Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 17. ФРАНЦІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: вплив результатів франко-прусської війни на суспільний розвиток Франції; поняття «експансіонізм», «індустріалізація», «колоніальна імперія»;

• вміти: показувати на карті напрямки колоніальної експансії й колоніальні володіння Франції; характеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку; висловлювати судження про історичне значення діяльності Жоржа Клемансо.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

♦ За допомогою карти історичного атласу «Європа у другій половині XIX ст.» співвіднесіть монополістичні об’єднання та країни їх перебування.

Німеччина

Великобританія

Франція

1) Рейн-Вестфальський кам’яновугільний синдикат;

2) концерн Шнейдера;

3) чавунний синдикат;

4) концерн «Крупи»;

5) металургійний синдикат;

6) електротехнічна кампанія «Сіменс-Шуккерт»;

7) трест «Портланд-цемет»;

8) автомобільна фірма «Рено».

Відповідь

Німеччина

Великобританія

Франція

1, 4, 6

3, 7

2, 5, 8

Бесіда

1. Як пов’язані між собою промислова революція і становище робочого класу?

2. Які країни Європи протягом XIX ст. лідирували в економічному розвитку?

3. Які зміни відбулися в соціальному складі європейських країн?

4. Як ви вважаєте, чому реформізм поступово бере гору над революційними ідеями?

5. Назвіть державу, яку частіше за всіх потрясали революційні події.

6. Пригадайте долю Першої та Другої республіки у Франції.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання

♦ Військова поразка, окупація, капітуляція, втрата частини територій, «уряд національної зради», економічна і політична нестабільність... Що об’єднує всі ці поняття і як вони можуть стосуватися нашого уроку?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Об’єднана німецька армія переправилася через Рейн та завдала поразки французьким військам, а під Седаном були оточені та капітулювали основні французькі сили на чолі з імператором Наполеоном III.

Через програш під Седаном у Парижі почалось повстання. Воно, у свою чергу, спричинило падіння Другої імперії і проголошення у вересні 1870 року Тимчасового уряду.

За умов утрати влади німецькі війська взяли Париж в облогу. Франція зазнала повної поразки. 18 січня 1871 р. було створено Німецьку імперію на чолі з Вільгельмом І. А в лютому 1871 року було укладено попередній мирний договір. Імператор Наполеон III втратив владу, і главою держави став прем’єр-міністр Адольф Тьєр. Одним з перших його декретів був спрямований проти національної гвардії, яка була сформована під час війни з добровольців для захисту Парижа: майже 200 тисяч осіб були позбавлені зарплати і матеріальної підтримки, а власне національну гвардію було вирішено роззброїти.

Для протидії уряду національні гвардійці створили вибірні комітети і на ранок 18 березня 1871 р. фактично захопили владу в Парижі; гвардійців підтримали солдати армійських частин, і вірні Тьєру війська вимушено залишили Париж. Фактичним господарем столиці Франції став Центральний комітет Національної гвардії, який підняв прапор Паризької комуни, що проіснувала до 28 травня 1871 року.

Робота з картою

♦ Розгляньте карту атласу «Франко-німецька війна 1870-1871 рр.» і назвіть:

1) держави, які брали участь у війні;

2) державу, яка виникла внаслідок цих подій;

3) основні битви цієї війни;

4) які територіальні зміни відбулися внаслідок цієї війни.

Робота з візуальним джерелом

♦ Розгляньте карикатуру та виконайте завдання.

1. Визначте громадянство автора. Чому ви так уважаєте?

2. Яку думку хотів донести глядачам автор?

3. Спрогнозуйте, якими будуть стосунки між Францією та Німеччиною.

Німеччина. «Прощайте, мадам, и если...» Франція. «Ха! Мы встретимся вновь!» [1]

Виступ учнів

Повідомлення учнів про виникнення та діяльність Паризької комуни. Робота з інформаційними ресурсами

♦ Опрацювати текст підручника та / або інших інформаційних ресурсів та тезисно викласти основні положення Конституції Третьої республіки у Франції.

Орієнтовний вигляд тез

• Створення двопалатного парламенту — Національних зборів.

• Палати депутатів у кількості 600 депутатів, що обиралися один раз на чотири роки.

• Сенат, як верхня палата, обирався кожні дев’ять років. Із 300 сенаторів 75 були довічними й обиралися Палатою депутатів, а 225 — особливими колегіями виборців за департаментами.

• Сенат за певних обставин міг перетворюватися на найвищий суд над Президентом.

• Президента Франції обирали Національні збори один раз на сім років. Він був наділений значними повноваженнями: мав право законодавчої ініціативи; оголошував закони, прийняті обома палатами, стежив за їх виконанням; здійснював помилування; розпоряджався збройними силами; призначав на всі цивільні й військові посади; за згодою Сенату міг розпустити Палату депутатів.

• Передбачалось утворення Ради міністрів, але детального визначення її правового статусу Конституційні закони не давали.

• Зберігалася Державна рада, що була заснована ще за Наполеона І і складалася з представників вищої бюрократії, призначених президентом. Вона виконувала при урядові консультативні функції.

Виступ учнів

Повідомлення про Жоржа Клемансо.

Учитель. В останній третині XIX ст. Франція внаслідок поразки у франко-прусській війні відчутно уповільнився економічний розвиток, також вона почала втрачати свої позиції на міжнародній арені. У результаті проголошення 1870 року Третьої республіки проголошенням Конституції 1875 року Франція почала розвиватись за республіканськими демократичними принципами.

Робота з візуальним джерелом

♦ Уважно розгляньте малюнки та виконайте завдання.

1. Назвіть напрямки зовнішньополітичної діяльності Франції, про які йдеться.

2. Назвіть регіони, де Франція нарощувала свою присутність.

«Цивілізаторська» місія Франції в її колоніях [2]

Фашодська криза: Франція як Червона Шапочка та Велика Британія як великий підступний вовк [3]

Поліпшення відносин між Англією та Францією [4]

Створення Антанти [5]

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з таблицею

♦ Скласти в зошиті хронологічну таблицю «Подій історії Франції. 1870- 1900 рр.»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Повторити інформацію про розвиток німецьких держав у середині XIX ст. і створення Німецької імперії 1871 р.

3. Підготувати політичний портрет О. фон Бісмарка.

Використані джерела

1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Au_Reviour_-_Germany_and_France.jpg

2. http://soweit-das-auge-reicht.blogspot.com/2016/11/frankophonie-oder-der-schwere-abschied.html

3. http://www.saburchill.com/history/chapters/empires/0054.html

4. http://www.harpweek.com/09Cartoon/BrowseByDateCartoon.asp?Month=July&Date=1

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0#/media/File:Triple_Entente.jpg