Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 1. Вступ: на порозі Нового часу.

Мета: сформувати уявлення учнів про своєрідність історії Нового часу; створити умови для розуміння понять «цивілізація», «Новий час», «історичні джерела»; розглянути періодизацію історії людства; дати характеристику історичних джерел; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Основні поняття та назви: християнська цивілізація, арабо-мусульманська цивілізація, Новий час, Ранньомодерна доба, аграрне суспільство, індустріальне суспільство, революція, республіка, гуманізм, Відродження.

Основні дати та події: XVI — початок XX ст. — історія Нового часу, кінець XV — перша половина XVII ст. — Ранній Новий час.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Азії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати хронологічні межі історії Нового часу та її частин; показувати на карті географічні об'єкти, пов'язані з темою, застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; розповідати про історичні джерела; висловлювати власну думку.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вступне слово вчителя

Почати урок із бесіди з метою виявлення рівня знань учнів із предмета та їх відновлення.

1. Що таке історія? (Історія — наука про події минулого, їх причини та наслідки.)

2. Що ви вивчали в 7 класі?

3. Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?

Ознайомити учнів зі структурою курсу (шість розділів, уроки узагальнення та тематичного оцінювання, практичні заняття) та підручника (шість розділів, 30 параграфів, пункти параграфа, основні терміни та поняття, особливі позначки, використані в параграфах), допоміжними матеріалами — якщо є зошит із друкованою основою, із його структурою, атласом, контурною картою тощо.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Середні віки в історії людства, с. 5

2. Що таке Новий час? с. 5

3. Світ у Новий час. с. 7

4. Європейське суспільство, с. 8

5. Духовне життя, с. 10

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ПЕРВІСНИЙ

ЛАД

СТАРОДАВНІЙ СВІТ

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

НОВИЙ ЧАС

НОВІТНІЙ

ЧАС

РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

ПІЗНІЙ НОВИЙ ЧАС

2 млн — 4 тис. до н. е.

4 тис. до н. е. — V ст. н. е.

VV ст.

Кінець XV — друга половина XVII ст.

Друга половина XVII — початок XX ст.

Початок XX- XXI ст.

РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ XV — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

ПЛАН

ХАРАКТЕРИСТИКА

Феодальні відносини

Феодальні відносини змінюються буржуазними не тільки в економічній, а й у суспільній сфері

Державна влада

Зміна форми державної влади. Становлення абсолютизму, а потім — боротьба з ним

Кордони

Поява кордонів, близьких до сучасних

Людина Нового часу

Інша система цінностей

Нові землі

Відкриття нових континентів, створення шляхів

Риси сучасних народів

Мова, самобутність культури і традицій

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання і завдання

1. Назвіть хронологічні межі періоду Раннього Нового часу.

2. Що таке аграрне та індустріальне суспільство?

3. Які події вплинули на розвиток світу в перший період Нового часу?

4. Визначте основні ознаки Раннього Нового часу.

Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер назви або події.

1) Виникнення цехів, 2) відкриття Америки, 3) Хрестові походи, 4) Столітня війна, 5) походи гуситів, 6) Реформація, 7) виникнення ісламу, 8) Відродження, 9) становлення Священної Римської імперії, 10) виникнення колоніальних імперій.

СЕРЕДНІ ВІКИ

НОВИЙ ЧАС

   

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Новий час — період історії між Середніми віками та Новітнім часом, що тривав від кінця XV до початку XX ст.

У 8 класі ми вивчатимемо перший період Нового часу — Ранньомодерну добу. Ранній Новий час характеризується переходом від аграрного до індустріального суспільства.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте текст передмови і § 1.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст