Всесвітня історія. 6—7 класи: Нестандартні уроки

ДАВНЯ ІНДІЯ

Мета. Сформувати уявлення про природно-географічні та кліматичні умови Індії та її населення, основні заняття та повсякденне життя; створити умови для виявлення закономірностей розвитку цивілізацій у долинах великих річок; розглянути особливості індійської цивілізації; визначити взаємозв’язок між природно-кліматичними умовами та заняттям населення; розвивати вміння порівнювати різні цивілізації та висловлювати власну думку щодо виникнення варн.

Обладнання. Карта світу, Азії, Давніх Індії та Китаю.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань з елементами лабораторної роботи.

Очікувані результати. Після цього уроку учні навчаться: називати хронологічні межі заселення долини річок Інд і Ґанґ, виникнення індійських держав і дати, пов’язані з темою; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані з темою, кордони індійських держав; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; порівнювати цивілізації; виявляти закономірності розвитку цивілізацій у долинах великих річок; висловлювати власну думку щодо виникнення варн.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель пояснює назву теми, ознайомлює учнів із кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Пропонується два варіанти проведення цього етапу уроку.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Історичний диктант.

1) На якому континенті був розташований Давній Єгипет? (Африка.)

2) Яка річка протікала в Давньому Єгипті? (Ніл.)

3) Як називалося місце впадання річки Ніл у море? (Дельта.)

4) Які річки протікають у Межиріччі? (Тигр та Євфрат.)

5) Звідки беруть початок річки Межиріччя — Тигр та Євфрат? (Із гір Кавказу.)

6) Куди впадають річки Межиріччя — Тигр та Євфрат? (У Перську затоку.)

7) Які великі держави існували в Межиріччі? (Вавилон та Ассирія.)

8) На берегах якого моря була розташована Фінікія? (Середземного.)

9) На якому континенті було розташоване Межиріччя? (Азія.)

10) Як називається певний рівень економічного розвитку та духовної культури і традицій народу? (Цивілізація.)

Пропонується два варіанти перевірки диктанту: самоперевірка (учитель читає правильні відповіді, а учні самостійно виправляють свої помилки) і метод «роботи в парах» (учні перевіряють диктанти одне одного, а вчитель зачитує правильні відповіді). Потім учитель підбиває підсумки: перші цивілізації виникали зазвичай у долинах великих річок, частіше в Азії.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

«Мозковий штурм».

Учитель проводить «мозковий штурм» за запитанням: «Що вам нагадує слово “Індія”»? Під час відповідей учнів з’являться слова: йога, джунглі, слони, Азія, індійці (можлива помилка — «індіанці» — жителі Америки) тощо. Підкреслюючи слово «Азія», учитель нагадує, що це континент, де виникають одні з найдавніших цивілізацій із центрами в Шумері, Вавилоні, Ассирії, Фінікії, Персії.

III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ*

Перед початком розгляду нового матеріалу вчитель ставить перед класом проблемне запитання: «Чому найдавніші цивілізації Індії виникли в долині річки Інд?».

Пропонується два варіанти проведення цього етапу уроку.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

1. Географічні та природно-кліматичні умови півострова Індостан.

Учитель показує на карті Індію, характеризуючи її географічне положення: місце розташування, назви півострова, гір, що розташовані на території країни, річок, що там протікають, океану, яким омивається країна тощо. Розповідаючи про природно-кліматичні умови півострова Індостан, учитель акцентує увагу на вплив Гімалайських гір на формування клімату (захист від холодного північного повітря формує вологий та спекотний клімат); звертає увагу на рослинний світ — пояснює поняття «джунглі»; зупиняється на різниці в природно-кліматичних умовах долин річок Інд і Ґанґ.

Додатковий матеріал.

Гімалаї — найбільші гори у світі, завдовжки 2400 км та завширшки 350 км. Найбільша вершина — Джомолунгма (або Еверест — дістала назву на честь ученого, який її виміряв) — 8846 м, уперше підкорена в 1953 р. Усього в Гімалаях є 11 вершин заввишки більше ніж 8000 м.

* Супроводжується роботою з картою.

2. Найдавніші цивілізації Індії.

а) Хараппська (Індійська) цивілізація.

Учитель розповідає, що перша індійська цивілізація виникла в долині річки Інд, не акцентуючи уваги на природно-кліматичні умови. Зупиняється на містах Хараппа та Мохенджо-Даро.

Додатковий матеріал.

Територія Хараппської цивілізації майже вдвічі перевищувала сумарну територію Давніх Єгипту та Месопотамії, приблизно дорівнювала території сучасної України. Центрами Хараппської цивілізації були міста. Існує кілька гіпотез щодо її загибелі: вторгнення аріїв, екологічна катастрофа (зумовлена нераціональним веденням поливного землеробства та хижацькою вирубкою лісів), епідемія малярії.

б) Ведійська (Арійська) цивілізація.

Учитель розповідає про арійське вторгнення, зупиняючись на слові «арії», показує шлях індоарійців зі степів Причорномор’я через Малу Азію, Іран (нагадуючи про Персію) до Індії. Говорить про низький розвиток арійців, їхній кочовий спосіб життя та войовничість, поступову асиміляцію, перехід до осілого способу життя, виникнення рабства; розподіл населення на варни; виникнення перших державних утворень, зупиняючись на назві «раджа».

Додатковий матеріал.

Освоєння долини річки Ґанґ аріями тривало майже тисячоліття. Цей період називається Ведійським, оскільки саме тоді було складено священні тексти Вед. Перші міста на цій території з’явилися не раніше за VIII ст. до н. е., вони були меншими за хараппські та гірше від них упорядковані. Із приходом аріїв утвердилася система варн, яка складає основу суспільного життя й сьогодні. Із часом вона змінювалася, так, близько VII ст. до н. е. з’явилися ачхуті — «недоторкані», які не входили до системи варн. їм заборонялося жити в місті чи селі, здебільшого вони селилися на цвинтарі, носили одяг мертвих, їли лише з побитого посуду. «Недоторкані» існують в Індії і зараз, вони складають 8 % населення країни.

в) Маурійська цивілізація.

Учитель оглядово розповідає про виникнення імперії Маур’їв (повстання проти македонян, перемога повстанців; заснування держави на чолі з Чандраґуптою, династія Маур’їв; розквіт Індії за часів правління Ашоки — об’єднання Індії, установлення законів та державної релігії; розпад імперії Маур’їв).

Додатковий матеріал.

Одним із чинників утворення держави Маур’їв на чолі з Чандраґуптою був договір з одним із діадохів Александра Македонського — Селевком І Никатором, за яким землі за Індом — Гандхара, Паропамісади й Арахосія — виз

навалися індійськими володіннями в обмін на 500 бойових слонів. Ці слони й відіграли вирішальну роль в одній із битв діадохів, що було визначальним чинником в утворенні імперії Селевкідів (цей матеріал буде вивчатися в темі «Еллінізм»),

3. Заняття населення.

Основним заняттям населення Давньої Індії було іригаційне землеробство, яке базувалося на водоналивному колесі. Індійці вирощували пшеницю, ячмінь, рис, бобові, дині, кунжут, бавовну, льон, цукрову тростину. Збирали два-три врожаї щороку. Важливу роль у господарстві відігравало скотарство. Індійці розводили корів, буйволів, овець, свиней, кіз, віслюків, курей, приручили слона (до речі, за його вбивство, навіть ненавмисне, карали смертю). Із ремесел розвивалися гончарство, ткацтво, будівництво, ковальство, суднобудування, виробництво фаянсу та скляної пасти, а також ювелірне та художні ремесла (виготовлення печаток, різьблення по каменю та слоновій кістці). Далеко за межами країни славилися золототкана індійська парча, вироби зі слонової кістки, прянощі; мечі з індійської сталі носили перські царі. Досить розвиненою була торгівля. Індія підтримувала тісні торговельні зв’язки з Афганістаном, Белуджистаном, Іраном, Середньою Азією, Месопотамією. Індійці завозили на батьківщину вина, папірус, ладан, окремі метали, олію, мед. У середині І тис. до н. е. в Індії з’явилися перші металеві гроші.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

«Акваріум».

