважав, що умовою виживання Британії є безмежна колоніальна експансія [2]

Правителі Європи над троном Єгипту [3]

Прийняття закону другого законопроекту про гомруль [4]

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Заповнити таблицю «Англо-бурська війна».

Причини війни

Наслідки війни

3. Повторити матеріал теми «США в середині XIX ст.».

Використані джерела

1. http://www.alamy.com/stock-photo/empress-of-india-1876.html

2. http://www.mysocialstudiesteacher.com/wiki/index.php?title=New_Age_of_Imperialism_-_The_Scramble_for_Africa

3. https://rarita.ru/catalog/artinvestment_vip_tovary/demokraty_vybirayut_put_politicheskaya_karikatura_1891_g/

4. https://www2.le.ac.uk/departments/history/images/module-page-images/2323landactcartoon/view