Всесвітня історія. 6—7 класи: Нестандартні уроки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ»

Мета. Узагальнити уявлення учнів про природно-кліматичні й географічні умови Передньої Азії та Близького Сходу, утворення, розквіт та загибель імперій, культуру та релігійні вірування народів Передньої Азії; формувати вміння характеризувати історичних постатей; порівнювати, висловлювати власну думку та поважати думки інших.

Обладнання. Карта світу, Передньої Азії та Близького Сходу, України, картки із запитаннями та відповіді для кожної міні-гри, аркуші для запису результату ігор, пам’ятка для ведучих.

Тип уроку. Узагальнюючий уроку вигляді змагання-гри «Історичне казино».

Очікувані результати. Після цього уроку учні навчаться: називати час, на який припадає поява та розквіт Вавилону, Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського та Халдейського царств, Перської держави, Великої Скіфії, походів Дарія І, найвідоміших правителів держав Дворіччя, заселення кіммерійцями, скіфами Північного Причорномор’я, культурні здобутки та особливості релігії народів Передньої Азії; показувати на карті територію Дворіччя, Вавилону, Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського та Халдейського царств, Перської держави, важливі територіальні зміни цих держав, напрямки походів ассирійських і перських царів; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття: «клинопис», «закон», «імперія», «місто-держава», «пектораль»; описувати найвизначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії; порівнювати географічні умови Дворіччя та Давнього Єгипту, вірування їхніх народів і культурні здобутки населення; пояснювати вплив природних умов на життя людей і їхні релігійні вірування у Дворіччі, причини загибелі держав у Передній Азії; визначати внесок держав Передньої Азії у світову культуру, особливості господарювання народів Дворіччя.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель пояснює тему уроку, розповідає план уроку, мету та задачі, форми роботи, а також оголошує, що у зв’язку із завершенням вивчення теми «Передня Азія в давнину» весь клас вирушає в «Історичне казино», де всі зможуть «продати» свої знання. Усі учні матимуть можливість спробувати свої сили за «гральними автоматами».

Гра в «Історичне казино» потребує попередньої підготовки — для кожного етапу, який буде проходити у вигляді міні-гри чи відповіді на запитання, потрібно підготувати картки із запитаннями та аркуш для ведучого, де будуть написані запитання та подані правильні відповіді. Класну кімнату теж слід підготувати заздалегідь: оформити відповідно дошку (наприклад, написати: «Історичне казино “Передня Азія в давнину”», можна також написати правила гри), правильно розташувати парти та стільці: біля кожної парти має стояти по чотири стільці (один для ведучого, інші для учнів-гравців). На кожній парті треба поставити назву « грального автомата», яка заздалегідь написана на аркуші. Кількість гральних автоматів визначає вчитель, але їх має бути хоча б на один більше, ніж учнів-гравців.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ВІДВІДУВАННЯ «ІСТОРИЧНОГО КАЗИНО»)

Загальні правила гри

1) Учитель призначає ведучих гри (залежно від кількості «гральних автоматів») та видає їм завдання та відповіді. Ведучі ознайомлюються із правилами проведення етапу міні-гри, у разі необхідності звертаються до вчителя за роз’ясненнями.

Рекомендація. Ведучими краще призначати сильних учнів, які зможуть пояснити правила гри, і тих, що мають авторитет у класі.

2) Решта учнів об’єднуються в команди з трьох осіб.

Рекомендація. Команди пропонується формувати вчителю, включивши до кожної учнів із різним рівнем підготовки.

3) Команда підходить до будь-якого вільного грального автомата, ознайомлюється з правилами гри, витягує завдання та виконує їх (завдання виконує кожен гравець окремо, але він може користуватися підказкою інших гравців команди. За кожну підказку команда втрачає 0,5 бала).

4) Після виконання завдання команда, дізнавшись про отримані бали, переходить до іншого вільного автомата.

5) Гра починається та завершується за командою вчителя.

6) Пересуватися по класу потрібно спокійно, розмовляти слід тихо, щоб не заважати іншим гравцям.

Пам’ятка для ведучого «грального автомата»

1) Уважно прочитати завдання, у разі необхідності звернутися до вчителя за роз’ясненнями.

2) Пояснити команді, яка з’явиться біля «грального автомата», правила гри.

3) Записати назву команди, прізвища учнів-гравців, оцінки за кожну відповідь та штрафні бали (якщо є).

