Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (7 годин)

УРОК 2. ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР, ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВОЄННІ ДІЇ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1939 — ЧЕРВЕНЬ 1941 р.)

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• на карті показувати розстановку сил на початку Другої світової війни;

• визначати причини та характер Другої світової війни;

• давати оцінку пакту Молотова-Ріббентропа;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: Друга світова війна, «битва за Англію», «битва за Атлантику».

Тип уроку: урок засвоєння знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення учнів

• Прочитайте та запропонуйте висловлювання видатних людей про Новітній час та його головні події, знайдені в Інтернет-ресурсах.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

• Покажіть на карті «Європа напередодні Другої світової війни» провідні країни світу, пригадайте, до яких типів держав вони належать, які між ними існували суперечності.

Бесіда

1. Визначте, яку політику проводили тоталітарні та демократичні країни в 30-х роках. Наведіть приклади.

2. Як ви вважаєте, чому не була створена система колективної безпеки?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Причини, характер, періодизація Другої світової війни

Складання тез

• Складіть тези «Причини війни» під час розповіді вчителя.

Причини війни

1. Версальсько-Вашингтонська система, яка зумовила нове загострення міжнародних суперечностей.

2. Нерівномірність економічного й політичного розвитку провідних країн світу.

3. Світова економічна криза 1929-1932 рр. («Велика депресія»), яка ще більше поглибила суперечності між великими країнами.

4. Прагнення агресивних держав до нового поділу світу, загарбання колоній, джерел сировини та ринків збуту.

5. Політика «умиротворення» агресора з боку керівних кіл Великої Британії та Франції у поєднанні з американською політикою ізоляціонізму.

Робота з таблицею

• За допомогою підручника та розповіді вчителя складіть таблицю «Періоди війни».

І період

1 вересня 1939 р. — 22 червня 1941 р.

Початок Другої світової війни: від нападу Німеччини на Польщу до агресії проти СРСР

ІІ період

22 червня 1941 р. — 18 листопада 1942 р.

Розширення нацистської агресії: від нападу Німеччини на СРСР до початку контрнаступу радянських військ під Сталінградом

ІІІ період

19 листопада 1942 р. — 5 червня 1944 р.

Корінний перелом у ході війни: від контрнаступу радянських військ під Сталінградом до відкриття Другого фронту і наступу в Україні

IV період

6 червня 1944 р. — 8 травня 1945 р.

Розгром фашизму і нацизму в Європі: від відкриття Другого фронту до капітуляції Німеччини

період

9 травня 1945 р. — 2 вересня 1945 р.

Розгром мілітаристської Японії: від капітуляції Німеччини до капітуляції Японії

Воєнні дії на першому етапі війни (1939 — червень 1941 р.)

Повідомлення учнів

Виступ учнів з повідомленням «Напад Німеччини на Польщу».

Робота в групах

Учні, об’єднані у дві групи, опрацьовують текст підручника на с. 6-11 і виконують завдання.

Завдання

1. Визначте особливості загарбання Німеччиною Польщі та Радянським Союзом Фінляндії.

2. Опрацюйте карти на с. 7 та 11 підручника.

3. Порівняйте причини, хід та наслідки названих воєнних конфліктів.

Загарбання нацистською Німеччиною Європи. «Битва за Англію».

«Битва за Атлантику»

Робота з підручником

• Прочитайте текст підручника на с. 12-14 та визначте умови перемир’я між Німеччиною та Францією.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вправа «Займи позицію»

• Визначте, яка з держав найбільше була зацікавлена в розпалюванні світової війни:

а) Німеччина;

б) Радянський Союз;

в) ваш варіант.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 5-16 та відповісти на запитання і завдання до нього.

• Розпочати складання хронологічної таблиці «Друга світова війна».

• Підготувати повідомлення про «План “Барбаросса”».