Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) - 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 1. Вступ до історії стародавнього світу

Урок № 2. Практичне заняття «Відлік часу в історії стародавнього світу»

Урок № 3. Поява людини. Розселення людей по земній кулі

Урок № 4. Форми господарювання первісної людини

Урок № 5. Суспільна організація та влада за первісних часів

Урок № 6. Первісна культура та вірування людини

Урок № 7. Практичне заняття «Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України»

Урок № 8. Поширення форм відтворювального господарства в Україні. Трипільська культура

Урок № 9. Зародження цивілізації

Урок № 10. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом «Життя людей за первісних часів»

Урок № 11. Заняття населення Стародавнього Єгипту

Урок № 12. Утворення Давньоєгипетської держави. Давньоєгипетське суспільство

Урок № 13. Розвиток та занепад Єгипетської держави

Урок № 14. Культура Стародавнього Єгипту

Урок № 15. Практичне заняття «Міфи та релігія Стародавнього Єгипту»

Урок № 16. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Єгипет»

Урок № 17. Природа та населення Південного Дворіччя

Урок № 18. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство

Урок № 19. Н ово-Ассирійське та Ново-Вавилонське царство. Перська держава Ахеменідів

Урок № 20. Племена й народи раннього залізного віку на території сучасної України

Урок № 21. Практичне заняття «Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія I»

Урок № 22. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ»

Урок № 23. Стародавня Індія

Урок № 24. Варни та релігія в Стародавній Індії

Урок № 25. Утворення держави в Стародавньому Китаї

Урок № 26. Китайські імперії Цінь і Хань

Урок № 27. Практичне заняття «Культура Стародавнього Китаю»

Урок № 28. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавні Індія та Китай»

Урок № 29. Природа та населення Стародавньої Греції

Урок № 30. Мінойська (Критська) і Мікенська (Ахейська) палацові цивілізації

Урок № 31. Практичне заняття «Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера» (Греція в «темні віки» XI—IX ст. до н. е.)

Урок № 32. Становлення грецьких полісів

Урок № 33. Велика грецька колонізація

Урок № 34. Об’єднання Аттики. Завершення формування Афінського поліса

Урок № 35. Практичне заняття «Стародавня Спарта»

Урок № 36. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Становлення Античної грецької цивілізації»

Урок № 37. Греко-перські війни

Урок № 38. Розквіт і занепад Афін

Урок № 39. Господарство і повсякденне життя у Стародавній Греції

Урок № 40. Сім’я та виховання афінян

Урок № 41. Криза грецького поліса. Піднесення Македонії

Урок № 42. Практичне заняття «Мистецтво Стародавньої Греції»

Урок № 43. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Антична грецька цивілізація класичної доби»

Урок № 44. Практичне заняття «“Східний похід” Александра Македонського (Великого) і утворення елліністичних держав»

Урок № 45. Утворення та розквіт елліністичних держав. Еллінізм

Урок № 46. Повсякденне і духовне життя за елліністичної доби

Урок № 47. Практичне заняття «Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України»

Урок № 48. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Доба еллінізму»

Урок № 49. Природні умови Італії. Виникнення Риму. Царська доба

Урок № 50. Римська республіка в V—ІІI ст. до н. е.

Урок № 51. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї

Урок № 52. Римська релігія, сім’я та виховання. Побут та повсякденне життя Римської республіки

Урок № 53. Криза Римської республіки. Реформи братів Гракхів

Урок № 54. Загибель Римської республіки

Урок № 55. Практичне заняття «Історичний портрет Цезаря»

Урок № 56. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Рим за царської та республіканської доби»

Урок № 57. Римська імперія у І—II ст. н. е.

Урок № 58. Практичне заняття «Місто Рим і життя його населення»

Урок № 59. Кризові явища в Римській імперії й утвердження домінату

Урок № 60. Виникнення християнства

Урок № 61. Практичне заняття «Культура Стародавнього Риму»

Урок № 62. Варвари і Рим. Падіння Західної Римської імперії

Урок № 63. Римський період античних держав на території України. Боспорське царство

Урок № 64. Практичне заняття «Історичні джерела про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян»

Урок № 65. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Римська імперія»

Уроки № 66—70. Підсумкове узагальнення до курсу «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України».