Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОКИ 24-25

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ «ЄВРОПА Й АМЕРИКА ЗА ДОБИ ОБ’ЄДНАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА» ТА «УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ»

Навчальні цілі: встановлювати хронологічну послідовність подій; узагальнювати інформацію з різноманітних історичних джерел; характеризувати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх; визначати закономірності й особливості становлення та розвитку суспільства, роль держави в історичному процесі; порівнювати історичні події, діяльність видатних історичних осіб, робити висновки; показувати на карті провідні країни світу останньої третини XIX ст. та їх територіальні надбання; описувати пам’ятки культури; класифікувати та застосовувати поняття й терміни.

Тип уроку: урок узагальнення одержаних знань.

Обладнання: карти «Країни Європи у другій пол. XIX — на поч. XX ст.», «Світ у 1879-1914 рр.», «США у 1877-1900 рр.», добірка літератури до теми, ілюстративні альбоми, портфоліо історичних портретів, синхроністичні таблиці.

ВАРІАНТ І

ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ

Рекомендації щодо підготовки та проведення заходу

У конференції інтегровано дослідницький, пошуковий, творчий, науковий підходи до набуття знань, а також уміння і навички учнів, набуті в ході вивчення теми.

Вчитель заздалегідь (за 2—3 тижні) знайомить учнів з тематикою та змістом конференції, формує групи, розподіляє обов’язки між учасниками груп.

Попередньо бажано провести консультацію, щоб перевірити готовність кожного учня, внести корективи.

Робочі групи конференції

Дослідники — готують доповіді та виступи на основі дослідження та аналізу історичних джерел.

Хронографи — складають синхроністичні таблиці подій історії, що відбулися у вивчений період в означених країнах.

Картографи — опрацьовують історичні карти та готують картографічний огляд.

Бібліографи — готують бібліографічний огляд історичних джерел з теми та виставку літератури.

Дизайнери — готують виставку ілюстрацій, фотоальбомів чи електронні презентації, що ілюструють події, які відбулися у країнах, що вивчалися.

Біографи — складають описові історичні портрети або компонують портфоліо «Особа в історії».

Кореспонденти — складають дискусійні запитання до промовців.

Форми участі у заході

Доповіді та співдоповіді; стендові (картографічні) та аналітичні повідомлення; історичні довідки — портрети; усні промови; огляди; презентації; участь в обговоренні, постановка дискусійних питань.

Література до конференції

Підручники

 • 1. Всесвітня історія: 9 кл.: Нова історія (к. XVIII — п. XX ст.) / О. Гісем, О. Мартинюк, А. Ольбішевський, В. Щербина. — К.: А.К.С., 2000. — 336 с.
 • 2. Всесвітня історія. Новий час. Частина друга, (к. XVIII — п. XX ст.): Пробний підручник для 9 кл. / С. Білоножко, І. Бірюльов, О. Давлєтов, В. Косьмина, Л. Нестеренко, Ф. Турченко. — К.: Ґенеза, 2001. — 304 с.

Довідники

 • 1. Всесвітня історія: Систематичний довідник. — К., 1997.
 • 2. Гісем О. Всесвітня історія. 8—9 класи: Наочний довідник / О. Гісем, О. Мартинюк. — К., X.: Веста, 2006. — 160 с.
 • 3. Мартинюк О., Гісем О. Всесвітня історія від найдавніших часів до початку XX ст. Довідник для учнів та абітурієнтів. — Тернопіль: Богдан, 2006.

Інша література

 • 1. В пороховом погребе Европы. 1878—1914 гг. / Под ред. В. Н. Виноградова. — М.: Индрик, 2003. — 537 с.
 • 2. Виппер Р. Ю. История нового времени. — К.: Ника-Центр, 1997. — 621 с.
 • 3. Даниленко В. М., Кокін С. А. Всесвітня історія. Хронологія основних подій. — К., 1997.
 • 4. История США: В 4-х т. — М., 1983-1986.

Доповіді та співдоповіді

 • 1. Загальні ознаки та особливості соціально-економічного та політичного розвитку провідних європейських країн у 1871—1900 рр.
 • 2. Політичне суперництво Англії та Франції за першість у Європі і світі у другій половині XIX ст.
 • 3. Становлення американського суспільства в останній третині XIX ст.: зміни в економіці, політиці, культурі.

Стендові (картографічні повідомлення)

 • 1. Території провідних країн світу та їх володінь у другій половині XIX ст.
 • 2. Збройні конфлікти другої половини XIX ст.: їх перебіг і наслідки.

Історичні довідки — портрети

 • 1. Вікторіанська Англія. Особистість королеви Вікторії.
 • 2. Внутрішня і зовнішня політика канцлера Отто фон Бісмарка.
 • 3. Російський Олександр — «визволитель».
 • 4. Муцухіто — символ епохи Мейдзі в Японії.

Усні промови (викладення матеріалу з викладенням власної точки зору)

 • 1. Німеччина в останній чверті XIX ст.: здобутки і проблеми.
 • 2. Політичний лад Франції часів Третьої республіки.
 • 3. Соціально-економічне і політичне становище Великої Британії у другій половині XIX ст.
 • 4. Ірландське питання у Великобританії кінця XIX ст.
 • 5. «Над ними ніколи не заходить сонце»: колоніальна політика Англії.
 • 6. Шлях Америки до світового лідерства.
 • 7. Особливості розвитку промисловості і сільського господарства Російської імперії у пореформений період.
 • 8. Особливості російського народницького руху.
 • 9. Наслідки буржуазних реформ другої половини XIX ст. для подальшого розвитку Японії.

