Історія України - 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 1. Повторення. Історія України — складова європейської історії

Урок № 2. Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України

Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України

Урок № 3. Східні слов’яни у VI—IX ст.

Урок № 4. Київська держава за перших князів

Урок № 5. (І варіант) Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава - (ІІ варіант) Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ—Х ст.

Урок № 6. Практичне заняття «Князь Святослав та його походи»

Урок № 7. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»

Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Урок № 8. Київська держава за правління князя Володимира Великого

Урок № 9. Київська держава за правління князя Ярослава Мудрого

Урок № 10. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської держави наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Урок № 11. Культура Київської держави

Урок № 12. (І варіант) Практичне заняття «Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства»

Урок № 12. (ІІ варіант) Практичне заняття «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого»

Урок № 13. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Розділ ІІІ. Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII ст.

Урок № 14. Київська держава за правління Ярославичів

Урок № 15. Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого

Урок № 16. Роздробленість Київської держави: Київське і Чернігівське князівства в середині ХІІ — першій половині ХІІІ ст.

Урок № 17. Роздробленість Київської держави: Переяславське, Галицьке і Волинське князівства

Урок № 18. Культура Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. Місце Київської держави в історії Європи

Урок № 19. Практичне заняття «“Повчання дітям” Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини»

Урок № 20. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII ст.»

Розділ IV. Галицько-Волинська держава

Урок № 21. Утворення Галицько-Волинської держави

Урок № 22. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди

Урок № 23. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників

Урок № 24. Практичне заняття «Данило Романович — будівничий Галицько-Волинської держави»

Урок № 25. Загибель Галицько-Волинського князівства

Урок № 26. Культура Галицько-Волинської держави

Урок № 27. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Галицько-Волинська держава»

Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)

Урок № 28. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Урок № 29. Українські землі в складі Угорщини, Молдавії, Московії, Кримського ханства та Османської імперії

Урок № 30. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Церковне життя

Урок № 31. Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.

Урок № 32. Практичне заняття «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя населення України в ХІV—ХV ст.»

Урок № 33. Історія рідного краю

Урок № 34. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)»

Урок № 35. Узагальнення до курсу за темою «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

Додатки

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів

Запам’ятайте дати

Словник термінів і понять