Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х — середина 1960-х рр.). Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. Стан економіки в Україні в середині 1950-х — середині 1960-хрр.

Варіант 1

1. Б

2. Б

3. Г

Варіант 2

1. Б

2. А

3. Б