Посібник «Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас»

Календарне планування

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни (7 годин)

Урок 1. Вступ

Урок 2. Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Воєнні дії на першому етапі війни (1939 — червень 1941 р.)

Урок 3. Перебіг подій війни у 1941–1942 рр.

Урок 4. Особливості окупаційного режиму та руху Опору на окупованих територіях. Голокост

Урок 5. Перебіг бойових дій у 1943–1944 рр.

Урок 6. Практичне заняття № 1. «Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни»

Уроки 7-8. Завершальний період війни в Європі та Азії в 1944–1945 роках. Світ після Другої світової війни

Урок 9. Урок узагальнення й тематичне оцінювання за темою 1 «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»

Тема 2. США та Канада. Країни Західної Європи

Уроки 10-11. Утвердження США в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. як провідної країни світу

Урок 12. Історія Канади

Урок 13. Розвиток Німеччини

Урок 14. Історія Великої Британії

Урок 15. Розвиток Франції

Урок 16. Історія Італії

Урок 17. Практичне заняття № 2. «Європейська інтеграція: здобутки і труднощі»

Тема 3. СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи (5 годин)

Урок 18. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига»

Урок 19. «Перебудова» та розпад СРСР (1985–1991 рр.). Росія та нові незалежні держави

Урок 20. Країни Центральної та Східної Європи в 40–80-ті роки ХХ ст.

Урок 21. Практичне заняття № 3. «Угорська революція 1956 р.» та «Празька весна» 1968 р.»

Урок 22. Демократичні революції та розвиток країн Центральної та Східної Європи на рубежі ХХ–ХХІ ст.

Урок 23. Урок узагальнення й тематичного оцінювання за темами № 2 та № 3: «США та Канада. Країни Західної Європи», «СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи»

Тема 4. Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки

Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Історія Японії

Урок 25. Історія Китаю

Урок 26. Розвиток Індії

Урок 27. Розвиток країн Близького і Середнього Сходу та Африки

Урок 28. Історія країн Латинської Америки

Тема 5. Міжнародні відносини у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. (3 години)

Урок 29. Міжнародні відносини в 40–80-х рр. ХХ ст.

Уроки 30-31. Міжнародні відносини наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Урок 32. Практичне заняття № 4. «Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ — початку ХХІ ст.»

Тема 6. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.) (2 години)

Уроки 33-34. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Урок 35. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за темами № 4–6 «Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки», «Міжнародні відносини у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.» та «Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)»