Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 56

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Рим за царської та республіканської доби».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми; розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, стінні карти «Римська республіка», «Пунічні війни», дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Запитання та завдання для узагальнення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для історії Риму від заснування до падіння республіки. Поясніть свій вибір.

2. Поясніть на прикладах поняття і терміни «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «консул», «народний трибун», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «диктатор», «імператор», «тріумф», «овація».

3. Виконайте завдання за історичною картою. Покажіть:

1) Апеннінський півострів, Рим, долину річки По, острови Сицилія, Корсика, Сардинія;

2) перебіг Другої Пунічної війни;

3) кордони Римської республіки на кінець її існування.

4. Опишіть основні пам’ятки культури доби Римської республіки.

5. Назвіть головні причини перетворення Риму на Середземноморську державу.

6. Висловіть власну думку про такі події:

1) «Пунічні війни»;

2) боротьба плебеїв і патриціїв;

3) реформи братів Гракхів;

4) диктатура Сулли;

5) диктатура Цезаря;

6) загибель Римської республіки.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни, що мали місце в розвитку Риму в результаті масштабних завоювань.

8. Чому повстання рабів під проводом Спартака зазнало поразки?

9. Уявіть собі, що ви опинилися в Римі часів республіки. Які об’єкти міста ви відвідали б?

10. Які права й обов’язки мали римські громадяни? Чи існувала в Римі рівність перед законом?

11. Складіть розповідь про одну з перемог римської армії.

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. Як називали в Римі корінних жителів, що походили від перших поселенців — засновників міста?

А плебеї

Б демос

В аристократи

Г патриції

2. У якому році Італія була об’єднана під владою Риму?

А 509 р. до н. е.

Б 390 р. до н. е.

В 265 р. до н. е.

Г 201 р. до н. е.

3. Виберіть правильне твердження про становище рабів у Римі.

А рабів не вважали за людей, їх продавали на ринках як будь-який інший товар

Б рабами в Римі називали найманих робітників, які за роботу отримували заробітну плату

В раби в Римі займалися лише хатнім господарством

Г рабами в Римі могли бути лише іноземці

4. Кому з римських полководців належить вислів: «Прийшов, побачив, переміг!»?

А Гнею Помпею

Б Юлію Цезарю

В Октавіану Августу

Г Траяну

5. Де відбулась вирішальна битва між Антонієм і Октавіаном?

А під Фарсалом

Б біля мису Акцій

В при Філіппах

Г при Замах

6. У результаті Третьої Пунічної війни (149—146 рр. до н. е.) Рим:

А розгромив Македонське царство

Б захопив Єгипет

В здобув Іспанію та Північну Італію

Г знищив Карфагенську державу

7. Кому з відомих діячів Стародавнього Риму належать слова: «Навіть дикі звірі мають нори і лігвища, а у тих, хто боровся і помирав за Рим, немає нічого, крім повітря і світла!»?

А Тиберію Гракху

Б Спартаку

В Цицерону

Г Юлію Цезарю

8. Що стало результатом громадянських війн 49—30 рр. до н. е. в Стародавньому Римі?

А установлення народного трибунату

Б завершення боротьби плебеїв з патриціями

В утвердження диктатури Луція Корнелія Сулли

Г установлення принципату Октавіана Августа

9. Що відображає зображена на ілюстрації скульптура?

А політику Риму щодо своїх союзників

Б легенду про заснування Риму

В прагнення Риму світового панування

Г вислів про те, що Рим є «вічним містом»

10. Хто з названих видатних римських полководців і політиків утворив Другий тріумвірат (виберіть три правильні відповіді)?

1 Брут

2 Кассій

3 Юлій Цезар

4 Октавіан

5 Лепід

6 Цицерон

7 Антоній

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А ухвалення Законів XII таблиць

Б підкорення Римом Італії

В встановлення республіки

Г зруйнування римлянами Карфагена

12. Установіть відповідність між іменами визначних постатей римської історії та їхніми характеристиками.

1 Сервій Туллій

2 Ганнібал

3 Спартак

4 Сулла

А римський цар, який запровадив поділ суспільства за майновою, а не родовою ознакою

Б римський полководець, який першим установив у Римі свою диктатуру

В гладіатор, керівник найбільшого повстання рабів у Римській республіці

Г карфагенський полководець, який уславився гучними перемогами над римською армією

Д римський сенатор, який уславився закликами знищити Карфаген

II ВАРІАНТ

1. Який правитель був останнім царем Риму?

А Тарквіній Гордий

Б Ромул

В Сервій Туллій

Г Цезар

2. У період республіки основу римської армії становили:

А вільні громадяни

Б наймані професійні воїни

В загони союзників

Г наймані загони «варварів»

3. Як називали римляни жителів Карфагена?

А пунами

Б фінікійцями

В варварами

Г галлами

4. Ухвалення Законів XII таблиць було складовою боротьби:

А плебеїв із патриціями

Б громадян Риму проти царів

В рабів за свої права

Г іноземців за права римського громадянства

5. Якого принципу дотримувалися римляни в управлінні підкорених народів?

А «Хліба і видовищ!»

Б «Поділяй і володарюй!»

В «Щодо ворога все дозволено»

Г «Прийшов, побачив, переміг!»

6. У результаті громадянської війни 49—45 рр. до н. е. у Стародавньому Римі встановлено:

А народний трибунат Тиберія Гракха

Б довічну диктатуру Юлія Цезаря

В принципат Октавіана Августа

Г домінат Аврелія Діоклетіана

7. Що означає вислів «перейти Рубікон»?

А зворотної дороги немає

Б вступити в нерівний бій

В визначити долю переможеного

Г здійснити напад, перейшовши кордон держави

8. Що стало наслідком Пунічних війн (III—II ст. до н. е.)?

А установлення панування Риму в Західному Середземномор’ї

Б запровадження Римом провінційного управління в Сирії та Палестині

В ліквідація Римом Ахейського та інших грецьких союзів

Г утворення Римсько-італійського союзу під зверхністю Риму

9. Малюнок дає змогу скласти уявлення про:

А театральну виставу

Б полювання на рабів

В бій гладіаторів

Г тренування у римській армії

10. Хто з названих видатних римських полководців і політиків утворював Перший тріумвірат (виберіть три правильні відповіді)?

1 Помпей

2 Красс

3 Юлій Цезар

4 Октавіан

5 Лепід

6 Цицерон

7 Антоній

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А діяльність братів Гракхів

Б диктатура Сулли

В «золота доба» Римської республіки

Г Перший тріумвірат

12. Установіть відповідність між назвами битв і війнами.

1 битва при Каннах

2 битва при Кіноскефалі

3 битва біля Фарсала

4 битва біля мису Акцій

А Македонська війна

Б Перша Пунічна війна

В Друга Пунічна війна

Г Перша громадянська війна

Д Друга громадянська війна

Відповіді: І варіант: 1. Г; 2. В; 3. А; 4. Б; 5. Б; 6. Г; 7. А; 8. Г; 9. Б; 10. 4, 5, 7; 11. В А Б Г; 12. 1А 2Г 3В 4Б.

II варіант: 1. А; 2. А; 3. А; 4. А; 5. Б; 6. Б; 7. А; 8. А; 9. В; 10. 1, 2, 3; 11. В А Б Г; 12. 1В 2А 3Г 4Д.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із 12 слів за вивченою темою.