Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 34. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ 1990-1991 РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• виявляти суперечливі процеси зрушень у політичному житті України;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо спроби державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. і його наслідків в Україні;

• визначати роль і наслідки процесу формування багатопартійної системи в суспільному життя України;

• пояснювати причини і наслідки «революції на граніті»;

• формулювати власні судження щодо ролі і місця України в загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 р.;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: путч, державний переворот;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кравчук, В'ячеслав Чорновіл.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Чим було спричинено загострення національного питання в СРСР у другій половині 80-х років? До яких подій воно призвело?

2. Охарактеризуйте умови, у яких розгортався український національно-визвольний рух у 80-х рр.

3. Чому мітингова активність в Україні розпочалася в західних областях? Який вплив вона справляла на інші регіони республіки?

4. Які причини спонукали ВР УРСР прийняти «Закон про мови»?

5. Чим був зумовлений шахтарський страйк 1989 р.? Які вимоги ставили страйкарі перед владою?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Як ви розумієте «альтернативні вибори»?

2. Хто увійшов до Демократичного блоку? У яких областях він здобув перемогу на виборах?

3. Про що свідчила значна частка депутатів від опозиції у Верховній Раді?

4. Дайте визначення понять «Народна рада», «група 239».

Робота з поняттям

Суверенітет — верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати текст Декларації про Державний сувренітет 16 липня 1990 р. і відповісти на запитання.

1. Чим була зумовлена необхідність проголошення суверенітету України?

2. Чи є воно переконливим? Чому?

3. Які основи заклала Декларація для майбутньої незалежності України?

4. Чому Ф. Турченко називає Декларацію про державний суверенітет України «сумою добрих побажань»? Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Чому?

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати наведене джерело та відповісти на запитання.

Закон Української РСР «Про економічну самостійність Української РСР»

3 серпня 1990 р.

«Економічна самостійність Української РСР базується на таких основних принципах:

• власності народу республіки на її національне багатство та національний дохід;

• різноманітності і рівноправності форм власності та їх державному захисті;

• децентралізації власності і роздержавленні економіки;

• повній господарській самостійності і свободі підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів Української РСР;

• самостійності регулювання грошового обігу;

• захищеності внутрішнього ринку».

Запитання

1. У чому полягала принципова відмінність принципів господарювання від попередньої, соціалістичної, моделі?

2. Чи можна вважати, що цей Закон було одностайно підтримано на той час суспільством?

Учитель. Улітку 1991 р. процес суверенізації набирав оберти. 19- 21 серпня 1991 р. в СРСР була здійснена спроба державного перевороту ДКНС. Заколот провалився, і М. Горбачов 21 серпня 1991 р. у супроводі делегації російського парламенту повернувся з Криму до Москви. Керівників заколоту було заарештовано.

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати наведене джерело та відповісти на запитання.

Із заяви радянського керівництва. 18 серпня 1991 р.

«У зв’язку з неможливістю за станом здоров’я виконання М. С. Горбачовим обов’язків Президента СРСР і переходом, відповідно до статті 127 (7) Конституції Союзу РСР, повноважень Президента Союзу РСР до віце-Президента СРСР Янаєва Г. І., із метою подолання глибокої всебічної кризи політичної, міжнаціональної і громадської конфронтації, хаосу і анархії, які загрожують життю та безпеці громадян Радянського Союзу, суверенітету, територіальній цілісності, свободі і незалежності нашої Вітчизни; виходячи з результатів всенародного референдуму про збереження СРСР; керуючись життєво важливими інтересами народів нашої Батьківщини, всіх радянських людей... йдучи назустріч вимогам широких кіл населення про необхідність застосування найрішучіших заходів щодо запобігання сповзанню суспільства до загальнонаціональної катастрофи, забезпечення законності і порядку, запровадити надзвичайний стан в окремих місцевостях СРСР терміном на 6 місяців з 4 години за московським часом 19 серпня 1991 року».

Запитання

1. Що ми розуміємо під поняттям «державний переворот 1991 р.»?

2. Хто очолив цей переворот?

3. Чим закінчився державний переворот? Яке значення він мав?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про першого президента незалежної України Л. Кравчука.