Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 12. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: дати Східної (Кримської) війни;

• розуміти: поняття «західники», «слов'янофіли»;

• вміти: охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток, соціальну структуру, зміни в повсякденному житті.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Відкритий мікрофон»

♦ У чому полягали основні наслідки об’єднання Німеччини та Італії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Російського царя Олександра І та його оточення тогочасні дослідники вважали «особливим, новим типом людини, що відзрізнявся від усього того, що знала попередня історія». Царювання Миколи І стало епохою напружених роздумів про долю Росії. Перед багатьма освіченими людьми постало тоді питання про минуле, сьогодення і майбутнє країни, про її подальший розвиток.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картою

♦ За допомогою карти історичного атласу «Російська імперія у XIX ст.»:

1) оцініть розміри Російської держави;

2) назвіть території, які вона приєднала у першій половині XIX ст.

Робота з візуальним джерелом

♦ Уважно розгляньте карикатуру, виконайте завдання й дайте відповіді на запитання.

1. Яка форма державного устрою існувала в Росії?

2. Визначте форму її суспільного устрою.

3. Назвіть привілейовані та непривілейовані стани російського суспільства.

Самодержавство [1]

Метод «Мозковий штурм»

1. Дайте характеристику Російській імперії після Віденського конгресу.

2. Назвіть фактори, які, на вашу думку, стримували економічний розвиток Росії.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про Північне і Південне товариства декабристів. Робота з таблицею

♦ Слухаючи інформацію про плани декабристів щодо подальшого облаштування Росії, скласти порівняльну таблицю «Шляхи перебудови політичного устрою Росії».

Північне товариство

Південне товариство

Політичний устрій

Участь громадян в управлінні державою

Національне питання

Аграрне питання

Учитель розповідає про події 14 грудня 1825 року в Петербурзі та повстання Чернігівського полку.

Метод «Мікрофон»

1. Чи можна вважати виступ декабристів революційним?

2. Чому буржуазні революції в країнах Західної Європи очолювала буржуазія, а в Російській імперії — дворяни?

3. Чому повстання декабристів зазнало поразки?

Суспільний рух у 30-40-ті роки

Робота в групах

♦ Самостійно опрацювати матеріал підручника за темами:

1-ша група: західники;

2-га група: слов’янофіли;

3-тя група: радикали;

4-та група: національно-визвольний рух;

5-та група: охоронці.

Робота з картою

♦ Уважно розгляньте карту історичного атласу «Кримська війна 1853- 1856 рр.» і назвіть:

1) держави, що брали участь у Кримській війні;

2) території, де відбувалися основні події;

3) місця та дати битв, хто переміг;

4) території, які Росія втратила за Паризьким мирним договором.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «Десять тез»

♦ Записати десять опорних тез-висновків за матеріалом уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про Авраама Лінкольна та Сімона Болівара. Використані джерела

1. http://redavantgarde.com/shop/copy/poster/1180-autocracy-.html