Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 7. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 1 «Виникнення та становлення Київської держави (Русі-України)»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління перших князів, слов'янські племінні союзи на території України та їхніх сусідів, версії походження назви «Русь»;

• показувати на карті території розселення східнослов'янських племінних союзів та їхніх сусідів у 8-9 ст., територію Київської держави за князювання Олега і Святослава, напрямки походів київських князів;

• описувати заняття, побут і спосіб життя східних слов'ян;

• пояснювати і застосовувати поняття: «Велике переселення слов'ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «Русь-Україна», «імперія», «полюддя», «данина»;

• наводити приклади впливу природногеографічних умов на господарство та спосіб життя східних слов'ян;

• характеризувати відносини східних слов'ян із сусідами, їхнє суспільне життя за переддержавної доби, роль міста Києва в утворенні держави східних слов'ян та роль перших князів у становленні держави Русі-України;

• розповідати на основі літописних джерел про виникнення Києва;

• визначати сутність та наслідки внутрішньої і зовнішньої політики перших князів;

• висловлювати ставлення до діяльності Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

• Назвіть проблеми, розглянуті в ході вивчення розділу «Виникнення та розвиток Київської держави (русі-України)».

Відповіді записують на дошці і зберігають до кінця уроку. Учитель повідомляє завдання уроку.

III. Узагальнення та контроль знань, умінь і навичок

Учитель. У 3-7 ст. н. е. відбувалися процеси, названі істориками Великим переселенням народів. Це були масові переміщення германських, слов’янських, сарматських та інших племен та їхнє вторгнення на територію римської імперії.

Робота з хронологією

• Виконайте завдання 1-2 в підручнику (С. 41).

Робота з поняттями та візуальними джерелами

• Виконайте завдання 4-5 в підручнику (С. 41).

Учитель. На великій території — від Карпат до верхів’їв Волги — формуються східнослов’янські племена та племінні об’єднання (союзи).

Завдання

• Назвіть східнослов’янські союзи, які утворилися на території сучасної України, покажіть місце їхнього розселення по карті, назвіть їхні адміністративні центри.

Історичний диктант

1. Назвіть ім’я князя, що 860 року здійснив переможний похід на Візантію. (Аскольд)

2. Олег захопив Київ ... р. (882)

3. Назвіть дату повстання древлян. (945)

4. Назвіть термін, що відповідає наведеному визначенню: «Щорічний об’їзд князем підвладних йому територій та збирання данини». (Полюддя)

5. Назвіть роки правління князя Святослава. (964-972)

6. Які з походів були здійснені князем Святославом?

А Розгром Хозарського каганату;

Б походи на Балкани;

В усі згадані походи;

Г жодного з названих походів князь Святослав не очолював.

7. Хто з князів Київської держави упорядкував спосіб збирання та розміри данини? (Ольга)

8. Хто встановив свою владу в Києві 882 року? (Олег)

9. Хто з князів розгромив Хозарський каганат? (Святослав)

10. Хто уклав договір з Візантією 907 року? (Олег)

11. Назвіть подію за її описом: «Наприкінці 4 ст. Європа зазнала навали гунів, яка привела в рух масу інших племен». (Велике переселення народів)

12. Яку історичну описано в літописі: «І звелів своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони вітрила і пішли з боку поля на місто»? (Похід Олега на Візантію)

Робота з візуальними джерелами

● Виконайте завдання 6, 8 в підручнику (С. 42-43).

Робота з картою

● Виконати завдання 7 в підручнику (С. 42).

Робота з історичними джерелами

● Виконайте завдання 10-11 в підручнику (С. 43-44).

Завдання

● У наведеному тексті виправте помилки.

«Святослав був сином Олега та Ольги. Він прийшов до влади 945 року. За його правління територія Київської держави значно зменшилася. Святослав не зміг розгромити Хозарський каганат. Він здобув перемогу в поході на Балкани 968 р., але другий Балканський похід завершився поразкою. Навесні 972 р., повертаючись до Києва, Святослав загинув у битві з половцями біля Дніпровських порогів».

Відповідь: Святослав був сином Ігоря; прийшов до влади 964 р.; територія збільшилася; розгромив Хозарський каганат; загинув у битві з печенігами.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Повернутися до проблем, що були позначені на початку уроку, обговорити, чи були вони вирішені протягом уроку. Поцікавитися, що залишилося для учнів незрозумілим.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал розділу.