Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 5. Повсякденне життя людей у XVI—XVII ст.

Мета: сформувати уявлення учнів про повсякденне життя Західної Європи у Нові часи; створити умови для розуміння особливостей життя і побуту людини Нового часу; розглянути характерні риси міста Раннього Нового часу; встановити зв'язок між змінами у політичному та економічному житті суспільства та повсякденним життям західноєвропейців; охарактеризувати засоби комунікації, транспорт Раннього Нового часу; розвивати вміння порівнювати побут Середньовіччя та Раннього Нового часу і висловлювати власну думку щодо змін у повсякденному житті західноєвропейців.

Основні поняття та назви: чума («чорна смерть»), виделка, ложка, мода.

Основні дати та події: XIV ст. — епідемія чуми.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з повсякденним життям Західної Європи у Новий час; показувати на карті центри світової моди, місця проведення ярмарок та виставок; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати засоби комунікації, транспорт Раннього Нового часу; наводити приклади нових рис матеріального світу; порівнювати побут Середньовіччя та Раннього Нового часу; висловлювати власну думку про зміни у повсякденному житті західноєвропейців.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Як у період Нового часу людина впливала на природу?

2. Яку період Нового часу природа впливала на людину?

3. Що таке мануфактура? Опишіть її.

4. Як технічні вдосконалення та відкриття впливали на життя людини?

5. Як змінювалося суспільство під впливом технічних відкриттів?

6. Як змінилося суспільство в Нові часи?

Повідомлення учнів

Учитель пропонує учням зачитати підготовлені вдома твори за темою «На мануфактурі Нового часу», після чого організовує обговорення.

Робота зі схемою

Учитель креслить на дошці схему, заповнивши перший її стовпчик («Феодалізм»), і пропонує учням назвати зміни, пов’язані з переходом до капіталізму. Один учень заповнює другий стовпчик схеми.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Життя людей Раннього Нового часу. с.36

2. Шлюб і родина, с.37

3. Харчування, с.38

4. Житло, комфорт, санітарія, с.40

5. Одяг. Мода. Косметика, с.41

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

1. Порівняйте сучасну сім’ю та сім’ю періоду Нового часу.

2. Порівняйте середньовічне місто з містом періоду Нового часу.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті центри світової моди, місця проведення ярмарків та виставок.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 5.

2. Повторіть § 2—4.

3. Напишіть твір за темою «На ярмарку Нового часу».