Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

ТЕМА 5. ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.

УРОК 26

ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ СВІТУ. КОЛОНІАЛІЗМ

Навчальні цілі: характеризувати ознаки завершення територіального поділу світу, колоніальний гніту країнах Сходу і Африки, експлуатацію сировинних і людських ресурсів; визначати особливості британського, французького і німецького колоніалізму, геополітику, суперечливі наслідки колоніального панування, зворотний вплив колоніальних володінь на розвиток і долю метрополій; показувати на карті колоніальний поділ світу наприкінці XIX ст., колонії та напівколонії; висвітлювати становище народів Африки, що були під владою європейських колонізаторів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основнідати: 1869 р. — відкриття Суецького каналу; 1885-1900 рр. — «гонка за Африку»; 1891 р. — початок будівництва Транссибірської залізниці.

Обладнання: підручник, настінна карта та атлас «Завершення територіального поділу світу на початку XX ст.».

Поняття та терміни: «геополітика», «колонія», «напівколонія», «колоніалізм», «метрополія», «концесія».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда

 • 1. Відколи бере свій початок епоха відкриття та освоєння нових земель?
 • 2. Які країни першими утворили колоніальні імперії? Чому саме вони?
 • 3. Як розпочиналися колоніальні захоплення на Сході?
 • 4. Чим вони були зумовлені?
 • 5. Як поводилися європейці на захоплених територіях?

III. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного запитання

 • Чому територіальний поділ світу завершився саме наприкінці XIX ст. і чому об’єктом територіальної експансії стали Азія та Африка?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення, нових знань і умінь

Завершення територіального поділу світу

Робота з історичною картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) метрополії, що до початку XX ст. мали колонії у Азії і Африці;
 • б) країни, які були перетворені на колонії;
 • в) найбільші колоніальні імперії.

Складання схеми «Шляхи колонізації»

Колоніальна політика на Сході та в Африці

Презентація випереджального завдання груп

Розгляд карти-схеми: «Найбільші метрополії кінця XIX ст. та їх колонії в Африці».

Суперечливість наслідків колоніального панування.

Зворотний вплив колоній на метрополії

Складання таблиці

Працюючи в парах, учні за допомогою текста підручника складають таблицю «Суперечливість наслідків колоніального панування».

Позитивний вплив

Негативний вплив

Поширення передових промислових технологій; будівництво залізниць; відкриття шахт, копалень, переробних підприємств; встановлення телеграфного зв’язку; формування банківської системи; залучення до світової системи господарства

Підкорення корінних народів, придушення їх опору; порушення традиційного укладу життя, культури, побуту; порушення торгівельних зв’язків; занепад власного виробництва; пограбування багатств підкорених країн; знищення власної державності

Індивідуальне прогнозування

Спираючись на наявні знання, спрогнозуйте, яким був зворотній вплив колоній на метрополії.

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Обговорення проблемного питання.

VI. Перевірка одержаних знань і умінь

Експрес-контроль «Так» — «Ні»

 • 1. Одним із найпоширених шляхів колонізації є насильницький. (Так)
 • 2. Основним об’єктом російської експансії стала Південна Африка. (Ні)
 • 3. Метрополії — це держави, які перебували в економічній залежності від інших держав. (Ні)
 • 4. Колоніальна політика викликала потужний національно-визвольний рух. (Так)
 • 5. Найбільш агресивною до територіальних загарбань в кінці XIX ст. була Німеччина. (Так)
 • 6. Французька зовнішня політика була спрямована на зближення з Росією і Англією для боротьби проти Німеччини. (Так)
 • 7. Країною, яка захистила свою незалежність, був Єгипет. (Ні)
 • 8. Чи перетиналися інтереси Росії та Великої Британії в Індії. (Ні)

VII. Домашнє завдання

Випереджальні завдання: підготувати повідомлення «Кастовий устрій індійського суспільства та його особливості» та «Релігійне розшарування індійського суспільства».