Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 1

Тема. Повторення. Історія України — складова європейської історії.

Мета: пригадати і назвати основні події й характеристики історичного розвитку населення українських земель у стародавню добу; сформувати уявлення про те, що історія України є складовою європейської історії; розпочати відновлення навчальних вмінь і навичок із предмета, набутих у минулому році; виховувати шанобливе ставлення до минулого України.

Тип уроку: повторювальний.

Обладнання: підручник1, атлас2, карти зі стародавньої історії України.

Основні терміни і поняття: історія України, європейська історія.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Актуалізація опорних знань

III. Повторення вивченого матеріалу

IV. Закріплення нових знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, привертає їхню увагу до загальних питань організації навчальної діяльності й особливостей першого уроку з курсу.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке історія?

2. Що таке історія України?

3. Як ви розумієте вислів «складова європейської історії»?

III. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри. До гри залучаються двоє учнів або дві команди учнів. Вони повинні навести якомога більше характеристик певного

1 Тут і далі посилання зроблено на підручник: Гісем О. В. Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартишок. — X. : Видавництво «Ранок», 2015

2 Тут і далі посилання зроблено на атлас: Історія України. 7 клас : Атлас / Упорядн. О. В. Гісем. О. О. Мяртинюк. — X. : Видавництво «Ранок». 2015

історичного явища, події, діяча тощо. Переможцем стає той, хто наведе більше правильних характеристик. Гра сприяє активізації процесу відтворення знань учнів за певною проблемою. Учитель знайомить учнів з умовами гри та інформує їх, що у такій формі на етапі закріплення нових знань їм потрібно буде визначити характеристики, які свідчать про те, що історія України — складова європейської історії.

Запитання і завдання

1. Коли і як розпочалося заселення первісними людьми території України?

2. Покажіть на карті і назвіть місця стоянок та пам’ятки первісних людей на території України.

3. Як жили і чим займалися первісні люди на території України?

4. Яким були господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури?

5. Покажіть на карті територію розселення носіїв трипільської культури.

6. Порівняйте спосіб життя, форми господарювання та соціальну організацію первісних суспільств на території Європи та України.

7. Покажіть на карті території розселення кіммерійців та скіфів.

8. Визначте особливості впливу природно-географічних умов Північного Причорномор’я на тип господарювання кіммерійців та скіфів.

9. Опишіть спосіб життя і внесок у світову культуру кіммерійців і скіфів.

10. Покажіть на карті античні грецькі поселення на території України. Коли вони були засновані?

11. Опишіть життя та побут мешканців грецьких полісів на території України.

12. Що ви знаєте про римський період античних держав на території України.

13. Які пам’ятки античної цивілізації на території України вам відомі?

14. Що ви знаєте про розвиток праслов’янської спільноти?

15. Які відомості про суспільне господарське життя і духовний світ давніх слов’ян можна отримати з тогочасних історичних джерел?

16. Оцініть внесок давніх слов’ян в історію людства.

(Наведений перелік запитань і завдань має орієнтовний характер.

Які з них використати на уроці — вирішує вчитель залежно від конкретної ситуації в класі.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

За допомогою дидактичної гри учитель організовує закріплення відповідних уявлень учнів про те, що історія України — складова європейської історії.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиваючи підсумки уроку, учитель звертає увагу, що матеріал уроку дозволяє учням переконатися в тому, що історія України — складова європейської історії. Україна — складова європейської історії. Він доручає учням у вигляді тезового плану записати в зошиті твердження, що доводять цю думку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Використовуючи ресурси Інтернету, підготуйте презентацію за темою «Історія України — складова європейської історії».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст