Посібник «Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас»

Календарне планування курсу

Урок 1. Вступ

Розділ І. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Урок 2. Криза «старого порядку». Французька революція кінця XVIII століття

Урок 3. Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт

Урок 4. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Розділ ІІ. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Урок 5. Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

Урок 6. Суспільні наслідки промислового перевороту. Зміни в житті і побуті різних верств населення

Урок 7. Велика Британія в першій половині XIX ст.

Урок 8. Франція в період Реставрації

Урок 9. Політична роздробленість Німеччини. Австрійська імперія доби К. Меттерніха

Урок 10. «Весна народів». Революції 1848-1849 рр. у країнах Західної і Центральної Європи

Урок 11. Об'єднання Італії та Німеччини

Урок 12. Російська імперія в першій половині ХІХ століття

Урок 13. Громадянська війна і Реконструкція в США

Урок 14. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за розділами І-ІІ

Розділ ІІІ. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Урок 15. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Західної Європи та США

Урок 16. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

Урок 17. Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції

Урок 18. Німецька імперія. Канцлерство О. фон Бісмарка

Урок 19. Історія Великої Британії

Урок 20. Особливості розвитку об'єднаної Італії

Уроки 21-22. Економічне піднесення Сполучених Штатів Америки

Урок 23. Російська імперія у другій половині XIX — на початку XX ст.

Урок 24. Австро-Угорщина — дуалістична монархія

Урок 25. Доба Мейдзі в Японській імперії

Урок 26. Сінхайська революція в Китаї

Урок 27. Спроби модернізації Османської імперії та Персії (Ірану)

Урок 28. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

Урок 29. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за розділом III

Розділ ІV. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

Урок 30. Міжнародні відносини наприкінці XIX століття

Розділ V. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.)

Урок 31. Наукові і технічні досягнення наприкінці XIX — на початку XX ст.

Урок 32. Зародження масової культури

Урок 33. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за розділами IV-V

Урок 34. Узагальнення до курсу «Основні ідеї, здобутки, виклики 'довгого' XIX століття»

Урок 35. Резервний урок