Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 18. НІМЕЦЬКА ІМПЕРІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: вплив результатів франко-прусської війни на суспільний розвиток Німеччини; поняття «експансіонізм», «індустріалізація», «монополія», «колоніальна імперія»;

• вміти: показувати на карті напрямки колоніальної експансії й колоніальні володіння Німеччини; характеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку; визначати причини і наслідки переходу Німецької імперії до «світової політики»; висловлювати судження про історичне значення діяльності Отто фон Бісмарка.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Як ви вважаєте, яка з держав — Німеччина чи Франція — була зацікавлена у війні 1870-1871 рр.? Свою відповідь аргументуйте.

2. Як ви вважаєте, які демократичні реформи, проведені в роки Третьої республіки, найбільше вплинули на розвиток країни?

3. Поясніть причини економічного відставання Франції від Великобританії та США наприкінці XIX ст.

4. Назвіть основні напрями зовнішньої політики Франції в XIX ст. Який з них, на ваш погляд, на цей момент був пріоритетним? Чому?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На карті Європи з’явилася нова держава — Німецька імперія. До складу Німецької імперії увійшли 22 монархії, що зберегли автономію, і три вільні міста — Гамбург, Бремен і Любек. Перед Бісмарком та імператором Вільгельмом постала задача створити сильну державу, здатну зберегти свою територіальну цілісність і стати лідером континентальної Європи.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Розкажіть про причини та процес утворення Німецької імперії.

2. З ім’ям якого політичного діяча пов’язана ця подія?

3. Як ви вважаєте, чому сучасники стверджували, що об’єднання Німеччини відбулося «залізом і кров’ю»?

Становлення Німецької імперії

Робота з історичним терміном

Німецька імперія (німецькою мовою: Deutsches Reich), а інша назва — Другий Рейх (щодо Священної Римської імперії) або Друга імперія в Німеччині. Усе життя імперії регламентувалося імперською Конституцією 1871 року.

Робота з підручником

♦ Прочитайте відповідний розділ параграфа і складіть схему «Організація влади в Німецькій імперії».

Орієнтовний вигляд схеми

Виступ учнів

Повідомлення про Отто фон Бісмарка.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте карикатури на «залізного канцлера» та поясніть, що саме в діяльності Бісмарка піддали критиці автори.

Підсумки [1]

Бісмарк грає зі своїми князями [2]

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в групах

♦ Кожна група за допомогою підручника та / або інших інформаційних ресурсів має підготувати інформацію про Німецьку імперію в останній третині XIX ст.

1-ша група. Політика.

2-га група. Економіка.

3-тя група. Соціальна сфера.

4-та група. Релігійне життя.

5-та група. Зовнішньо-політична сфера.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про про суть «ірландського питання» у Великій Британії.

3. Повторити тему «Велика Британія в середині XIX ст.».

Використані джерела

1. https://golos.io/ru--istoriya/@minsk95/karikatura-7-vsya-politika-bismarka-v-10-karikaturakh

2. http://propagandahistory.ru/2092/Karikatury-na-Bismarka-v-evropeyskoy-presse/