Учні класу об’єднуються в шість груп, кожна з яких отримує картку з певною інформацією. Учні ознайомлюються з нею та роблять стислий конспект. Для опрацювання інформації учням надається 7—10 хвилин, після чого кожна група по черзі сідає в центрі кола, яке утворюють учні всього класу, і відповідає на запитання вчителя або бере участь в евристичній бесіді з учителем за інформацією, поданою в картці. Решта учнів уважно слухають, не коментуючи їхні відповіді, у разі необхідності роблять стислі записи. Після завершення роботи з групою учні повертаються на свої місця, а вчитель проводить бесіду з рештою учнів, аналізуючи з їхньою допомогою інформацію, яка була надана попередній групі. По завершенні роботи з класом місце в «акваріумі» займає інша група, що обговорює інформацію, яка була в їхній картці.

Рекомендації. 1) Не завжди зручно розміщувати стільці у два кола (одне велике — для учнів усього класу, друге невелике — для групи, що працює в «акваріумі»). Для групи, що відповідає за своєю карткою, краще поставити стільці біля дошки, перед класом. 2) Інформацію, що обговорюється групою, можна відображати на дошці у вигляді опорного конспекту за допомогою піктограм або стислої інформації.

Правила роботи

1) Об’єднавшись у групи, розподіліть обов’язки: оберіть керівника групи (керує роботою групи, зачитує завдання, установлює черговість відповідей учнів, підсумовує роботу), секретаря (занотовує результати роботи групи), хронометриста (стежить за часом), основних доповідачів (оголошує результати роботи групи).

2) Отримавши картку, уважно прочитайте текст.

3) Висловлюйтеся по черзі, згідно з рішенням керівника групи.

4) Не переривайте доповідача. Якщо у вас виникли заперечення, підніміть руку, і керівник надасть вам слово.

5) Працюйте тихо, не заважаючи іншим.

6) У разі виникнення запитань або проблем, зверніться до вчителя. Група № 1

На півночі Азії розташований півострів Індостан, який омивається водами Індійського океану. Поряд великий острів Шрі-Ланка (Цейлон). Найвищі гори — Гімалаї, що розташовані на півночі Індостану, — відокремлюють півострів від іншого світу та захищають його від холодних північних вітрів. У їхніх льодовиках беруть початок дві великі річки — Інд (протікає на північному заході Індостану) та Ґанґ (протікає на північному сході Індостану). В Індії є поклади багатьох корисних копалин — золота, срібла, заліза. Дуже поширеним є коштовне каміння — смарагди, алмази, рубіни.

Запитання до групи № 1*.

1) На якому континенті розташована Індія?

2) Які гори розташовані в Індії?

3) Що таке півострів?

4) Які річки протікають в Індії?

5) Які острови розташовані поблизу Індії?

6) Який океан омиває півострів Індостан?

7) Які корисні копалини є в Індії?

8) У яких частинах Індії протікають великі річки?

Запитання до решти учнів.

1) Що впливало на формування клімату в Індії?

2) Як клімат на півострові Індостан впливав на життя людей?

3) Які умови сприяли життю людини на півострові Індостан і чому?

4) Які умови не сприяли життю людини на півострові Індостан і чому?

Група № 2

У долині річки Інд рідко випадають дощі, а Інд розливається рідко, тільки під час танення снігів у горах. Вологі вітри не досягають долини річки Інд, тому, через сухий клімат, землеробство потребує зрошування. Для цього індійці використовували іригацію, яка базувалася на водоналивному колесі.

* Запитання можуть бути оформлені в чітку схему або мати безсистемний характер (за вибором учителя).

Річка Ґанґ несе свої води на схід по заболоченій долині, крізь густі непрохідні тропічні ліси — джунглі. У сезони дощів тут часто трапляються повені, клімат дуже вологий, біля дельти річки зустрічається багато боліт. Тут ростуть бамбук, очерет, лотос, водяться тигри, носороги, слони, мавпи, змії. Щоб займатися землеробством, необхідно було вирубувати ліси.

