Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Розділ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН (6 годин)

Урок № 2. Великі подорожі.

Мета: сформувати уявлення учнів про причини Великих географічних відкриттів; створити умови для розуміння причинно-наслідкових зв'язків між подіями; встановити зв'язок між Великими географічними відкриттями та рівнем розвитку світової науки й техніки; охарактеризувати особистостей, які здійснили відкриття; вчити висловлювати власну думку щодо характеру і значення Великих географічних відкриттів.

Основні поняття та назви: Великі географічні відкриття, каравела, прянощі, мис Доброї Надії, Молуккські острови, Ангола, Мозамбік, Тихий океан.

Основні дати та події: 1492 р. — відкриття X. Колумбом Америки, 1498 р. — відкриття Васко да Гамою морського шляху до Азії, 1519—1522 рр. — перше навколосвітнє плавання Ф. Магеллана.

Історичні постаті: Енріке Мореплавець, Бартоломеу Діаш, Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернан Магеллан, Джованні Кабото.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки, текст історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати час подорожей Ф. Магеллана та Васко да Гами, відкриття Америки X. Колумбом; показувати на карті основні географічні відкриття та напрямки подорожей європейців, нові торговельні шляхи, країни доко- лумбової Америки; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати особистостей, які здійснили відкриття; висловлювати власну думку щодо характеру і значення Великих географічних відкриттів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття або назви.

1) Аграрний світ, 2) натуральне господарство, 3) індустріальний світ, 4) станова монархія, 5) Великі географічні відкриття, 6) абсолютизм, 7) Реформація, 8) зародження парламентаризму, 9) відродження, 10) наймані робітники.

Зразок відповіді

СЕРЕДНІ ВІКИ

НОВИЙ ЧАС

1, 2, 4, 8, 9

3, 5, 6, 7, 10

Бесіда

1. Розкажіть про періодизацію історії.

2. Що таке Новий час?

3. Чим Новий час відрізняється від Середньовіччя?

4. Які держави розквітають у Ранній Новий час?

5. Чим індустріальна цивілізація відрізняється від аграрної?

6. Яка форма правління була панівною в Нанню Нову добу?

7. Як змінилася роль католицької церкви?

Робота з картою

Покажіть на карті: Атлантичний океан, Тихий океан, Індійський океан, Європу, Північну та Південну Америку, Африку, Індію, Піренейський півострів.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Учитель пояснює учням назву розділу І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин», ознайомлює з кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План

1. Передумови Великих географічних відкриттів, с. 12

2. «Відкриття» Америки, с. 13

3. Морський шлях до Індії, с. 15

4. Перше навколосвітнє плавання, с. 16

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Перша подорож до Америки (X. Колумб)

Б Подорож до південного краю Африки (Б. Діаш)

В Перша навколосвітня подорож (Ф. Магеллан)

Г Відкриття морського шляху до Індії (Баско да Гама)

Відповідь: Б А Г В.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті напрямки походів X. Колумба, Васко да Гами, навколосвітнього плавання Ф. Магеллана.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Передумовами Великих географічних відкриттів були: створення нових видів кораблів (каравела), навігаційних пристроїв (компас, астролябія) та карт; відкриття в географії та астрономії (Земля має форму кулі, можливий інший шлях до Азії); особливе положення Піренейського півострова («виступ» в Атлантичний океан, близькість до Африки); місіонерська діяльність церкви, нові Хрестові походи на язичників; завершення Реконкісти залишило без справ багато дворянства; виникнення держав, які мали можливість споряджати експедиції.

Причинами Великих географічних відкриттів стали: потреба в більшій кількості золота та срібла, пов’язана зі зростанням виробництва та торгівлі; бажання відшукати нові шляхи до Азії та позбутися посередників; перекриття турками старих торговельних шляхів із Європи до Азії.

У результаті дій іспанців та португальців були відкриті морські шляхи до Індії та Американські континенти.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 2.

2. Напишіть твір за темою «У складі команди Христофора Колумба (Фернана Магеллана, Васко да Гами)» (на вибір).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.