Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.)

Варіант 1

1. Б

2. А

3.

1-В

2-Д

3-А

4-Б

4.

1-А

2-Г

3-В

4-Б

5. 3, 4, 6

Варіант 2

1. Б

2. А

3.

1-Б

2-Д

3-В

4-Г

4.

1-Г

2-А

3-Б

4-В

5. 1, 3, 6