Запитання до групи №2.

1) Які умови були в долині річки Інд?

2) Які умови були в долині річки Ґанґ?

3) Чому в долині річки Інд розвивалося іригаційне землеробство?

4) Чому люди спочатку оселялися на берегах річки Інд?

5) Що заважало людям освоювати долину річки Ґанґ?

Запитання до решти учнів.

1) Який пристрій використовували в Єгипті для іригації?

2) Чому для зрошування землі індійці використовували водоналивне колесо?

Група № 3

Перші цивілізації виникають у долинах річки Інд. Найвідоміша з них — Індійська (або Хараппська) цивілізація, яка існувала близько 2300—1700 рр. до н. е. Археологи розкопали понад 200 міст, краще за інші вивчені міста Хараппа та Мохенджо-Даро.

Міста були оточені мурами, забудівля проводилася згідно з планом, тому вулиці перехрещувалися під прямим кутом, утворюючи прямокутні квартали. Міста поділялися на дві частини, відокремлені одна від одної. В одній була розташована фортеця з палацом правителя, зерносховищем та будинками багатіїв. Заможні люди будували собі дво- й триповерхові будинки, прості люди — невеликі одноповерхові. У багатьох будинках були ванні кімнати. Міста мали розгалужену систему водопостачання та каналізації.

Запитання до групи №3.

1) Де на півострові Індостан виникають перші цивілізації?

2) Чому вони дістали таку назву?

3) Чому саме в цій місцевості виникає Хараппська цивілізація?

4) Коли існувала Хараппська цивілізація?

5) Що вам відомо про міста Хараппської цивілізації?

6) Як ви вважаєте, чому міста мали такий план забудови? Запитання до решти учнів.

1) Чому, на вашу думку, зникла Хараппська цивілізація?

2) Чому частини міста були відокремлені одна від одної мурами?

Група № 4

Близько 1500 р. до н. е. з півдня Європи (зі степів Українського Причорномор’я) з північного заходу (через Іранське нагір’я) в Індію вторглися войовничі племена кочовиків — арії. Вони спілкувалися мовою санскрит, вождів племен називали раджами, використовували залізні знаряддя праці. їхнім головним багатством уважалася худоба, насамперед корови. Арії підкорили найдавніші народи Індії, увібрали надбання індійської цивілізації, зайнялися землеробством і заселили долину річки Ґанґ, де й виникли перші держави арійської доби. Саме в цей період виникає рабство.

Запитання до групи №4.

1) Які племена вторглися на територію Індії?

2) Коли відбулося вторгнення аріїв до Індії?

3) Звідки арії прийшли до Індії?

4) Чому арії обрали саме цей шлях вторгнення до Індії?

5) Якою мовою розмовляли арії?

6) Як називали арійських вождів?

7) Які знаряддя праці використовували арії?

8) Який спосіб життя вели арії?

9) Як називають період завоювань аріїв в Індії?

Запитання до решти учнів.

1) Чому царів та князів в Індії називали раджами?

2) Що допомогло аріям заселити долину річки Ґанґ?

3) Чому мовою аріїв слово «війна» означає «пошуки корів»?

4) Чому арії, які мали нижчий культурний рівень розвитку, підкорили Індію?

5) Чому арії змінили кочовий спосіб життя на осілий?

Група № 5

Після приходу аріїв в індійському суспільстві поступово закріпився поділ на варни. Варни — це замкнені групи різних за соціальним станом людей, приналежність до якої визначалася народженням. За легендою, бог Брахма поділив людей на варни: із власних вуст він створив жерців — брахманів, які здійснювали жертвопринесення, зверталися до богів від імені людей, спілкувалися з богами та передавали їхню волю. Зі своїх рук він створив воїнів — кшатріїв (до цієї ж варни входили й царі — раджі). Це були члени царських родин і військова знать. Зі стегон були створені вайш’я, які мали все життя працювати. До цієї варни входили вільні общинники. Зі стіп виникли шудри — найнижчі верстви населення, розорені селяни, які наймалися на роботу. Через певний час виникла ще одна група — «недоторкані», яким заборонялося навіть жити в селищах. «Недоторкані» виконували всю найбруднішу роботу. Цей розподіл був зафіксований у «Законах Ману» в V ст. до н. е.

