Всесвітня історія. 6—7 класи: Нестандартні уроки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ»

Мета. Узагальнити уявлення учнів про природно-кліматичні й географічні умови Давніх Індії та Китаю, утворення, розквіт і загибель держав та імперій, культуру й релігійні вірування народів Давніх Індії та Китаю, особливості цивілізацій в Індії та Китаї; формувати вміння порівнювати, висловлювати власну думку та поважати думку інших. Обладнання. Карта світу, карти Давніх Індії та Китаю, картки із запитаннями, бланки відповідей для кожного учня.

Тип уроку. Узагальнюючий уроку вигляді гри «Картоград».

Очікувані результати. Після цього уроку учні навчаться: називати час виникнення цивілізації в Індії та Китаї, розквіту Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді, найвідоміших правителів Індії та Китаю, засновників буддизму й конфуціанства, особливості природних умов, основні досягнення культури Індії та Китаю, варни та касти в Індії, характерні риси господарського та суспільного життя Індії та Китаю; показувати на карті центри індійської та китайської цивілізацій, території держави Маур’їв за правління Ашоки та імперії Цінь Шіхуанді, Велику Китайську стіну; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни і поняття; описувати умови життя стародавніх індійців та китайців, пам’ятки культури та писемності; наводити приклади розвитку культури в Індії та Китаї, розквіту й занепаду стародавніх держав в Індії та Китаї; визначати вплив природних умов на життя людей та їхні релігійні вірування в Індії та Китаї, внесок Давніх Індії та Китаю до скарбниці світової культури; пояснювати причини виникнення й занепаду держав в Індії та Китаї.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель пояснює тему уроку, розповідає його план, мету та завдання, форми роботи.

Рекомендації для вчителя.

Підготувати бланки для відповідей із розрахунку на один-два бланки більше, ніж учнів у класі.

Якщо немає можливості розмножити бланки за допомогою принтера або ксерокса, їх можна накреслити в зошитах учнів, але це забере кілька хвилин уроку.

Призначити учня, який буде зачитувати запитання для кожного етапу гри (або це може робити вчитель).

Кожне запитання потрібно читати в повільному темпі.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ГРА «КАРТОГРАД»)

Правила гри.

1) Гра складається із семи етапів, на кожному з яких учням пропонується певне завдання. Правильні відповіді вони мають записувати в спеціальні бланки.

2) Отримавши бланк для відповідей, учні мають уважно ознайомитися з таблицями для відповідей та підписати бланк, указавши клас, своє прізвище та ім’я.

3) Уважно слухати запитання або твердження, які буде зачитувати ведучий, і ставити відповідні позначки.

4) На кожне запитання або твердження може бути тільки одна відповідь, отже, необхідно поставити тільки одну позначку (наприклад, +)

5) По закінченні гри перевірити, чи на всі запитання є відповіді, і здати картку.

6) Якщо учень не встиг відповісти або не знає правильної відповіді, він має пропустити це запитання та слухати уважно наступне. У разі виникнення запитань підвести руку та покликати вчителя.

7) Під час гри не розмовляти, не заважати іншим учням.

8) Бланк для відповідей заповнювати охайно, не робити помарок.

Гра складається із семи етапів, але за браком часу вчитель може зменшити кількість етапів і самостійно виробити критерії оцінювання, виходячи з кількості етапів.

У більшості етапів пропонуються два варіанти тверджень або запитань.

Етап № 1 «Вірю — не вірю».

Ведучий зачитує твердження, а учні мають визначити, правильне воно чи помилкове. Правильні твердження учні позначають знаком « + », а неправильні «-».

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

1) Давня Індія була розташована в Азії. (+)

2) Давній Китай був розташований в Африці. (-)

3) В Індії протікають річки Інд та Ґанґ. (+)

4) Першим китайським імператором був Цінь Шихуанді. (+)

5) У середині II тис. до н. е. до Індії вторглися племена амореїв, які підкорили всю країну. (-)

6) Для захисту від кочовиків у Китаї побудували Велику Китайську стіну.(+)

7) Хараппа та Мохенджо-Даро є одними з найдавніших міст Індії- (+)

8) У Давньому Китаї винайшли цифри, які зараз називаються арабськими. (-)

9) У Давній Індії виник буддизм. (+)

10) У Давньому Китаї винайшли порох. (+)

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

1) У Китаї протікають дві великі річки — Янцзи та Хуанхе. (+)

2) Гімалайські гори розташовані на півдні Індії. (-)

3) Китайську династію Цінь заступила династія Хань. (+)

4) В Індії люди поділені на варни. (+)

5) Перша китайська цивілізація виникла в місті Пекін. (-)

6) Найбільшої могутності держава Маур’їв набула за часів правління царя Ашоки. (+)

7) Державною таємницею в Давньому Китаї було виробництво шовку. (+)

8) У Давній Індії навчилися виробляти папір. (-)

9) У Давньому Китаї виникло конфуціанство. (+)

10) Поряд із буддизмом в Індії був поширений індуїзм. (+)

Оцінка за кожну правильну відповідь — 1 бал*.

Бланк відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Етап № 2 «Один із трьох».

Ведучий зачитує запитання, а учні вибирають одну правильну відповідь із трьох запропонованих і ставлять відповідну літеру.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

1) Індія розташована на півострові:

а) Італія;

б) Індостан;

в) Іллірія.

2) Великі групи людей, на які поділялося суспільство Індії, називали:

а) вовки;

б) вілки;

в) варни.

3) Сідгартга Ґаутама — це:

а) Будда;

б) Баязет;

в) Брахма.

4) Індійські математики запровадили число:

а) мільйон;

б) мінус один;

в) нуль.

5) Індійські філософи винайшли логічну гру:

а) шаради;

б) нарди;

в) шахи.

6) Однією з найперших у Китаї виникла держава:

а) Шан;

б) Бан;

в) Фан.

7) Велике повстання в Давньому Китаї, що відбулося у 18—22 рр. н. е., мало назву:

а) повстання «синєвухих»;

б) повстання «червонобрових»;

в) повстання «білоногих».

8) Виникнення та розвиток даосизму пов’язані з ім’ям:

а) Сима Цянь;

б) Цінь Шіхуанді;

в) Лао-цзи.

* Тут і далі: якщо учень правильно відповідає на всі запитання, йому додатково нараховується ще 1 бал.

9) Торговельний шлях, що поєднував Китай із Середньою Азією та Європою, мав назву:

а) Великий шовковий шлях;

б) Великий імператорський шлях;

в) Великий китайський шлях.

10) Для орієнтування на місцевості китайці винайшли:

а) секстант;

б) бінокль;

в) компас.

Відповіді: 1б, 2в, 3а, 4в, 5в, 6а, 7б, 8в, 9а, 10в.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

1) Півострів Індостан омиває океан:

а) Атлантичний;

б) Індійський;

в) Тихий.

2) Індійські раджі належали до варни:

а) брахманів;

б) шудр;

в) кшатріїв.

3) Повстання проти греко-македонської влади на індійських землях очолив:

а) Чандраґупта;

б) Ашшурбаніпал;

в) Тіглатпаласар.

4) Головний бог в індуїзмі:

а) Будда;

б) Баязет;

в) Брахма.

5) Більше ніж 100 тис. віршів налічує індійська поема:

а) «Маракрішна»;

б) «Макраме»;

в) «Магабхарата».

6) Правителів (царів) держави Шан (однієї з найперших держав Давнього Китаю) називали:

а) ван;

б) раджа;

в) король.

7) У 184 р. н. е. в Давньому Китаї розпочалося повстання:

а) «синіх панчох»;

б) «жовтих пов’язок»;

в) «білих черевиків».

8) У Китаї винайшли вид посуду:

а) залізний;

б) пластиковий;

в) порцеляновий.

9) Знаки, за допомогою яких писали в Китаї, називалися:

а) ієрогліфи;

б) клинописи;

в) літери.

10) У Китаї винайшли для написання матеріал:

а) пергамент;

б) пластик;

в) папір.

Відповіді: 16, 2в, За, 4в, 5в, 6а, 7б, 8в, 9а, 10в.

Оцінка за кожну правильну відповідь — 2 бали.

Бланк відповідей

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

                   

б

                   

в

                   

Етап № 3 «Четвертий зайвий!».

Ведучий називає послідовність з імен, понять або термінів, а учні вибирають одне з них, яке не відповідає закономірності в рядку (наприклад: а — меч, б — спис, в — молоток, г — щит. Зайве слово — молоток, оскільки інші слова означають зброю), і роблять у бланку відповідну позначку.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

1) а — брахмани; б — кшатрії; в — халдеї; г — вайш’я.

2) а — порцеляна; б — порох; в — папір; г — пластик.

3) а — буддизм; б — християнство; в — індуїзм; г — конфуціанство.

4) а — Інд; б — Ґанґ; в — Гімалаї; г — Янцзи.

5) а — Кір; б — Цінь; в — Шан; г — Хань.

Відповіді: 1в, 2г, 3б, 4г, 5а.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

1) а — Тибет; б — Янцзи; в — Тигр; г — Хуанхе.

2) а — Цінь Шіхуанді; б — Сима Цянь; в — Лао Цзи; г — Мао Цзедун.

3) а — Індра; б — Іштар; в — Брахма; г — Вішну.

4) а — шахи; б — цифри; в — нуль; г — папір.

5) а — Біндусар; б — Ашока, в — Чандраґупта; г — Сідгартга Ґаутама.

Відповіді: 1в, 2г, 3б, 4г, 5а.

Оцінка за кожну правильну відповідь — 4 бали.

Бланк відповідей

 

1

2

3

4

5

а

         

б

         

в

         

г

         

Етап № 4 «Влуч у десятку!».

Ведучий читає запитання, а учні вибирають одну правильну відповідь із десятьох запропонованих, які записані на дошці (або виготовлені заздалегідь на великому аркуші паперу), і ставлять у бланку число, яке відповідає правильній відповіді.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

1) Який титул мали царі в Давній Індії?

2) Як називалися священні книги аріїв?

3) Яку релігію підтримав індійський цар Ашока?

4) Якою мовою розмовляли арії?

5) У якій індійській поемі розповідається про життя та пригоди царевича Рами?

6) Частина якої великої пустелі розташована в Китаї?

7) Яка найперша імперія виникла в Давньому Китаю (221 р. до н. е.)?

8) Яку рослину китайці почали використовувати як лікарську, а в наш час вона поширилася на весь світ?

9) Яка релігія в Давньому Китаю стала державною?

10) Від кого захищала країну Велика Китайська стіна?

Запропоновані відповіді: а — Цінь; б — Веди; в — Раджа; г — Чай; д — Конфуціанство; е — Кочовики; є — Рамаяна; ж — Буддизм; з — Санскрит; и — Ґобі.

Відповіді: 1в, 2б, 3ж, 4з, 5є, 6и, 7а, 8г, 9д, 10е.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

1) Як називалися тропічні ліси в Індії?

2) Яка річка в Китаї дістала назву «Жовта річка»?

3) Який великий острів розташований поряд із півостровом Індостан?

4) Яку логічну гру придумали в Давній Індії?

5) Яка династія заступила династію Цінь у Давньому Китаї?

6) Як називали людей, які не входили до жодної варни?

7) Який бог створив варни?

8) Що китайці винайшли для розваги, а потім почали використовувати у військовій справі?

9) Яке вчення дістало назву від слів «дорога, шлях»?

10) Який поет Давнього Китаю першим почав оспівувати жіночу красу й кохання?

Запропоновані відповіді: а — Брахма; б — Хуанхе; в — Шрі-Ланка; г — Порох; д — Даосизм; е — Сун Юй; є — Хань; ж — Джунглі; з — Шахи; и — Недоторкані.

Відповіді: 1ж, 2б, 3в, 4з, 5є, 6и, 7а, 8г, 9д, 10е.

Оцінка за кожну правильну відповідь — 3 бали.

Бланк відповідей

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

                   

б

                   

в

                   

г

                   

д

                   

е

                   

є

                   

ж

                   

з

                   

и

                   

Етап № 5 «Боги та люди».

Ведучий читає імена історичних постатей Давніх Індії та Китаю, а учні визначають, хто з них належить до людей, а хто — до богів: 1) Ашока. 2) Чандраґупта. 3) Вішну. 4) Конфуцій. 5) Індра. 6) Брахма. 7) Цінь Шіхуанді. 8) Агні. 9) Шива. 10) Сідгартга Ґаутама.

Відповіді: боги (3, 5, 6, 8, 9); люди (1, 2, 4, 7, 10).

Оцінка за кожну правильну відповідь — 1 бал.

Бланк відповідей

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Боги

                   

Люди

                   

Етап № 6 «Релігії».

Ведучий зачитує текст, а учні визначають, про яку релігію Давніх Індії та Китаю йдеться, і роблять у бланку відповідну позначку.

Картка № 1

Ця релігія виникла в Північній Індії близько 4 тис. років тому й була заснована на вченні Вед, які записані понад 5 тис. років тому, а до того передавалися в усній традиції. Основа релігії — учення про перевтілення душ, яке відбувається відповідно до добрих і поганих учинків у минулому житті (карма), обумовлене шануванням верховних богів чи їхніх перевтілень. (Індуїзм.)

Картка № 2

Це стародавня китайська філософська школа, згодом впливова філософсько-релігійна течія, основа китайського способу життя, принцип організації китайського суспільства. Засновник — китайський філософ. Спираючись на давні традиції, філософ розробив концепцію ідеальної людини, якій притаманні гуманність, почуття обов’язку, повага до старших за віком, любов до людей, скромність, справедливість, стриманість тощо. Проповідуючи ідеальні стосунки між людьми в родині та державі, філософ виступав за чіткий ієрархічний розподіл обов’язків між членами суспільства. (Конфуціанство.)

Картка № 3

Це найдавніша з трьох світових релігій, заснована на вченні основоположника релігії, який жив приблизно з 563 до 483 р. до н. е. Основні засади викладені в Чотирьох благородних істинах: життя неминуче пов’язане зі стражданнями; причиною страждань є жадоба чуттєвих насолод; щоб уникнути страждань, треба звільнитися від цієї жадоби й досягти повного заспокоєння — Нірвани. Релігія навчає робити добрі та розумні вчинки, уникати злих та нерозумних учинків, а також очищувати та розвивати розум. Мета цих практик — покласти край стражданням та досягти вгасання жадоби, злості та омани, і тим самим досягти Пробудження. (Буддизм.)

Оцінка за кожну правильну відповідь — 3 бали.

Бланк відповідей

 

1

2

3

Буддизм

     

Конфуціанство

     

Індуїзм

     

Етап № 7 «Влучний постріл!».

Ведучий зачитує запитання з хронології Давніх Індії та Китаю, а учні закреслюють відповідну дату в бланку відповідей.

1) У якому році арії вторглися на територію Індії? (1500 р. до н. є.)

2) У якому році народився Сідгартга Ґаутама (Будда)? (560 р. до н. е.)

3) У якому році почалося повстання проти греко-македонської влади? (322 р. до н. є.)

4) У якому році виникла імперія Цінь? (221 р. до н. є.)

5) У якому році імперія Хань припинала своє існування? (220 р.)

Оцінка за кожну правильну відповідь — 2 бали.

Бланк відповідей

1

1400 р. до н. е.

1500 р. до н. е.

1600 р. до н. е.

1700 р. до н. е.

2

222 р. до н. е.

342 р. до н. е.

560 р. до н. е.

718 р. до н. е.

3

184 р. до н. е.

322 р. до н. е.

442 р. до н. е.

525 р. до н. е.

4

163 р. до н. е.

221 р. до н. е.

354 р. до н. е.

415 р. до н. е.

5

220 р. н. е.

310 р. н. е.

430 р. н. е.

540 р. н. е.

Оцінювання гри.

Виходячи з того, що учень може набрати максимально 110 балів, пропонуємо встановити такі оцінки за набрані бали:

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

до 11

«1»

від 56 до 66

«6»

від 12 до 22

«2»

від 67 до 77

«7»

від 23 до 33

«3»

від 78 до 88

«8»

від 34 до 44

«4»

від 89 до 99

«9»

від 45 до 55

«5»

від 100 до 110

«10»

Додаткові завдання.

Якщо залишається час або вчитель уважає за необхідне узагальнити знання учнів на творчому рівні, їм пропонується поміркувати над такими запитаннями (учитель у цей час може перевіряти роботи учнів):

1) Чому в Індії виникли варни?

2) Чому в Індії виникли шахи?

3) Про що свідчить будівництво Великої Китайської стіни?

4) Чому конфуціанство стало державною релігією?

5) Чому час вторгнення аріїв та заснування арійських держав в Індії називають Ведійською добою?

6) Чому річка Хуанхе дістала таку назву?

7) Бамбук у Китаї мав таке ж значення, як фінікова пальма в Межиріччі. Як китайці використовували бамбук?

8) Чому імперію Цінь називають «поліцейською державою»?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконані завдання, зупиняється на типових помилках, оцінює роботу учнів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання з тем «Передня Азія в давнину» й «Давні Індія та Китай», написати невеликий твір за однією з тем: «Що б здивувало індійського купця в Давньому Китаї?», «Щоб здивувало китайського купця в Давній Індії?» (за вибором).