Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 33

Урок узагальнення і тематичного оцінювання за розділами IV-V

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• розпізнавати на карті колоніальні володіння і сфери впливу колоніальних держав; країни Троїстого союзу та Антанти; основні наукові й культурні центри Європи та США;

• характеризувати процес колонізації країн Азії та Африки і антиколоніальну боротьбу; основні тенденції міжнародних відносин у другій половині XIX — на початку XX ст.; досягнення науки і техніки, духовної культури в провідних країнах світу;

• пояснювати наслідки створення військово-політичних блоків;

• визначати наслідки боротьби за перерозподіл світу, зміст процесу «пробудження Азії»; здобутки європейського суспільства; взаємини культур народів Європи, Азії та Африки;

• висловлювати судження щодо тенденцій розвитку культури, основних стилів мистецтва, змін ужитті та світогляді людей;

• називати дати створення Троїстого союзу і Антанти;

• пояснювати і застосовувати поняття: «опіумні війни», «пробудження Азії», «романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика», «модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове виробництво», «Троїстий союз», «Антанта», «військово-політичний союз», «гонка озброєнь».

Тип уроку: урок узагальнення.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА УМІНЬ

Вправа «Мозковий штурм»

• Визначити передумови та причини «пробудження Азії».

Інтерактивна вправа «Я знаю імена...»

• Назвати імена, персоналії, які стосуються теми, і стисло розповісти про них.

Орієнтовний перелік: К. Моне, В. ван Гог, П. Пікассо, Л. Пастер, Г. Форд, Мартен, Томас, Сіменс та інші.

Решта учнів ставлять уточнювальні запитання.

Вправа «Хто швидше»

1. Що таке науково-технічна революція?

2. Що таке промисловий переворот?

3. Назвіть галузі промисловості, які з’явилися в XIX ст.

4. Назвіть технічні винаходи, які з’явилися у XIX ст.

5. Назвіть нові матеріали, які почали використовувати у промисловості.

6. Назвіть приклади, як промислова революція змінила життя людей.

7. Чи можна розглядати Китай як напівколонію західних країн?

8. Складіть перелік чотирьох видів монополій.

Прийом «Наведи приклад»

• Наведіть приклади економічних змін (ціни, кількість товарів, рівень життя тощо), яких зазнали країни Європи і США в результаті НТР.

Творче завдання

• У вигляді тез назвіть основні причини появи великих корпорацій і фінансово-промислових груп.

Письмова робота (І варіант)

1. Складіть стислу характеристику процесу створення військово-політичних блоків на рубежі ХІХ-ХХ століть.

2. Дайте визначення термінів: «опіумні війни», «реалізм», «Троїстий союз».

3. З поданого переліку визначте загальну закономірність та оберіть зайве:

• Ч. Діккенс, Г. Ібсен, А. Белл, В. Гюго, Ж. Берн.

Відповідь. Письменники. Зайве — А. Белл, винахідник телефони.

4. Приведіть у відповідність літературні напрямки, їх визначення та представників.

А

Б

В

1) Натуралізм

1) Ч. Діккенс,

В. Гюго,

Т. Драйвер,

Ф. Достоєвський

1) Символ як засіб вираження незбагненної сутності предметів та явищ. Мистецтво заради мистецтва

2) Символізм

2) П. Пікассо,

М. Дюшан

2) Віддзеркалення справжніх проблем суспільства

3) Реалізм

3) Е. Золя,

Г. Мопассан

3) Пошук нових засобів вираження, нових форм творів

 

4) А. Рембо,

О. Блок,

О. Бєлий

4) Прагнення зовні точно зобразити дійсність, аналіз людських пристрастей

Відповідь: А 1 — Б 3 — В 4; А 2 — Б 4 — В 1; А 3 — Б 1 — В 2.

5. З поданого опису вгадайте ім’я історичного діяча та складіть його історичний портрет.

1) Цей заповзятливий англієць створив монополію з видобутку, обробки й продажу алмазів «Де Бірс», яка до сьогодні контролює світовий ринок алмазів. (С. Роде)

2) Іспанець, що став французьким художником та основоположником кубізму. Йому належать картини «Дівчинка на кулі», «Герніка» та інші. (Пабло Пікассо)

Письмова робота (II варіант)

1. Складіть стислу характеристику процесу розвитку культури на рубежі XIX XX століть.

2. Дайте визначення термінів: «пробудження Азії», «романтизм», «Антанта».

3. З поданого переліку визначте загальну закономірність та оберіть зайве:

• В. ван Гог, П. Пікассо, Р. Тагор, К. Малевич, Е. Делакруа. Відповідь. Художники. Зайве — Р. Тагор, поет та письменник.

4. З поданого опису вгадайте ім’я історичного діяча та складіть його історичний портрет.

1) Цей французький учений став основоположником мікробіології. (Л. Пастер)

2) Нідерландський художник-постімпресіоніст, що створив трагічні образи у хворобливо-напруженій, гранично експресивній манері, побудованій на контрастах кольору і поривчастого ритму. Автор полотен «Дорога з кипарисами і зірками», «Пейзаж в Овері після дощу». (В. ван Гог)

5. Приведіть у відповідність мистецькі течії, їх визначення та представників.

А

Б

В

1) Імпресіонізм

1) П. Пікассо,

М. Дюшан

1) Відтворення переживань,

настроїв та вражень художника за допомогою незвичайного поєднання фарб — гри світла й тіні

2) Кубізм

2) К. Мане,

О. Ренуар,

К. Піссаро

2) Твори художників відрізнялися комбінуванням кольорових ліній, площин, об’ємних форм, позбавлених будь-яких змістовних елементів

3) Супрематизм

3) П. Сезан,

П. Гоген,

В. ван Гог

3) Зображення предметів, розкладених на найпростіші геометричні фігури

 

4) К. Малевич,

В. Кандинський

4) Збереження живописної техніки, додавання полотну цілісності, а композиції — завершеності

Відповідь: А 1 — Б 2 — В 1; А 2 — Б 1 — В 3; А 3 — Б 4 — В 2. [15, С. 243-244]

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Здійснити пошук інформації з допомогою різних інформаційних ресурсів про причини революційної ситуації в більшості країн світу на початку ХХ століття.

2. Підготуватись до уроку узагальнення до курсу: «Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ століття».