Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці 10 — у першій половині 11 ст.

Урок 8. Київська держава за часів князя Володимира Великого

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління князя Володимира, рік запровадження християнства як державної релігії, основні групи населення Київської держави;

• показувати територію Київської держави за правління князя Володимира Святославовича;

• пояснювати і застосовувати поняття: «християнство», «священик», «митрополит», «монастир», «чернець», «верстви», «церковнослов'янська мова», «книжкові мініатюри»;

• визначати причини, сутність та наслідки запровадження християнства як державної релігії Київської держави;

• характеризувати роль князівської влади в політичному устрої Русі-України;

• висловлювати ставлення до діяльності Володимира Великого.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Слава про князя Володимира поширилась далеко за межі Києва. Його називали «Лагідний», «Ясне Сонечко». Частина билин починалася словами: «У славному городі Києві у того лагідного князя Володимира». Його назвали і Великим, і Святим. Чим же уславився князь Володимир? Чим заслужив любов і повагу нащадків? Про це ми дізнаємось сьогодні на уроці.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з візуальними джерелами

1. розгляньте ілюстрації в підручнику (С. 46), дайте відповіді на запитання до них.

2. Визначити, які події в житті князя Володимира Великого відтворюють ілюстрації.

Учитель. Володимир став одним із найбільш талановитих політичних діячів тогочасної Європи. Оцінювати діяльність князя можна за результатами його внутрішньої і зовнішньої політики.

Робота з картою

1. Користуючись картою в підручнику (С. 48), дайте відповіді на запитання до неї.

2. Проілюструйте відповіді до карти інформацією з підручника (§ 7, пункт 1).

3. За допомогою карти в підручнику (С. 48) скласти схему «Напрямки зовнішньої політики князя Володимира».

Орієнтовний вигляд схеми

4. Чи згодні ви із твердженням, що Київська держава за роки правління Володимира перетворилась на імперію?

5. Чи був Володимир завойовником?

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 7, пункт 2), позначте місця в тексті, де йдеться про причини запровадження Володимиром християнства, обговоріть ці причини та запишіть їх у зошити.

Робота з візуальними джерелами

● розгляньте малюнки (С. 49) і дайте відповіді на запитання до них.

Робота з історичними джерелами

● Прочитайте та проаналізуйте історичне джерело в підручнику (С. 49). Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 7, пункт 3) і заповніть таблицю «реформи князя Володимира».

Орієнтовний вигляд таблиці

Адміністративна

Всю країну було поділено на вісім округів, округи — на волості, на чолі яких було поставлено довірених осіб або синів Володимира

Військова

Військо Володимира утворено з найманців, які мали право володіти земельною власністю

Оборонна

Було проведене широке будівництво фортець, укріплень навколо Києва, які стали опорними пунктами в боротьбі з печенігами

Містобудівна

Закладено велику кількість нових міст по берегах основних річок країни

Судова

Було розмежовано повноваження єпископського та градського судів

Фінансова

Почав карбувати власні гроші златники і срібники

Релігійна

Запровадив християнство

Учитель уточнює і доповнює відповіді учнів. За відсутності в підручнику інформації про деякі реформи учитель розповідає, а учні за словами вчителя заповнюють таблицю.

Учитель. Найбільш вагомий внесок у розбудову і зміцнення Київської держави зробив Володимир Великий. Якщо спробувати відтворити в уяві неповторний образ Києва тих часів, то перед нами постане велике місто з прекрасними будовами. Вразить неповторною величчю Десятинна церква. Слава Києва тієї пори лунала не лише на русі, а й на Заході, тому ім’я князя вшановували і вшановують. Славу Київської держави гідно перебрав син Володимира Ярослав Мудрий, але це — тема наступного уроку.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації в підручнику «Макет “міста Володимира” та “Златник князя Володимира”» (С. 52) і виконайте завдання до них.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 7 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.