Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 1. ВСТУП

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті території провідних країн світу;

• зазначати основні тенденції розвитку людства в другій половині XX — на початку XXI ст.;

• характеризувати світові інтеграційні та глобалізаційні процеси.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон»

— Розкажіть про особливості періоду історії новітньої історії, який ви вивчали в 10-му класі, назвіть основні події та історичних осіб, що найбільше запам’яталися з історії першого періоду Новітнього часу (першої половини XX ст.).

Робота з картою

• Розгляньте карту «Світ у другій половині XX ст.» і виконайте завдання. Завдання

1. Покажіть провідні держави світу, які ви вивчали на уроках все світньої історії в 10-му класі.

2. Покажіть, яких змін зазнали кордони провідних держав світу після підписання мирних договорів після Першої світової війни.

Бесіда

• Назвіть хронологічні рамки та періоди першої частини Новітньої історії.

• Яка подія першої половини XX ст. вам запам’яталась найбільше? Чому?

• Визначте, чому на рубежі ХІХ-ХХ ст., на думку вчених, закінчився Новий та почався Новітній час.

• Порівняйте і назвіть особливості розвитку країн, що обрали капіталістичний та соціалістичний шлях розвитку.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота в парах

• Назвіть по черзі імена історичних діячів різних держав першого періоду Новітнього часу та досягнення, завдяки яким вони уславилися.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Хронологічні межі й періодизація Нової історії

Учитель демонструє на екрані умовну стрічку часу всесвітньої історії (див. с. 14), позначає на ній періоди Стародавнього світу, Середніх віків, Нового часу, Новітньої історії та пропонує виконати завдання.

Завдання

1. Назвіть хронологічні рамки Новітньої історії.

2. Підрахуйте та порівняйте, скільки тривали період Середніх віків і Нового часу.

3. Яку закономірність історичного розвитку людства ви можете визначити?

Умовна стрічка часу

Історія Стародавнього світу

Історія Середньовіччя

Всесвітня історія. Новий час

Новітня історія

Від появи людини до розпаду Римської імперії (476 р.)

476-1492 рр. (до відкриття X. Колумбом Америки)

І період. Кінець XV — друга половина XVIII ст.

II період. Кінець XVIII —XIX ст.

І період. 1900- 1939 рр.

II період. 3 1939 р. до наших днів

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Структура курсу всесвітньої історії в 11-му класі

Основні тенденції соціально-економічних та політичних перетворень у другій половині XX — на початку XXI ст.

Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси

Робота з текстом

Американський професор економіки з приводу глобалізації.

«У 90-ті роки стало зрозумілим, що людство уже володіє всіма технологіями в галузі комунікацій і транспорту, які тільки необхідні для формування повною мірою глобальної економіки. Товари можна створювати в будь-якому місці світу залежно від того, де їх виробництво коштуватиме дешевше, і збувати там, де їх можна продати за найвищою ціною. Національні економіки замінює глобальне господарство. Основними силами, які спричинили зміни, стали крах комунізму і поява технологій, які роблять можливим становлення глобальної господарської системи».

Запитання

1. Що, на думку вченого, сприяє глобалізації господарської системи?

2. Чи може людство за сучасних умов уникнути глобалізації?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

• Назвіть хронологічні межі та періоди Новітньої історії.

• Пригадайте розділи, на які поділено шкільний курс всесвітньої історії в 11-му класі.

• Назвіть основні інформаційні ресурси для вивчення епохи Новітньої історії.

• Які образи, символи ви пов’язуєте з епохою Новітнього часу?

• Які фактори сприяли економічному розвитку демократичних країн у післявоєнний період?

• Чим характеризувалось протистояння капіталістичних та соціалістичних країн?

• Назвіть етапи НТР.

• Що таке глобалізація?

Творче завдання

• Використовуючи традиційні та електронні інформаційні ресурси (підручник, хрестоматія та мережа Інтернет), підготуйте невелику розповідь за темою «Епоха глобалізації: оцінювання перспектив».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати вступ підручника та відповісти на запитання і завдання до нього.

• За допомогою Інтернет-ресурсів знайдіть висловлювання видатних людей про Новітній час та його головні події.

• Підготувати повідомлення «Напад Німеччини на Польщу».