Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 5. Київська держава за перших Рюриковичів

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління перших князів;

• показувати на карті напрямки походів київських князів;

• пояснювати і застосовувати поняття: «полюддя», «данина»; «устави», «уроки»;

• визначати сутність та наслідки внутрішньої і зовнішньої політики перших князів;

• висловлювати ставлення до діяльності Ігоря, Ольги.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. мотивація навчальної діяльності

Тема уроку та план вивчення нового матеріалу записані на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.

Бесіда

1. Якими були наслідки князювання Аскольда, Олега?

2. Ураховуючи досягнення попередників Ольги і Святослава, сформулюйте запитання, відповіді на які ви б хотіли отримати під час вивчення нового матеріалу. Запишіть їх у зошити.

Учитель записує пропозиції учнів на дошці та зберігає їх до кінця уроку, що дасть можливість використати їх для підбиття підсумків.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Київський князь Ігор правив з 912 до 945 рр.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 5, пункт 1) і виконайте завдання.

1. Які заходи здійснив князь Ігор у внутрішній і зовнішній політиці?

2. Поясніть значення поняття «полюддя», «грецький вогонь».

3. Порівняйте політику Олега та Ігоря, склавши порівняльну таблицю. (Один учень записує відомості про Олега, а другий про Ігоря, потім вони разом заповнюють колонку «спільне».)

Олег

Спільне

Ігор

     

4. Чим були спричинені походи Олега та Ігоря на Візантію?

5. У чому полягає значення підписаних ними договорів?

Робота зі схемою

● розгляньте схему в підручнику (С. 33) і поясніть, як великі київські князі здійснювали свою владу в 9-10 ст.

Робота зі складання тез

● Слухаючи розповідь учителя про правління княгині Ольги, запишіть основні досягнення її діяльності.

Орієнтовна відповідь

• Помстилася деревлянам за смерть Ігоря;

• встановила фіксовані норми данини (уроки, устави);

• визначила адміністративно-господарські осередки збору данини (погости);

• поділила данину на три частини, дві йшли до Києва, третя — в прибуток княгині;

• заклала нові міста, розбудовувала Київ;

• відвідала з дипломатичним візитом Константинополь 957 р.;

• відправила посольство до Німеччини 959 р., встановивши з нею дипломатичні відносини.

Бесіда

1. Чи відповідала діяльність княгині Ольги потребам того часу? Чи можна назвати Ольгу реформаторкою? Свою точку зору обґрунтуйте (використайте відомості з тексту підручника).

2. Ольга була християнкою. Як ви вважаєте, чому вона не змогла навернути до християнської віри свого сина Святослава?

Робота з візуальними та літературними джерелами

1. Порівняйте уявний портрет князя Святослава в підручнику (С. 36) та його опис.

2. Що може нам розповісти зовнішність князя про його характер та вдачу? «Повість минулих літ»

Він був хоробрим воїном, майже все життя провів у військових походах. Поводився дуже скромно. Ніколи не брав у похід ні казанів, ні наметів. Спав, як і всі воїни, на землі просто неба, поклавши під голову сідло. Князь був шляхетним воїном. Плануючи похід, ніколи не використовував усяких військових хитрощів, а заздалегідь попереджував через свого посланця: «Іду на вас!».

Лев Диякон

Ось якою була його зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, із кошлатими бровами і ясно-синіми очима, кирпатий, безбородий, із густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. голова в нього була зовсім гола; але з одного її боку звисало пасмо волосся — ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо була втягнута золота сережка; вона була прикрашена карбункулом в обрамленні двох перлин. Одяг був білий і відрізнявся від одягу його наближених тільки чистотою.

Робота з картою

● Користуючись картою в підручнику (С. 29), складіть таблицю «Київська держава за перших руських князів».

Рік походу

Проти кого був здійснений

Результати та значення

     

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 5 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.