Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 34

Узагальнення до курсу «Основні ідеї, здобутки, виклики "довгого" XIX століття»

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• характеризувати основні тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку світу;

• визначати хронологічні межі періоду;

• висловлювати судження щодо значення «довгого» XIX ст. в подальшому розвитку світу;

• пояснювати і застосовувати поняття: «"довге" XIX століття».

Тип уроку: урок узагальнення, оцінювання і корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Повідомлення учнів

Учні презентують інформацію про історичних осіб та визначні події другого періоду Нового часу (XIX століття).

Робота з картою

• Покажіть на карті території країн Європи, Америки та Сходу в різні часи другого періоду Нового часу, основні військові та революційні конфлікти, Французьку революцію кінця XVIII століття, наполеонівські війни, «Весну народів», «пробудження Азії», промислову революцію та розвиток колоніальних імперій.

«Дистанційний диктант»

1. Яку назву дістав період в історії людства, що тривав у XIX ст.?

2. Причини перетворення США на світового економічного лідера.

3. Коли було створено Союз трьох імператорів Німеччини, Австро-Угорщини та Росії?

4. Час створення Австро-Німецького союзу.

5. Дата оформлення Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія).

6. Таємна німецько-російська угода.

7. Що таке «пангерманізм»?

8. Чому в 1880-х роках загострилося ірландське питання?

9. Дайте визначення поняття «гомруль».

10. Яку течію очолив депутат англійського парламенту Чарльз Парнелл?

11. Якого року уряд Гладстона запропонував закон про гомруль?

12. Якого року відбулася реформа системи початкової освіти у Великій Британії та Росії?

13. Що означала реформа місцевого самоврядування 1888 р. у Великій Британії?

14. Охарактеризуйте політику «блискучої ізоляції».

15. Який титул прийняла в 1876 році королева Вікторія?

16. З якими республіками тривали англо-бурські війни?

17. Зближення з Росією та Францією на противагу Троїстому союзу.

18. Якого року прийнято Конституцію Німецької імперії?

19. Чому Франція зазнала поразки у франко-прусській війні?

20. Назвіть основні умови Франкфуртського миру.

21. Як і коли було повалено Другу імперію у Франції?

22. Яку роль відіграла Національна гвардія у становленні Паризької комуни?

23. Що таке Паризька комуна?

24. На основі додаткових джерел підготуйте розповідь про діяльність паризьких комунарів.

25. Розкажіть про поняття «Винятковий закон проти соціалістів».

26. Проаналізуйте політику «культуркампф».

27. Назвіть держави, у яких була створена двопартійна система.

28. Опишіть Доктрину «відкритих дверей та рівних можливостей».

29. Назвіть характерні особливості економічного розвитку Франції в останній третині XIX ст.

30. Порівняйте конституції Другої і Третьої республік.

31. Які наслідки мало створення Німецької імперії для розвитку країни?

32. Яку політику проводив канцлер О. Бісмарк?

33. Що стало причиною відставки «залізного канцлера»?

34. Розкажіть, чому зовнішня політика Німеччини мала агресивний характер.

35. Чому, попри реакційність політичного облаштування, Німеччина виявилася першою країною, де було прийнято соціальне законодавство?

36. Розкажіть про президентство Теодора Рузвельта.

37. Чому Велика Британія почала втрачати світову першість?

38. Чому в країні так гостро стояло ірландське питання?

39. Які кроки для вирішення ірландського питання були вжиті британським урядом? Чи мали вони успіх?

40. Як ви розумієте політику «блискучої ізоляції»?

41. Порівняйте лібералізм і консерватизм.

42. Опишіть своє ставлення до Вікторіанської епохи в Британії.

43. Назвіть основні прошарки суспільства, що підтримували ліберальну партію.

44. Складіть перелік прихильників нової виборчої реформи у Великій Британії.

45. Назвіть лідерів ліберальної та консервативної партій.

46. Порівняйте погляди лідерів обох партій щодо політичних реформ у Великій Британії.

47. Назвіть переваги та недоліки двопартійної політичної системи.

48. Розкажіть про становлення Отто фон Бісмарка як канцлера Німеччини.

49. Опишіть політику расової сегрегації у США наприкінці XIX ст.

50. Розкажіть про одну з реформ 60-х рр. XIX ст. у Російській імперії за алгоритмом:

1) рік проведення;

2) основні положення або форми впровадження.

Робота з хронологією

• Визначте, коли відбулась та чи інша подія та співвіднесіть з тим чи іншим періодом та регіоном (країною), і заповніть таблицю. (Див. с. 228-231)

Період

Європа

Америка

Азія

       

«Предметне лото» (дві групи)

• Коротко розкажіть про діяча та співвіднесіть його з тим чи іншим періодом та регіоном. (Див. с. 229-230)

Період

Європа

Америка

Азія

       

Застосування знань у стандартних і змінених умовах Інтерактивна вправа «Бараняча голова»

• Згадайте якомога більше історичних термінів зі всесвітньої історії за курс 9-го класу, дайте їм визначення.

Період

Європа

Азія

Кінець XVIII — початок XIX ст.

• 14 липня 1789 р. — початок революції у Франції;

• 26 серпня 1789 р. — ухвалення Декларації прав людини і громадянина;

• 3 вересня 1791 р. — затвердження першої Конституції Франції;

• 10 серпня 1792 р. — повалення монархії;

• 14 липня 1789 р. — взяття Бастилії;

• 26 серпня 1789 р. — прийняття Декларації прав людини і громадянина;

• 1791 р. — прийняття Конституції;

• 1792 р. — страта короля, Франція проголошена республікою;

• 2 червня 1793 р. — якобінці прийшли до влади;

• 24 червня 1793 р. — прийняття нової Конституції;

• 27 липня 1794 р. — падіння якобінської диктатури;

• 27 липня 1794 р. — прихід до влади термідоріанців;

• 1795-1799 рр. — влада Директорії;

• 1796-1797 рр. — італійський похід Наполеона;

• 1798-1799 рр. — єгипетський похід Наполеона;

• листопад 1799 р. — перехід влади до трьох консулів;

• 1802 р. — сенат призначив Наполеона довічним консулом;

• 1804 р. — Наполеон стає імператором всіх французів;

• 1807 р. — набуває чинності Цивільний кодекс;

• 24 червня 1812 р. — початок вторгнення Наполеона в Росію;

• 26 серпня 1812 р. — Бородинська битва;

• жовтень 1813 р. — битва під Лейпцигом;

• квітень 1814 р. — перша реставрація Бурбонів;

• 20 березня 1815 р. — 22 червня 1815 р. — «сто днів» Наполеона;

• 18 червня 1815 р. — битва при Ватерлоо;

• Вересень 1814 р. — червень 1815 р. — робота Віденського конгресу;

• 26 вересня 1815 р. — утворення Священного союзу

• 1644-1911 рр. — правління династії Цинь

Доба революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)

• Січень-лютий 1848 р. — початок революції в Італії;

• 22 лютого 1848 р. — початок революції у Франції;

• 23 лютого 1848 р. — початок повстання в Парижі;

• 25 лютого 1848 р. — проголошення Франції республікою;

• 3 березня 1848 р. — початок революції в Німеччині;

• 13-15 березня 1848 р. — народне повстання у Відні;

• 14-18 березня 1848 р. — народне повстання в Берліні;

• березень 1848 р. — серпень 1849 р. — Угорська революція;

• 23-26 червня 1848 р. — повстання робітників у Парижі;

• листопад 1848 р. — прийняття Конституції Другої республіки;

• 5 грудня 1848 р. — конституція Пруссії;

• 7 березня 1849 р. — розпуск парламенту в Австрії;

• 1849 р. — створення Прусського союзу;

• 22 серпня 1849 р. — завершення італійської революції;

• 2 грудня 1851 р. — бонапартистський переворот;

• 1823 р. — проголошення «доктрини Монро»;

• 1828 р. — утворення демократичної партії;

• 1854 р. — утворення республіканської партії;

• 1859 р. — повстання під проводом

Дж. Брауна;

• 1861-1865 рр. — Громадянська війна в США;

• 1861 р. — створення Конфедерації південних штатів;

• 1862 р. — закон про гомстеди в США;

• 1 січня 1863 р. — скасування рабства;

• 14 квітня 1865 р. — вбивство А. Лінкольна;

• 1865-1877 рр. — «реконструкція» Півдня;

• 1867 р. — надання статусу домініону Канаді

• 1840-1842, 1856-1860 рр. — «опіумні війни»;

• 1857-1859 рр. — повстання сипаїв;

• 1850-1864 рр. — рух тайпінів;

• 1867-1868 рр. — ліквідація влади сьогуна та відновлення влади імператора в ході революції Мейдзі та громадянської війни;

• 1868-1912 рр. — «освічене правління» — доба Мейдзі

 

• 2 грудня 1852 р. — встановлення Другої імперії;

• 1853 р. — «відкриття» Японії для іноземних держав;

• 1853-1856 рр. — Кримська війна;

