Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 25. Народження Російської імперії.

Мета: сформувати уявлення учнів про Росію наприкінці XVII —у першій половині XVIII ст.; створити умови для розуміння характерних рис внутрішньої політики Петра І; розглянути результати його зовнішньої політики; охарактеризувати його реформи; розвивати вміння порівнювати становлення абсолютизму в Російській державі та європейських країнах і висловлювати власну думку щодо мети та засобів реалізації внутрішньої та зовнішньої політики Росії.

Основні поняття та назви: розкол, старообрядники, Північна війна, Велике посольство, рекрут, Сенат, колегії, «Табель про ранги», Військовий статут, Синод, Російська імперія, Кунсткамера.

Основні дати та події: 1649 р. — Соборне уложення, 1672—1725 рр. — роки життя Петра І, 1700—1721 рр. — Північна війна, 1711 р. — Прутський похід.

Історичні постаті: Олексій Михайлович, Степан Разін, Никон, протопіп Авакум, Петро І, Софія, Іван Мазепа, Карл XII, Олександр Меншиков.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Російської держави, текст з історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати період правління Петра І, Північної війни, палацових переворотів, вирішальних битв; показувати на карті територіальні зміни Російської імперії у XVIII ст., напрямки походів та місця битв; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати реформи Петра І; наводити приклади активної зовнішньої політики; порівнювати становлення абсолютизму в Російській державі та європейських країнах, висловлювати власну думку щодо мети та засобів реалізації внутрішньої та зовнішньої політики Росії.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер події або назви.

1) Селянська війна, 2) «Смута», 3) підкорення Сибіру, 4) створення центральних органів управління — «приказів», 5) польсько-шведська інтервенція, 6) династія Романових, 7) церковний розкол, 8) поява стрілецького війська, 9) опричнина, 10) Лівонська війна.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО У XVI СТ.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО У XVII СТ.

   

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій в історії Московської держави.

А «семибоярщина»

Б повстання Болотникова

В початок правління династії Романових

Г опричнина

Д народне ополчення Мініна та Пожарського

Творче завдання

Учні зачитують перелік вимог до царя Московської держави.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Царювання Олексія Михайловича, с. 174

2. Московська держава наприкінці XVII ст. с. 176

3. Початок правління Петра І. с. 177

4. Реформи Петра І. с.178

5. Зовнішня політика Росії, с. 181

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій Північної війни.

А Тангутська битва

Б поразка російських військ під Нарвою

В Полтавська битва

Г Ніштадтський мир

Відповідь: Б В А Г.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: кордони Російської держави наприкінці XVII ст.; фортецю Азов; місця битв Північної війни (підпишіть їх); союзників та супротивників Росії у Північній війні (підпишіть їх); нову столицю Російської імперії (підпишіть її).

Робота з текстом

Прочитайте текст з історичного документа і дайте відповіді на запитання.

Із додатка до «Табелі про ранги»

3. Хто вимагатиме собі почесті вище від свого рангу, або сам займе місце вище від належного рангу, тому за кожний випадок сплачувати штраф 2 місяці жалування. А якщо хтось без жалування служить, то сплачуватиме такий штраф, як жалування тих чинів, що рівні з ним за рангом і дійсно жалування отримують. Із штрафних грошей повинен об’явитель третину отримувати, а решта має бути віддана в госпіталі.

1) Чому виникла потреба в такому пункті додатка?

2) Хто отримував штрафні гроші і чому?

Виконання завдань з підручника

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

За часів правління Петра І Росія стала імперією, що посіла гідне місце серед світових держав ціною мільйонів життів простих людей.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 22.

2. Підготуйтеся до узагальнення і тематичного оцінювання за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI —першій половині XVIII ст.».