Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Календарне планування до курсу «Історія України». 11 клас

Урок 1. Вступ до курсу

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Урок 2. Україна на початку Другої світової війни

Урок 3. Уведення Західної України до складу УРСР

Урок 4. Україна в 1941–1942 рр.

Урок 5. Окупаційний режим Німеччини та її союзників в Україні

Урок 6. Рух Опору

Урок 7. Радянський наступ 1943–1944 рр.

Урок 8. Закінчення Другої світової війни

Урок 9. Практичне заняття. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом

Урок 10. Культурно-освітній процес у роки війни

Урок 11. Наш край у роки Другої світової війни

Урок 12. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)

Урок 13. Україна на міжнародній арені

Урок 14. Внутрішньополітичне становище України

Урок 15. Відновлення політики радянізації в західних областях України

Урок 16. Практичне заняття. Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнних років. Доля жінки

Урок 17. Культура в повоєнні роки

Урок 18. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

Урок 19. Внутрішньополітичне становище України в середині 50-х рр.

Урок 20. «Відлига»

Урок 21. Розвиток економіки України

Урок 22. Практичне заняття. Нові явища в соціальній сфері та повсякденному житті населення за часів політичної та економічної лібералізації

Урок 23. Розвиток культури, науки, освіти

Урок 24. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)

Урок 25. Економіка України в середині 1960-х — середині 1980-х рр.

Урок 26. Соціальний розвиток України та ідеологія

Урок 27. Дисидентський рух

Урок 28. Практичне заняття. Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства

Урок 29. Розвиток освіти, науки, культури

Урок 30. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 рр.)

Урок 31. Початок перебудови

Урок 32. Практичне заняття. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Урок 33. Внутрішньополітичне становище України 1985–1989 рр.

Урок 34. Внутрішньополітичне становище України 1990–1991 рр.

Урок 35. Проголошення незалежності України

Урок 36. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 6. Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до сьогодення)

Урок 37. Державотвочі процеси в Україні в 1991–1998 рр.

Урок 38. Соціально-економічний розвиток України в 1991–1998 рр.

Урок 39. Економіка України в 1998–2008 рр.

Урок 40. Внутрішньополітичне становище України 1998–2004 рр.

Урок 41. Внутрішньополітичне становище України 2004–2010 рр.

Урок 42. Зовнішня політика України 1992–2013 рр.

Урок 43. Революція Гідності 2013–2014 рр.

Урок 44. Окупація Криму. Початок АТО

Урок 45. Україна 2014-2016 рр.

Урок 46. Особливості культурного розвитку України (1991–2016 рр.)

Урок 47. Практичне заняття. Екологічні проблеми України наприкінці ХХ — на початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Урок 48. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Урок 49. Наш край у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Урок 50. Підсумковий урок