Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 24. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час.

Мета: сформувати уявлення учнів про Московське царство у XVI—XVII ст.; створити умови для розуміння характерних рис державного устрою за правління Івана IV, розглянути напрямки зовнішньої політики, досягнення культури Московського царства; встановити зв'язок між становленням феодально-абсолютистської держави та закріпаченням селян; охарактеризувати російсько-українські відносини; розвивати вміння порівнювати релігійне життя у західноєвропейських країнах і Московській державі та висловлювати власну думку про самодержавство.

Основні поняття та назви: бояри, Боярська дума, воєвода, дворянство, Вибрана рада, Земський собор, Судебник, Юріїв день, приказ, опричнина, Смутні часи, народне ополчення, церковний розкол, Московський Кремль.

Основні дати та події: 1549 р. — перший Земський собор, 1 550 р. — створення Судебника, 1551 р. — Церковний собор, 1530—1 584 рр. — період правління Івана IV, 1564 р. — видання Іваном Федоровим «Апостола», 1606 р. — повстання Болотникова, 1613 р.— обрання царем Михайла Романова.

Історичні постаті: Іван IV, Єрмак, Борис Годунов, Лжедмитрій І, Кузьма Мінін, Дмитрій Пожарський, Михайло Романов.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Московського царства, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати період правління та особливості реформ Івана IV, Смутного часу; показувати на карті кордони Московської держави, місця битв та походів; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати російсько-українські відносини; наводити приклади характерних рис феодально-абсолютистської держави; порівнювати релігійне життя у західноєвропейських країнах і Московській державі; висловлювати власну думку про самодержавство.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Вставте пропущені слова.

Перші зіткнення польських військ із турками почалися ще у ... ст. У XVI ст. Польща намагалася уникнути конфліктів із Туреччиною, прагнучи отримати допомогу від ... під час Лівонської війни. Однак посилення турецької експансії призвело до трьох ... війн. Одна з найбільш відомих битв відбулася біля Хотина, коли польське військо разом із ... завдало поразки туркам.

Відповіді: XV, Туреччини, польсько-турецьких, українськими козаками.

Запитання

Учні обмінюються аркушами із запитаннями і готують на них відповіді. Учитель організовує вибіркове опитування.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Московська держава в першій половині XVI ст. Прихід до влади Івана IV. с. 163

2. Зовнішня політика Івана IV. с. 166

3. Опричнина, с. 167

4. Останні роки правління Івана IV. с. 169

5. Напередодні Смути, с. 170

6. Смутний час (1605—1613 рр.). с. 171

7. Початок правління династії Романових. с. 173

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Порівняйте правителів держав за певними критеріями і заповніть таблицю.

Зразок відповіді

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

РІЧ ПОСПОЛИТА

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА

Правитель

Король

Цар

Як обирався

Сеймом

Шляхом династичного наслідування

Які мав права

Обмежені права

Абсолютна влада

Відомі правителі

Сигізмунд III

Іван IV Грозний

Робота з контурною картою

Позначте та підпишіть на контурній карті: Англію; Сибір; Казанське ханство; Річ Посполиту; Астраханське ханство; Московське царство; Лівонію.

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1

вотчина

А

великі феодали

2

бояри

Б

станова частина феодалів

3

дворяни

В

найбідніша частина суспільства

4

прикази

Г

органи центрального управління

   

Д

успадкована феодальна земельна власність

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Московське царство у XVI—XVII ст., пройшовши крізь терор Івана IV Грозного, громадянську війну Смутних часів, народні повстання та іноземну інтервенцію, не тільки вистояло, але й зміцніло. У державі запанувала абсолютна монархія династії Романових у вигляді самодержавства та офіційно затвердилося кріпосне право. Московська держава суттєво збільшила свою територію, приєднавши землі на сході, розпочавши експансію до Сибіру. Частина українських земель також увійшла до складу Московського царства, але питання виходів до Балтійського та Чорного морів залишалося відкритим.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 21.

2. Складіть перелік вимог для майбутнього царя Московської держави та підготуйтеся до уявного виступу на Земському соборі.