4) Завдання-картки учні-гравці обирають самостійно із цілого комплекту карток, але вони не мають бачити самі завдання.

5) Картки, які вже вибрали, слід відкладати в бік, щоб до гравців однієї команди не потрапили однакові завдання. Для гравців наступної команди завдання-картки слід перемішати, пропонуючи обирати з повного комплекту.

6) Під час відповіді не перебивати гравця, дати йому повністю висловитися. Якщо відповідь є неправильною, повідомити про це гравцю та сказати йому правильну відповідь.

7) У разі виникнення суперечливої ситуації запросити вчителя до «грального автомата», щоб він розв’язав суперечку.

8) Після закінчення гри-відповідей команди повідомити учням-гравцям кількість балів, яку набрав кожен учасник, кількість штрафних балів (якщо вони були) та загальний рахунок.

Картка-результат гри на «гральному автоматі»

Назва грального автомата

 

Назва команди

 

з/п

Прізвище та ім’я учня-гравця

Результати

Штрафні бали

Загальна кількість балів

1

2

3

4

5

                 

Загальний рахунок команди

1. Гральний автомат «Шарадобол».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із шарадою, уважно читає та відповідає, яке слово зашифроване в шараді, не коментуючи його.

2) Усі гравці команди мають відгадати по дві шаради.

3) За дві правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за одну — 2 бали. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

4) Ведучий знайомить гравців із визначенням поняття «шарада» та розповідає, як її розшифровувати.

Шарада — загадка, що вимагає визначення якого-небудь слова на підставі його подвійного опису: звукового й значеннєвого. Звуковий опис досягається непрямим способом: слово розбивається на частини таким чином, щоб кожна з них могла служити самостійним словом (наприклад, Китай — кит-ай), потім дається зміст кожної із цих частин (перша — велика тварина, що живе в морі, друга — вигук). Після цього подається значеннєвий опис усього слова. Отже, шарада заснована на грі словами. Коли слова пов’язані не тільки за звуком, але й за змістом, вона набуває особливої виразності та являє собою різновид каламбура. Для спрощення шаради часто використовують додаткову інформацію. Наприклад, слово «стадо»: перші три літери — це десять десятків, але третю літеру замінити на «а», а останні дві літери — це перша нота.

Картка № 1

1) Перші чотири літери — це верхній зимовий одяг із хутра.

2) Наступна літера — перша літера першої ноти.

3) Разом — ім’я шумерської цариці міста держави Ур. (Шубад.)

Картка № 2

1) Перші три літери — це місце, де з’єднуються стіни.

2) Наступна літера об’єднує слова.

3) Остання літера — 13-та за абеткою.

4) Разом — назва племен, що вдерлися до Межиріччя, яких називали «дракони гір». (Кути.)

Картка № З

1) Перші чотири літери — це невеличка печера.

2) П’ята літера — це друга нота, але без першої літери.

3) Наступні три літери — це пристрій для догляду за волоссям.

4) Остання буква — шоста літера за абеткою.

5) Разом — прізвище німецького вчителя, який знайшов ключ для дешифрування клінописного письма. (Гротефенд.)

Картка № 4

1) Перші чотири літери — це сільський одноповерховий будинок, але третю літеру замінити на «н».

2) П’ята літера — це перша літера за абеткою.

3) Дві останні літери — це перші дві літери назви слов’янських племен, що населяли територію на північ від Чорного моря між Дніпром і Дністром.

4) Разом — біблійна назва Східного Середземномор’я. (Ханаан.) Картка № 5

1) Перша й остання літери — такі ж, як і в абетці.

2) Наступні чотири літери — це їжа, виготовлена з молока, але з подвоєною першою літерою.

3) Передостання літера поєднує слова.

4) Разом — назва великої держави. (Ассирія.)

Картка № 6

1) Перші три літери — це скошена та висушена трава, але без останньої літери й другу літеру замінити на «и».

2) Останні дві літери — це вигук.

3) Разом — назва гори. (Сипай.)

Картка № 7

1) Перші чотири літери — це улюблена їжа українців, що виробляється зі свинини, але другу літеру замінити на «о».

2) Останні три літери — це назва тварини з хоботом та іклами, але першу та другу літери замінити на «м».

3) Разом — ім’я царя. (Соломон.)

Картка № 8

1) Перші п’ять літер — це назва південного фрукту, що росте на пальмі, але поміняти місцями першу й третю літери, а четверту замінити на «о».

2) Останні дві літери — це перші дві літери того, що є предметом поклоніння.

3) Разом — ім’я останнього царя Халдейського Вавилону. (Набонід.) Картка № 9

1) Перша літера — це перша літера риси характеру людини, що нехтує суспільними інтересами задля власних.

2) Останні три літери — це назва пристрою, що дає світло, але без останніх двох літер.

3) Разом — держава, яка першою виникла в народів Ірану. (Елам.) Картка № 10

1) Перші три літери — це напій, що виготовляють із фруктів, але поміняти місцями другу та третю літери.

2) Останні дві літери — це четверта нота, але останню літеру замінити на «и».

3) Разом — назва племен, що жили в Північному Причорномор’ї. (Скіфи.)

Картка № 11

1) Перші чотири літери — це переклад слова «тато» російською мовою.

2) Остання літера — це перша літера речовини, якою обробляють порізи.

3) Разом — ім’я скіфського божества. (Папай.)

Картка № 12

1) Перші три літери — це назва прісноводної тварини з великими клішнями, але першу й третю літери поміняти місцями.

2) Наступні дві літери — це четверта нота.

3) Шоста літера — п’ята літера за абеткою.

4) Останні дві літери — це друга й третя літери футляру для зберігання ручок, олівців тощо.

5) Разом — назва найбільшої фінікійської колонії, яка стала наймогутнішою державою Середземномор’я. (Карфаґен.)

2. Гральний автомат «Цифрова машина».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане, робить необхідні розрахунки та дає відповідь, не коментуючи її.

2) Усі гравці команди отримують по три картки.

3) За три правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за дві — 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

Близько 3300 р. до н. е. в стародавніх шумерів виникає писемність. У якому тисячолітті це відбулося? (IV тис. до н. є.)

Картка № 2

У 2316 р. до н. е. цар Сарґон об’єднав держави Аккад і Шумер. Об’єднане царство проіснувало 200 років. У якому столітті воно зникло? (XXIV стдо н. є.)

Картка № З

Вавилонський цар Хаммурапі почав правити в 1792 р. до н. е. Його царювання тривало 42 роки. У якому році Хаммурапі закінчив своє правління? (1750 р. до н. є.)

Картка № 4

За часів правління царя Тіглатпаласара І (1115—1077 рр. до н. е.) Ассирійська держава набула могутності, а в 612 р. до н. е. падіння Ніневії призвело до загибелі Ассирійського царства. Скільки років воно проіснувало? (503роки.)

Картка № 5

За часів правління царя Тіглатпаласара III (745—727 рр. до н. е.) Ассирійське царство захопило Сирію, Палестину та перетворилося на світову державу — Ассирійську імперію. У якому тисячолітті це відбулося? (7 тис. до н. є.)

Картка № 6

У 146 р. до н. е. римляни знищили місто-колонію Карфаґен, яке проіснувало 668 років. У якому році був заснований Карфаґен? (814 р. до н. є.)

Картка № 7

Цар Соломон правив Ізраїльсько-Юдейським царством у 965—935 рр. до н. е. Скільки років він царював? (30 років.)

Картка № 8

За легендами, Мойсей вивів єврейський народ із Єгипту в 1250 р. до н. е. У якому тисячолітті це відбулося? (II тис. до н. є.)

Картка № 9

У 539 р. дон. е. закінчився «вавилонський полон», який тривав 47 років. У якому році він розпочався? (586 р. до н. є.)

Картка № 10

Розквіт Халдейського Вавилону припадає на часи правління царя Навуходоносора II (605—562 рр. до н. е.). У якому тисячолітті він відбувався? (І тис. до н. є.)

Картка № 11

У 625 р. до н. е. закінчилося 28-річне скіфське панування Мідією. У якому році воно розпочалося? (653 р. до н. є.)

Картка № 12

Перська держава виникла близько 550 р. до н. е. У якому столітті це відбулося? (VI стдо н. є.)

Картка № 13

Похід Дарія І проти скіфів відбувся в 513 р. до н. е. У якому столітті це сталося? (VI стдо н. є.)

Картка № 14

Кіммерійці з’явилися в степах Північного Причорномор’я в IX ст. до н. е., а в VII ст. до н. е. їх витіснили скіфи. Скільки століть кіммерійські племена кочували причорноморськими степами? (Два століття.)

Картка № 15

Скіфські племена панували в причорноморських степах із VII до III ст. до н. е., поки їх не заступили сармати. У якому тисячолітті це відбувалося? (І тис. до н. є.)

3. Гральний автомат «Один зайвий».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане та відповідає, яке слово в поданому переліку є зайвим, не коментуючи його.

2) Усі гравці команди отримують по три картки.

3) За три правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за дві — 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

Межиріччя, Дворіччя, Месопотамія, Макромедія. (Макромедія.) Картка № 2

Шумер, Аккад, Єгипет, Вавилон. (Єгипет.)

Картка № 3

Греція, Ассирія, Вавилон, Персія. (Греція.)

Картка № 4

Сарґон, Хаммурапі, Ромул, Тіглатпаласар. (Ромул.)

Картка № 5

Бібл, Tip, Карфаґен, Фіви. (Фіви.)

Картка № 6

Сатрап, зікурат, префект, мушкенум. (Префект.)

Картка № 7

Перси, єгиптяни, халдеї, ассирійці. (Єгиптяни.)

Картка № 8

Очерет, слива, фінік, пальма. (Слива.)

Картка № 9

Спис, лук, меч, томагавк. (Томагавк.)

Картка № 10

Іштар, Юпітер, Молох, Папай. (Юпітер.)

Картка № 11

Кіммерійці, таври, скіфи, фінікійці. (Фінікійці.)

Картка № 12

Пурпур, папір, скло, алфавіт. (Папір.)

Картка № 13

Дарій, Давид, Саул, Соломон. (Дарій.)

Картка № 14

Вавилон, Ніневія, Єрусалим, Бібл. (Бібл.)

Картка № 15

Тигр, Євфрат, Ніл. (Ніл.)

4. Гральний автомат «Корекційний».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане та дає відповідь, які слова є зайвими (неправильними), не коментуючи їх.

2) Усі гравці команди отримують по три картки.

3) Кожна картка містить невеличку розповідь, яка може мати неправильну інформацію. Кількість помилок у кожній картці може бути різною (від однієї до трьох).

4) Затри правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за дві — 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

Назва Межиріччя, або Багаторіччя (греки називали цю місцевість Месопотамія), виникла тому, що ця місцевість розташована там, де протікають дві великі річки — Тигр і Євфрат. (Багаторіччя.)

Картка № 2

Річки Межиріччя Тигр і Ніл беруть свій початок у горах Вірменії (Кавказу), протікають із півночі на південь і впадають до Бенґальської затоки. (Ніл; Бенґсільської.)

Картка № З

У Месопотамії в IV тис. до н. е. виникла одна з найдавніших цивілізацій світу — цивілізація амореїв. Вони винайшли рало, сіялку, пластик. Близько 3300 р. до н. е. в них виникає писемність. (Амореїв; пластик.)

Картка № 4

На березі річки Євфрат, там, де вона найближче сходиться з річкою Ґанґ, стояло місто Вавилон (аркадською «Бабл-Ілу», що означає «Ворота Божі»). Це місто стало столицею держави, що підкорило все Триріччя. (Ґанґ, Триріччя.)

Картка № 5

Найвідоміший з усіх царів Давньовавилонської держави був Хаммурапі (1792—1750 рр. дон. е.). За його правління був підкорений Єгипет, а Вавилон став могутньою державою. Він найбільше прославився створенням законів, які були записані. (Єгипет.)

Картка № 6

У верхній течії річки Тигр, на крайній півночі Дворіччя, виникла військова держава Ассирія зі столицею в місті Мемфіс, яке також називали «містом левів». (Мемфіс.)

Картка № 7

На східному узбережжі Середземного моря була розташована країна Фінікія. Найбільшими містами фінікійців були Tip, Бібл, Сузи.

Фінікійці були кочовиками, вони поклонялися богу Юпітеру. (Сузи; кочовиками; Юпітеру.)

Картка № 8

Фінікійці добували пурпур, виготовляли скло, були чудовими мореплавцями. їм належить винайдення клинопису. Вони засновували на узбережжях Середземного моря колонії. Найбільшою фінікійською колонією було місто Рим. (Клинопису; Рим.)

Картка № 9

Близько чотирьох тисяч років тому євреї (що означає «зарічні люди») почали завойовувати Палестину (Ханаан). Єврейські племена були кочовими, на чолі яких стояли сатрапи. (Сатрапи.)

Картка № 10

Наприкінці XIII ст. до н. е. в євреїв виникає держава. Першим царем був Саул, потім царем став Давид, який прославився тим, що складав псалми. За легендою, він убив велетня Поліфема. (Поліфема.)

Картка № 11

Найбільшої могутності досягло Ізраїльсько-Юдейське царство за часів правління царя Соломона. Він не воював, а займався мирним будівництвом. Були споруджені величезний храм та піраміда в Єрусалимі. Його царювання Біблія називає «золотим віком». (Піраміда.)

Картка № 12

Нове піднесення Вавилону пов’язують із шумерами. За часів правління Навуходоносора II Халдейський Вавилон повернув собі могутність. За цих часів Вавилон прославився «садами Семіраміди» та велетенською Вавилонською вежею. (Шумерами.)

Картка № 13

Тривалий час у VII ст. до н. е. скіфи тримали в страху народи Передньої Азії, навіть сирійський фараон сплачував їм данину та видав заміж свою доньку за скіфського вождя. Тільки після того, як скіфських вождів було підступно вбито на бенкеті в Мідії, скіфи повернулися в Північне Причорномор’я. (Сирійський.)

Картка № 14

Перські племена об’єднав цар Кір. У 550 р. дон. е. виникла Перська держава, землі якої в період найбільшої могутності сягали Азії, Африки та Європи. Столицею Перської імперії було місто Фіви. (Фіви.)

Картка № 15

Скіфські племена панували в причорноморських степах із VII до III ст. до н. е. їх поділяли на скіфів-землеробів, скіфів-орачів та царських скіфів. (Скіфів-землеробів.)

5. Гральний автомат «Країни Передньої Азії».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує одну картку з назвою країни та отримує аркуш із реченнями. Гравець має знайти речення, які відповідають цій країні та виписати їх.

2) За шість або п’ять правильних відповідей учень отримує 3 бали, за чотири — 2 бали, за три — 1 бал. За відсутності правильних відповідей або допущення більше ніж трьох помилок бали не нараховуються.

Назви країн

Вавилон (1, 6, 10, 13, 18, 21).

Ассирія (2, 8, 9,16,17, 23).

Фінікія (14,19, 20,22, 27, 29).

Ізраїль (4, 5,11,12, 26, 28).

Персія (3, 7, 15, 24, 25, 30).

Аркуш із реченнями

1) Столиця має таку ж назву, що й держава.

2) Столицею держави було місто Ніневія.

3) Столицею держави були міста Сузи, Персеполь.

4) Столицею держави стало місто Єрусалим.

5) Історія виникнення, розквіту та занепаду держави описана в Біблії.

6) Назва столиці, а потім і держави в перекладі означає «ворота бога».

7) Державою правив цар Дарій.

8) Державою правив цар Ашшурбаніпал.

9) Державою правив цар Тіглатпаласар.

10) Державою в 1792—1750 рр. до н. е. правив цар Хаммурапі.

11) Державою правив цар Давид.

12) Державою правив цар Соломон.

13) Центральні ворота до столиці держави мали назву «Ворота богині Іштар» і були викладені синіми плитками-кахелями.

14) Жителі країни винайшли алфавіт.

15) Війська цієї країни спробували підкорити Скіфію.

16) Назва столиці перекладається як «місто левів».

17) Ця держава перетворилася на імперію (перша імперія у світі), підкоряючи сусідів.

18) У центрі столиці була розташована велетенська вежа (зікурат), про яку розповідається в Біблії.

19) Ця країна була розташована на східному узбережжі Середземного моря.

20) Містами цієї держави були Tip, Бібл, Сідон.

21) У столиці було розташоване одне із семи чудес світу — «висячі сади Семіраміди».

22) Вихідці із цієї країни засновували колонії на узбережжі Середземного моря.

23) У руїнах столиці було знайдено велетенську бібліотеку глиняних табличок.

24) Держава була розташована на схід від Межиріччя.

25) Племена в цій державі об’єднав Кір.

26) Людей, які заснували державу, називали «ібрі», що в перекладі означає «зарічні люди».

27) Жителі країни почали видобувати пурпур.

28) Жителі цієї держави поклонялися єдиному богу — Ягве.

29) Основними заняттями жителів країни були торгівля та мореплавство.

30) Держава підкорила Межиріччя, Єгипет та Передню Азію.

6. Гральний автомат «Понятійний».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане та говорить, якому поняттю відповідає наведене визначення, не коментуючи його.

2) Усі гравці отримують по три картки.

3) За три правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за дві — 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

Приписи, обов’язкові до виконання всіма людьми або певною групою, потрібні для того, щоб регулювати людські взаємини в громаді, державі. У Месопотамії їх уперше наказав записати Хаммурапі. (Закони.)

Картка № 2

Велика держава, утворена внаслідок завоювання інших держав, що об’єднувала різні країни та народи. У Межиріччі однією з найперших стала Ассирія. (Імперія.)

Картка № 3

Чиновники в Перській державі, які керували округом, чинили суд, збирали податки та стежили за виконанням розпоряджень царя. (Сатрапи.)

Картка № 4

Велика будівля в архітектурі Давнього Межиріччя, що мала три— сім ярусів із глиняної цегли, поєднувалася драбинами та пандусами, використовувалися як культові споруди (храми), бібліотеки та обсерваторії. (Зікурат.)

Картка № 5

Поселення, засноване вихідцями з інших країн і територій. У Середземномор’ї такі поселення активно засновували фінікійці. (Колонія.)

Картка № 6

У перекладі з грецької означає «книга» — збірка давніх текстів, які в юдаїзмі та християнстві визнають за Святе Письмо. Найпоширеніша книга у світі. (Біблія.)

Картка № 7

Велика нагрудна скіфська прикраса, часто виконана у «звіриному» стилі. Найвідоміша була знайдена в скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. (Пектораль.)

Картка № 8

Особи, які здійснюють богослужіння, жертвопринесення в язичницьких релігіях. Жили при храмах. (Жерці.)

Картка № 9

Природна фарба яскравого кольору, яку добували з берегових равликів. Один з основних видів експорту фінікійців. Використовувався для фарбування тканини для царського вбрання. (Пурпур.)

Картка № 10

Сукупність літер, складових знаків та інших знаків системи письма, які перебувають у певному порядку. Першими винайшли фінікійці. (Алфавіт.)

Картка № 11

Природна суміш (із грецької перекладається як «гірська смола»), яка використовується у будівництві. Зараз виготовляється штучно та використовується при будівництві доріг. (Асфальт.)

Картка № 12

Місто або країна, вихідці з якої засновували колонії. Підтримували тісні зв’язки зі своїми колоніями. (Метрополія.)

Картка № 13

Єдинобожжя, релігія, що визнає одного бога, протилежність політеїзму (віри в багатьох богів). Одна з найперших виникає в євреїв (віра в єдиного бога Ягве). (Монотеїзм.)

Картка № 14

Спосіб життя, за яким люди пересуваються з усіма своїми речами слідом за стадами тварин, яких випасають. Такий спосіб життя вели євреї, перси, кіммерійці, скіфи. (Кочовий.)

Картка № 15

Повновладний, одноосібний володар держави, поширений практично в усіх державах Передньої Азії. (Цар або монарх.)

7. Гральний автомат «Особовий».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає та відповідає, про яку людину йдеться в тексті, не коментуючи відповідь.

2) Усі гравці отримують по дві картки.

3) За дві правильні відповіді гравець отримує 2 бали, за одну — 1 бал.

За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Рекомендація. Для полегшення гри можна запропонувати учням-гравцям список з іменами осіб, про яких ідеться в картках (Хаммурапі, Давид, Соломон, Навуходоносор II, Кір II, Дарій І, Заратустра, Сарґон (Давній), Аппнурбаніпал).

Картка № 1

Він був найвідомішим з усіх царів Давньовавилонської держави, правив 42 роки (1792—1750 рр. до н. е.). За часів його правління був підкорений Єгипет, Вавилон став могутньою державою. Він найбільше прославився створенням законів, які були записані. (Хаммурапі.)

Картка № 2

Був царем Ізраїльського царства (близько 1000—965 рр. до н. е.), розширював територію держави, захопив Єрусалим і зробив його столицею, здійснив перепис населення й утворив гвардію з іноземців. За легендами, він складав псалми та переміг велетня Голіафа. (Давид.)

Картка № З

Молодший син царя, очолив Ізраїльську державу, уважався наймудрішою людиною, але був жорстоким, владолюбним і гордим. За часів його правління в Єрусалимі був споруджений грандіозний храм на честь бога Ягве, де зберігався «ковчег заповіту». Після його смерті Ізраїльська держава почала занепадати. (Соломон.)

Картка № 4

За його правління розпочався другий підйом Вавилону. Разом із Мідією армія його батька знищила Ассирію, захопила Сирію та Палестину. Його державою був Халдейський Вавилон. Він захопив фінікійські міста, підкорив Єрусалим і переселив тисячі євреїв до Вавилону («вавилонський полон»). (Навуходоносор II.)

Картка № 5

Він став царемі повстав проти Мідії, у 550 р. до н. е. очолив Перську державу, його армії захопили Лідію, полонивши найбагатшого правителя давнини Креза, підкорили землі Середньої Азії та Вавилонії. Був убитий під час походу на массагетів. (Кір II.)

Картка № 6

Став царем Перської держави в 522 р. дон. е., жорстоко придушив повстання та провів реформи: поділив країну на 20 сатрапій, почав карбувати золоті монети, створив гвардію «безсмертних» та таємну поліцію «очі та вуха царя». Але його похід на скіфів був невдалим. (Дарій І.)

Картка № 7

За легендою, він жив у VI ст. до н. е. в Персії. Із його ім’ям пов’язують виникнення релігії зороастризм. Греки називали його Зороастр. Його проповіді ввійшли до Авести — священної книги стародавніх персів. (Заратустра.)

Картка № 8

Він правив Аккадським царством у III тис до н. е. (близько 2300 р. до н. е.), підкорив міста-держави Межиріччя, а царів підкорених міст-держав приніс у жертву богам. Очолив новостворене Царство Шумеру та Аккаду, яке проіснувало близько 200 років. (Сарґон (Давній ).)

Картка № 9

Правив Ассирійською імперією напередодні її знищення в 669—629 рр. до н. е. Заснував у столиці своєї держави Ніневії найбільшу бібліотеку, зібравши до неї всю шумерську та аккадську літературу, релігійні тексти та записи, які збереглися до нашого часу (на руїнах палацу в Ніневії знайдено близько 25 тис. глиняних табличок). Продовжував завоювання ассирійських царів. (Ашшурбаніпал.)

8. Гральний автомат «Вірю — не вірю».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане та визначає, яке з п’яти наведених тверджень є неправильним, не коментуючи відповідь.

2) Усі гравці команди отримують по три картки.

3) За три правильні відповіді гравець отримує 3 бали, за дві — 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

1) У Межиріччі протікають дві річки — Тигр та Євфрат.

2) Цар Тіглатпаласар правив в Ассирії.

3) Столицею Ізраїльсько-Юдейського царства було місто Йордан. (Неправильно.)

4) Цар Дарій І очолив похід проти скіфів.

5) Кіммерійці жили в степах Північного Причорномор’я.

Картка № 2

1) Річки Тигр та Євфрат упадають у Перську затоку.

2) Цар Хаммурапі правив 42 роки (1792—1750 рр. до н. е.).

3) Столицею Ассирії було місто Ніневія.

4) Фінікійці вміли добувати природну фарбу — пурпур.

5) Скіфи захопили Вавилон і заснували свою державу. (Неправильно.)

Картка № 3

1) Шумери винайшли писемність близько 3300 р. до н. е.

2) Фінікійці пропливли навколо Африки.

3) Єгиптяни підкорили персів. (Неправильно.)

4) Фінік — це «дерево життя» Месопотамії.

5) Скіфи займалися кочовим скотарством.

Картка № 4

1) Річки Тигр та Євфрат беруть початок у горах Вірменії (Карпатах). (Неправильно.)

2) Цар Хаммурапі наказав записати закони.

3) Цар Ашшурбаніпал створив найбільшу бібліотеку.

4) Сатрап — це керівник округу в Перській імперії.

5) Карфаґен — це найбільша колонія фінікійців.

Картка № 5

1) Дарій І провів реформи в Перській державі.

2) Скіфський вождь одружився з донькою фараона.

3) Наймудрішим царем Ізраїлю вважають Соломона.

4) Тіглатпаласар був перським царем. (Неправильно.)

5) Столицею Халдейської держави було місто Вавилон.

Картка № 6

1) Територія Перської імперії сягала Азії, Африки та Європи.

2) Столицю Ассирії — Ніневію — називали «містом левів».

3) Єврейський цар Саул переміг Голіафа. (Неправильно.)

4) Фінікійці винайшли алфавіт, який складався з 22 літер.

5) Папай — це головний скіфський бог.

Картка № 7

1) Вавилон у перекладі означає «Ворота Бога».

2) Фінікія була розташована на сході Середземного моря.

3) Єврейські племена очолювали патріархи.

4) Зікурат — це велика вежа до семи ярусів із глиняної цегли.

5) «Сади Семіраміди» були розташовані в місті Персеполь. (Неправильно.)

Картка № 8

1) Аркадський цар Сарґон підкорив державу Шумер.

2) Перська армія підкорила Індію та утворила імперію. (Неправильно.)

3) Єврейський цар Давид складав псалми.

4) Фінікійці вміли виготовляти скло.

5) Скіфи ховали померлих у курганах.

Картка № 9

1) Межиріччя стародавні греки називали Месопотамією.

2) Tip, Бібл, Сідон — це фінікійські міста.

3) Заратустра — це перський цар. (Неправильно.)

4) Ассирійська держава була імперією.

5) Євреї поклонялися єдиному богу Ягве.

Картка № 10

1) Столицею Перської держави було місто Сузи.

2) Історія єврейського народу розповідається в Біблії.

3) Клинопис — це писемність Межиріччя.

4) Нове піднесення Вавилону пов’язане з халдеями.

5) Фінікійці відкрили Америку. (Неправильно.)

Картка № 11

1) Єрусалим — це столиця єврейської держави.

2) Вавилоняни підкорили Єгипет. (Неправильно.)

3) Дарій І почав карбувати золоті монети.

4) Основними заняттями фінікійців були мореплавство й торгівля.

5) Ґільґамеш — це герой легенд і міфів Межиріччя.

Картка № 12

1) Метрополія — це місто, яке заснувало колонію.

2) Соломон побудував Храм Ягве в Єрусалимі.

3) В ассирійців був поширений монотеїзм. (Неправильно.)

4) Пектораль — це скіфська нагрудна прикраса із золота.

5) Перська гвардія складалася з десяти тисяч «безсмертних».

9. Гральний автомат «Пропущені слова».

Правила гри

1) Кожний учасник команди по черзі витягує картку із завданням, уважно читає написане та визначає, які слова пропущені, не коментуючи відповідь (у кожній картці потрібно вставити по два— три пропущені слова).

2) Усі гравці команди отримують по дві картки.

3) За дві правильні відповіді гравець отримує 2 бали, за одну — 1 бал. За відсутності правильних відповідей бали не нараховуються.

Картка № 1

У Межиріччі протікають дві річки ... та ..., які беруть початок у горах Вірменії (Кавказу) та впадають у ... затоку. (Тигр; Євфрат; Перську.)

Картка № 2

Цар Хаммурапі (1792—1750 рр. до н. е.) був царем... держави, правив ... роки та прославився тим, що наказав записати .... (Вавилонської; 42; закони.)

Картка № З

Столицею Ассирійської держави було місто ... . Ця держава захопила багато земель і перетворилася на..., але в 612 р. до н. е. була... . (Ніневія; імперію; знищена.)

Картка № 4

Фінікія була розташована на східному узбережжі ... моря. Найбільшими містами Фінікії були ..., ... та Сідон. (Середземного; Tip; Бібл.)

Картка № 5

Основними заняттями фінікійців було мореплавство й ..., вони добували природну фарбу — ..., винайшли ..., який складався з 22 літер. (Торгівля; пурпур; алфавіт.)

Картка № 6

Перські племена об’єднав у єдину державу ..., який підняв повстання проти Мідії. У ... р. до н. е. була утворена Перська держава. (Кір II; 550.)

Картка № 7

Перський цар ... провів реформи: поділив державу на..., почав карбувати ... монети, у державі почала працювати кінна служба, побудовані дороги. (Дарій І; сатрапії; золоті.)

Картка № 8

Першим єврейським царем був ..., потім Ізраїльську державу очолив ..., а після його смерті царем став його молодший син .... (Саул; Давид; Соломон.)

Картка № 9

Про історію єврейського народу розповідає священна книга..., а саме слово євреї означає «... люди». (Біблія; зарічні.)

Картка № 10

Кіммерійці в IX—VII ст. до н. е. проживали в степах Північного..., вони вели ... спосіб життя. (Причорномор’я; кочовий.)

Картка № 11

Скіфи поділялися на три групи: ... скіфів, скіфів-... та скіфів-.... (Царських; кочовиків; орачів.)

Картка № 12

Скіфи ховали своїх померлих у ..., в одному з них (Товста Могила) була знайдена нагрудна золота прикраса — ... . (Курганах; пектораль.)

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель збирає аркуші з результатами гри, підсумовує та оголошує результат, виставляє оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал за темою «Передня Азія в давнину», підготуватися до тематичного оцінювання з теми та скласти чайнворд за матеріалом теми.