Запитання до групи №5.

1) Що таке варни?

2) Коли виникли варни?

3) Хто з богів започаткував поділ на варни?

4) Які варни і з яких частин тіла бога виникли?

5) Коли поділ на варни був зафіксований у законах?

Запитання до решти учнів.

1) Чому поділ на варни зберігається в індійському суспільстві й у наш час?

2) Чому царі входили до варни воїнів — кшатріїв?

3) Чому варни виникли після приходу аріїв до Індії?

Картка № 6

В індійських землях, що були підкорені армією Александра Македонського, почалося повстання, яке очолив Чандраґупта з роду Маур’їв. Він скинув греко-македонське панування та заснував державу Маур’їв (317 р. до н. е.), яка досягла найбільшої могутності під час правління царя Ашоки (268—231 рр. до н. е.). Він об’єднав усю Індію, а столицею держави зробив місто Паталіпур. Свою імперію Ашока поділив на п’ять частин, якими управляв разом зі своїми синами. Він особисто керував армією, був верховним суддею. Ашока підтримав буддизм, у країні було споруджено понад 80 тис. храмів. Проте після його смерті імперія почала занепадати, і в 187 р. до н. е. був убитий останній нащадок Маур’їв.

Запитання до групи №6.

1) Хто очолив повстання на індійських територіях, підкорених армією Александра Македонського?

2) Яку державу заснували повстанці?

3) Чим відома ця держава?

4) Яке місто було столицею держави Маур’їв?

5) Під час правління якого царя держава Маур’їв досягла свого найбільшого розквіту?

6) Чим відомий Ашока?

Запитання до решти учнів.

1) Чому повстанці змогли скинути греко-македонське панування?

2) Яку релігію Ашока підтримав під час свого правління? Чому?

3) Як ви вважаєте, чому загинула імперія Маур’їв?

Підсумовуючи розповіді учнів, учитель ще раз підкреслює самобутність розвитку індійських цивілізацій, але відзначає також схожі риси з іншими світовими цивілізаціями Єгипту та Межиріччя.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Пропонується два варіанти проведення цього етапу уроку.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Учитель пропонує учням заповнити порівняльну таблицю «Давні Індія та Єгипет».

Характеристика

Індія

Єгипет

Континент

Азія

Африка

Річки

Інд, Ґанґ

Ніл

Характеристика

Індія

Єгипет

Моря, океани

Індійський океан

Середземне море

Міста

Хараппа, Мохенджо-Даро

Мемфіс, Фіви

Титул правителів

Раджа

Фараон

Найвизначніші правителі

Чандраґупта, Ашока

Рамзес, Тутмос

Заняття населення

Землеробство (іригаційне), скотарство, ремесла, торгівля

Землеробство (іригаційне), скотарство, ремесла, торгівля

Рекомендація. Таблицю можна запропонувати учням заповнити вдома.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

Фронтальне опитування.

1) Опишіть географічне положення Індії.

2) Чим долина річки Інд відрізнялася від долини річки Ґанґ?

3) Що ви дізналися про Індійську цивілізацію?

4) Чим відомі давні міста Хараппа та Мохенджо-Даро?

5) Що вам відомо про аріїв?

6) Чому арії осіли в Індії?

7) Що вам відомо про імперію Маур’їв?

8) Чим прославився Ашока?

9) Що таке варни?

10) Чим займалося населення Давньої Індії?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконані завдання, зупиняється на типових помилках.

Підсумовуючи урок, учитель повертається до проблемного питання і, вислухавши відповіді учнів, наштовхує їх на висновок, що найдавніші цивілізації виникли в долині річки Інд тому, що тут були більш сприятливі природно-кліматичні умови порівняно з долиною річки Ґанґ.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст параграфа.