Аналітичні повідомлення

 • 1. Порівняльний аналіз англійських парламентських реформ XIX ст.
 • 2. Франко-німецька війна 1870—1871 рр. та її наслідки для обох країн: порівняльний аспект.

Огляди

 • а) історичної, наукової, публіцистичної та художньої літератури з теми;
 • б) головних хронологічних подій епохи.

Презентації

 • 1. Франція у 1870—1900 рр.
 • 2. Німеччина у 1871—1900 рр.
 • 3. Велика Британія в останній третині XIX ст.
 • 4. США у 1877-1900 рр.
 • 5. Модернізація Російської імперії.
 • 6. Модернізація Японії.

Дискусійні питання від кореспондентів

 • 1. Як створення Німецької імперії вплинуло на економічний розвиток країни та Європи в цілому?
 • 2. Чим була зумовлена зміна зовнішньополітичного курсу Німеччини наприкінці XIX ст.?
 • 3. Що спільного і чим різняться політичні програми англійських консерваторів і лібералів?
 • 4. Яким чином США наприкінці XIX — на початку XX ст. перетворилися на світового лідера?
 • 6. Які фактори найбільше вплинули на прискорення промислового розвитку Російської імперії в останній третині XIX ст.?
 • 7. Чому наприкінці XIX ст. зовнішня політика Японії набуває агресивних ознак?

ВАРІАНТ II

ХІД УРОКУ

І. Основна частина уроку

Портретна галерея

 • 1. Ще студентом вступив до організації карбонаріїв. Створив товариство «Молода Італія», що мало на меті досягти незалежності та об’єднання країни, перетворити Італію на демократичну республіку. Він говорив: «Реформа — справа королів, революція — ось секрет народів». (Д. Мадзіні)
 • 2. Граф. Здобув освіту у військовій академії, проте ні військова, ні придворна служба його не приваблювали — заважав незалежний характер. Став уособленням п’ємонтського буржуазного дворянства. Залишивши військову службу, він повернувся до свого маєтку і перебудував господарство на капіталістичній основі. (К. Кавур)
 • 3. Жива легенда італійського народу, безстрашний патріот, що присвятив життя визвольній боротьбі. Одні вважали його ангелом, інші — дияволом. Він був дуже популярний, під його прапором йшли битися з австрійцями усі, хто мріяв про свободу Італії. (Дж. Гарібальді)
 • 4. Фермер-скотар. Виступав проти рабства. Очолив повстання аболіціоністів. Повстання було придушено. (Д. Браун)
 • 5. «Син білого бідняка». У молодості поміняв багато професій — працював прикажчиком у лавці, сплавником плотів на Міссісіпі, був землеміром і поштмейстером. Став адвокатом, обраний членом Конгресу. (А. Лінкольн)
 • 6. Генерал армії Півночі, здійснив відомий «рейд до моря». (В. Шерман)
 • 7. Командуючий армії Півночі. Очолив захоплення столиці Вірджинії м. Річмонда. (В. Грант)
 • 8. Походив з багатої буржуазної сім’ї. Журналіст, письменник та історик, він розумів необхідність реформ в Англії. Блискучий оратор, політик, член парламенту. Проголосив союз монархії і народу, вірність конституції, англіканській церкві та імперії. (Бенджамін Дізраелі)
 • 9. Походив з буржуазного середовища. Дійшов розуміння необхідності реформ. Кілька разів очолював Кабінет Міністрів Англії. (Уїльям Гладстон)

Хронологічний диктант

Визначте події, які відбувалися в останній третині XIX ст.

 • 1) Російсько-турецька війна;
 • 2) війна Пруссії проти Австрії;
 • 3) війна Пруссії проти Франції;
 • 4) похід «тисячі» Дж. Гарібальді;
 • 5) остаточне об’єднання Італії;
 • 6) утворення Троїстого союзу;
 • 7) Друга парламентська реформа в Англії;
 • 8) громадянська війна у США;
 • 9) визвольний рух в іспанських та португальських колоніях;
 • 10) II Інтернаціонал;
 • 11) прийняття Конституції Третьої Республіки у Франції;
 • 12) прийняття Конституції Японії.

Відповідь: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12.

Виключте помилкові твердження

 • 1. Фраза «Німеччина буде об’єднана залізом і кров’ю» належить О. Бісмарку.
 • 2. Німеччина стала другою країною після Франції, де було розроблено соціальне законодавство.
 • 3. Остаточне об’єднання Італії відбулося після франко-прусської війни.
 • 4. Дж. Гарібальді проголосив створення Італійського королівства.
 • 5. В останній чверті XIX ст. Англія продовжувала зберігати лідируючі позиції у світі за рівнем економічного розвитку.
 • 6. В Англії значного резонансу набула «справа Дрейфуса».
 • 7. Колоніальна імперія Франції створювалася за умов жорсткої конкуренції з Німеччиною і Великобританією.
 • 8. Францію вразила фінансова афера, пов’язана з будівництвом Панамського каналу.
 • 9. У США було прийнято антимонопольне законодавство.
 • 10. Генрі Форд почав виробництво пароплавів.
 • 11. 1861 р. у Росії було скасоване кріпацтво.
 • 12. Основним завданням колоніальної політики Росії стало завоювання території Китаю.

Відповідь: 2, 4, 5, 6, 10, 12.

II. Підбиття підсумків уроку. Висновки

Аналіз учителем роботи учнів на уроці. Визначення результативності діяльності, виставлення оцінок учням.