• 1859 р. — франко-італо (п’ємонтсько)- австрійська війна;

• 1860 р. — після плебісциту Флоренція, Парма, Модена приєднуються до П’ємонту;

• 1860 р. — входження півдня Італії до П’ємонту;

• 1860 р. — похід «тисячі» Дж. Гарібальді;

• 1861 р. — скасування кріпацтва;

• 17 березня 1861 р. — проголошення Італійського королівства;

• 1864 р. — земська та судова реформи;

• 1862 р. — призначення міністром-президентом Пруссії Отто фон Бісмарка;

• 1866-1867 рр. — утворення Північнонімецького союзу;

• 1867 р. — Друга парламентська реформа у Великій Британії

   

Остання третина XIX — початок XX ст.

• 4 вересня 1870 р. — революція і проголошення Третьої республіки;

• 1870 р. — здобуття Рима королівськими військами, об’єднання Італії;

• 1870-1871 рр. — франко-прусська війна;

• 18 січня 1871 р. — утворення Німецької імперії;

• 1871-1890 рр. — канцлер Отто фон Біс-

марк;

• 1872-1876 рр. — культуркампф;

• 1873 р. — «Союз трьох імператорів»;

• 1873 1877 рр. — економічна криза;

• 25 лютого 1875 р. — прийняття Конституції Третьої республіки;

• 1878 р. — Сан-Стефанський договір, берлінський трактат;

• 1879 р. — Австро-Німецький союз;

• 1882 р. — утворення Троїстого союзу;

• 1891-1893 рр. — утворення франко-російського союзу;

• 1899-1902 рр. — англо-бурська війна;

• 1906 р. — утворення Лейбористської партії;

• 1904-1907 рр. — утворення Антанти

• 1 травня 1886 р. — розстріл демонстрації

в Чикаго;

• 1890 р. — закон Шермана;

• 1898 р. — війна США з Іспанією

• 1889 р. — прийняття Конституції Японії;

• 1894-1895 рр. — японо-китайська війна;

• 1885 р. — утворення Індійського національного конгресу;

• 1898-1900 рр. — повстання іхетуанів;

• 1905-1911 рр. — революція в Ірані;

• 1908 р. — Молодотурецька революція. Відновлення дії конституції в Туреччині;

• 1911-1913 рр. — Сінхайська революція в Китаї

Кінець XVIII — почато XIX ст.

Вольтер,

ПІ. Монтеск’є,

Д. Дідро,

Ж.-Ж. Руссо,

Людовік XVI,

Г. Мірабо,

М. Лафайєт,

М. Робесп’єр,

Ж. Дантон,

Марат,

Жак Ру,

Шометт,

Ебер,

П. Баррас,

Наполеон Бонапарт,

Ф. Бабеф,

Е. Ж. Сійєс,

Р. Дюко,

Нельсон,

М. Кутузов,

Олександр І,

Людовік XVIII,

Меттерніх, Франц І,

Фрідріх-Вільгельм III

     

Доба революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)

Буланже Жорж,

O. фон Бісмарк,

Вільгельм II,

Б. фон Бюлов,

Е. Бернштейн,

К. Лібкнехт,

А. Бабель,

P. Люксембург,

К. Каутський.

Франц-Йосиф І,

Вільгельм І,

Олександр II

Т. Рузвельт,

В. Форд,

Дж. Рокфеллер,

Дж. Шерман

Цисі,

Хун Сюцюань,

Б. Тілак

 

Остання третина XIX — початок XX ст.

Луї-Філіп,

Наполеон III,

Фрідріх Вільгельм IV,

Дж. Гарібальді,

Фердінанд І,

Франц-Йосиф,

Дж. Мадзіні,

К. Б. Кавур,

Фрідріх Вільгельм IV,

Олександр II,

Олександр III,

Микола II,

С. Вітте,

О. Герцен,

М. Чернишевський,

В. Ленін,

М. Туган-Барановський.

Вікторія,

Б. Дізраелі,

Дж. Чемберлен,

В. Гладстон.

Отто фон Бісмарк,

Вільгельм І

Дж. Монро,

A. Лінкольн,

B. Шерман,

Е. Лі,

У. Грант,

C. Болівар

Токуґава, імператор Муцухіто

 

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Здійснити пошук інформації про видатних історичних осіб та визначні події першого періоду Новітнього часу (перша половина XX ст.) для вивчення у 10-му класі.

2. Прочитати художні твори, що стосуються всесвітньої історії першої половини XX ст.

УРОК 35

Резервний урок

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст