Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 6. Практичне заняття «Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства».

Мета: на практиці розглянути наслідки Великих географічних відкриттів та змін у суспільстві, формування нових міжнародних відносин та появи колоніальних імперій, поговорити про складні та дискусійні проблеми в історії; закріпити знання, вміння та навички учнів за допомогою практичного заняття.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, Америки, Африки.

Тип уроку: практичне заняття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

Учитель організовує евристичну бесіду за темою «Зміни у європейському суспільстві під впливом Великих географічних відкриттів та технічних винаходів».

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Варіант 1

Робота з підручником

Об’єднати учнів у групи, обговорити найбільш складні та дискусійні проблеми історії, а також наслідки Великих географічних відкриттів, користуючись матеріалом підручника. Для успішної роботи варто використовувати матеріал § 2—4 і карту атласу.

Варіант 2

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю.

(Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 3.)

Варіант 3

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у сім груп і, опрацювавши матеріал підручника, пропонує їм підготувати коротке повідомлення про один із наслідків Великих географічних відкриттів: перша група — економічні, друга група — торговельні, третя група — географічні, четверта група — політичні, п’ята група — побутові, шоста група — технічні, сьома група — етнографічні. Після завершення роботи представники груп узагальнюють її результати у таблиці на дошці.

НАСЛІДКИ ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ

НАСЛІДКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Економічні

Знецінення грошей унаслідок надходження великої кількості коштовних металів — «революція цін»

Торговельні

Виникнення та розвиток світової торгівлі, у якій головну роль відіграє Європа

Географічні

Зміна уявлень про будову світу та його розміри, зміни у світоглядах

Політичні

Початок колоніальних війн, у які були втягнені практично всі держави

Побутові

Зміни раціону харчування — нова їжа з Америки

Технічні

Технічні винаходи в мореплавстві та суміжних науках

Етнографічні

Знищення індіанського населення та ввезення темношкірих людей до Америки

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

Учитель організовує обговорення за результатами практичного заняття.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на практичному занятті.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйтеся до уроку узагальнення та тематичного оцінювання за розділом І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин».