Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 33. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ 1985-1989 РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати основні причини, тенденції та суперечності політики «перебудови» і «гласності» в УРСР;

• виявляти суперечливі процеси зрушень у політичному житті України;

• визначати роль і наслідки процесу формування багатопартійної системи в суспільному життя України;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: «нове мислення», «перебудова», «гласність», альтернатива, «неформальні організації»,

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кравчук, В'ячеслав Чорновіл.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть ознаки кризи в українській економіці у 80-х роках.

2. Охарактеризуйте особливості перебудови.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати тексти й відповісти на запитання.

Історик Ф. Турченко про гласність в Україні

«Термін «гласність» означав щось проміжне між свободою слова, на яку партія так і не наважилася, і тотальним інформаційним контролем».

Запитання

• Чим, на думку історика, відрізняється гласність від свободи слова?

Історик С. Кульчицький про наслідки впливу процесів демократизації на суспільну свідомість

«...Для державних порядків навіть одне вільне слово або вільна думка, одна телевізійна програма (найбільшу популярність здобула у 1987 р. нова молодіжна програма всесоюзного телебачення «Взгляд») були небезпечні. Пробуджуючи думку, вони руйнували підвалини тоталітарного ладу, який тримався на демагогії. Людей, які вважали, що між державою та народом існує гармонія, ставало дедалі менше. Комуністична ідеологія втрачала авторитет. Суспільство стрімко політизувалося».

Запитання

1. Як, на думку автора, політика гласності впливала на суспільну свідомість?

2. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Чому?

Складання логічного ланцюжка

• Розташуйте наведені положення у логічній послідовності.

1. Перебудовчі процеси супроводжувалися певною лібералізацією наявного в СРСР тоталітарного режиму.

2. Це призводить до активізації національно-демократичних сил за відновлення прав націй.

3. Загострення міжнаціональних відносин.

4. Зацікавленість національною історією, «білими плямами» в історії.

5. Виникнення різноманітних громадських організацій.

Самостійна робота з підручником

• Скласти хронологічну таблицю «Посилення громадської активності в Україні наприкінці 80-х рр.

Робота з історичними документами

• Опрацювати текст і відповісти на запитання.

Із програми Народного Руху України за перебудову. 9 вересня 1989 р.

<...>

Головною метою діяльності Рух визначає:

побудову в Україні демократичного й гуманного суспільства, у якому буде досягнуто справжнє народовладдя, добробут народу і умови для гідного життя людини, відродження та всебічний розвиток української нації, забезпечення національно-культурних потреб усіх етнічних груп республіки; створення суверенної української держави.

Запитання

1. Чи можна було досягти цілей, визначених програмою НРУ, у складі СРСР?

2. Як, на вашу думку, відреагувало партійне керівництво на появу НРУ?

Історик С. Кульчицький про склад учасників установчого з'їзду НРУ «У вересні 1989 р. у Києві відбувся установчий з’їзд Народного руху України за перебудову. Серед 1 100 делегатів 85 % були українці. П’ята частина делегатів була членами КПРС. Сім із десяти делегатів мали вищу освіту. Близько половини учасників з’їзду представляли західні. Більше третини — центральні області республіки. Кількість членів руху від східних та південних областей була мізерною».

Запитання

1. Хто був присутній на з’їзді?

2. Представники яких регіонів України переважали серед делегатів? Чому?

Учитель. 25-28 жовтня 1990 р. у Києві відбулися Другі Всеукраїнські збори НРУ (слів «за перебудову» в назві Руху вже не було).

Було сформульовано кінцеву мету Руху:

1. Вихід України зі складу СРСР.

2. Усунення КПРС від влади.

3. Повний суверенітет українського народу.

Складення тез

• За розповіддю учителя про формування багатопартійності в Україні скласти тезовий план.

Орієнтовний вигляд тез

• Березень 1990 р. — на III з’їзді народних депутатів СРСР (в Україні жовтень 1990 р.) була скасована стаття 6 про керівну роль КПРС.

• Жовтень 1990 р. — ВР СРСР прийняла закон «Про громадські об’єднання».

• Грудень 1990 р. — «Тимчасові правила про реєстрацію статутів громадських організацій».

Бесіда

1. Чому так важливо було скасувати однопартійність?

2. Про що свідчить той факт, що в Україні протягом 1989-1991 рр. було зареєстровано понад 20 партій, які об’єднали понад 30 тис. осіб?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.