Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 27

БРИТАНСЬКЕ ВОЛОДАРЮВАННЯ В ІНДІЇ

Навчальні цілі: встановлювати хронологічну послідовність подій; схарактеризувати політику Великої Британії щодо Індії; діяльність ІНК; висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії; розкривати причини піднесення національно-визвольного руху Індії, його особливості; описувати повстання сипаїв у другій половині XIX ст.; висловлювати власне судження щодо впливу Великої Британії на розвиток індійського суспільства; застосовувати й пояснювати на прикладах терміни та поняття.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1857-1859 рр. — повстання сипаїв; 1858 р. — розпуск Ост-Індської компанії; 1876 р. — прийняття королевою Вікторією титулу «імператриці Індії»; грудень 1885 р. — створення Індійського національного конгресу (ІНК).

Історичні особистості: Джхансі Лакшмі-Бай, Ахмад-шах, Б. Тілак.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал — текст документа з посібника: «Всесвітня історія. Нова історія (кінець XVIII — початок ХХ ст.) 9 кл: Плани-конспекти уроків / В. Воропаева, М. Татаринов. — Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. — С. 227-228.

Поняття та терміни: «Ост-Індська компанія», «генерал-губернатор», «Варни», «касти», «іслам», «сипаї», «Індійський національний конгрес» (ІНК).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

 • 1. Як ви розумієте поняття «колоніальна система» та «національно-визвольний рух»?
 • 2. Чому європейцям вдалося не тільки налагодити торгові відносини з Індією, але й перетворити її на колонію?
 • 3. Що вам відомо про особливості індійського суспільства?

III. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Правда — неправда»

Учитель зачитує невеличкий текст, де наводить неправдиві факти, перемежовуючи із реальними, після чого опитує учнів.

Більшість населення Індії сповідувало християнство. До підкорення англійцями Індія була роздроблена. Після завоювання Англією країною правила Пан-Американська компанія. Індію було перетворено на ринок збуту англійських товарів, що неодноразово викликало протест населення. Опозиційний англійській адміністрації рух очолила радикально-демократична партія, створена у 1885 р. для боротьби за надання Індії самоврядування.

 • 1. Що з почутого вам видалося правдивим, а що — ні?
 • 2. Чому ви зробили такий висновок?
 • 3. Що потрібно зробити, щоб переконатися у правильності своєї думки чи, навпаки, помилковому судженні?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Англійська колоніальна політика щодо Індії. Кастове та релігійне розшарування індійського суспільства

Актуалізація попередніх знань учнів

Випереджальні завдання: повідомлення «Кастовий устрій індійського суспільства і його особливості» та «Релігійне розшарування індійського суспільства».

Активне слухання розповіді учителя зі складанням тезового плану розповіді.

 • 1. Англійська Ост-Індська компанія, з XVII ст. вела боротьбу за панування на півострові і досягла відчутних успіхів.
 • 2. Із 1784 р. в країні було запроваджене подвійне управління: в Калькутті — генерал-губернатор (представляв англійську королеву), в Мадрасі та Бомбеї — губернатори, призначені компанією.
 • 3. Панування феодально-поміщицької власності на землю та напівкріпосницької форми експлуатації селян (за оренду землі віддавали до 70 % урожаю).
 • 4. Встановлення системи податкового збору на користь колонізаторів.
 • 5. Грабіжницька політика компанії довела індійське село до розорення й голоду, через що неодноразово відбувалися повстання місцевого населення.
 • 6. Розширення колоніальної імперії — один із головних напрямків англійської зовнішньої політики кінця XIX ст. Купівля у 1875 р. урядом Дізраелі у Єгипту контрольного пакету акцій Суецького каналу, відкрила англійському флотові найкоротший шлях до Індії та інших колоній.
 • 7. У 1876 р. королева Вікторія прийняла титул імператриці Індії, а англійські колоніальні володіння почали офіційно іменуватися Британською імперією.

Індивідуальна робота з документом

Т. Маколей про механізм пограбування Індії англійцями

«...Правилом... було відбирати гроші у будь-кого і будь-яким чином. Директори (Ост-Індської компанії) у своїх листах не радили і не схвалювали жодних злочинів: навпаки, усі ці листи сповнені прекрасними, милосердними правилами політики, тільки всі закінчуються вимогою: «Надішліть нам грошей; керуйте милостиво, але надсилайте більше грошей; будьте справедливі й помірковані, але надсилайте більше грошей».

Більше, більше грошей, — ось девіз тієї влади, до рук якої доля кинула мільйони народів Індії. Цей девіз... пояснює... чому так мало уваги приділялося освіті народу... пояснює він і те, чому у країні таке тяжке становище, чому зникли її фабрики, чому зменшилася родючість ґрунту: фабрики її могли заважати метрополії, для підтримки ґрунту треба було витрачати багато грошей, на що компанія не могла зважитися...»

Завдання

 • 1. Що являло собою індійське суспільство у давні часи та період середньовіччя?
 • 2. Чи було воно соціально однорідним?
 • 3. На які групи поділялося? За яким принципом відбувався цей поділ?

Повстання сипаїв

Формування історичного терміна «Сипаї»

Робота за алгоритмом: «хто» — наймане військо; «яке» — із збіднілих верств індійського населення; «де» — у британській армії; «коли» — середини XIX ст.

Складання таблиці «Повстання сипаїв»

Привід

Роззброєння та покарання військової частини сипаїв

Учасники

Військові, селяни, ремісники, місцеві князі та поміщики

Характер

Антиколоніальний, національно-визвольний

Перебіг подій

Травень 1857 р. — початок повстання: захоплення повсталими Делі, Лакхнау, Канпура, Аллахабада та ін., встановлення там нових порядків: скасування податків, контроль над витратами;

1858 р. — перехід ініціативи до англійців (організованість, використання бойових слонів та гармат);

1858 р. — початок партизанської боротьби (символ незламності — княгиня Лакшмі Бай, яка до останнього обороняла своє місто);

1 листопада 1858 р. — маніфест королеви Вікторії про ліквідацію Ост-Індської компанії та включення Індії до Британської імперії

Причини поразки

Відсутність єдності серед повсталих; погане озброєння сипаїв; військова перевага англійців; оборонна тактика повсталих;

перехід частини феодалів на бік колонізаторів

Наслідки

Створення спеціального міністерства у справах Індії; ліквідація Ост-Індської компанії;

підготовка індійців до служби в державному апараті; проведення економічної, судової, освітньої та земельної реформ

Діяльність Індійського національного конгресу (ІНК)

Самостійна робота в парах за підручником

 • 1. Охарактеризувати діяльність двох течій ІНК — поміркованих і лівих методом «Навчаючи — вчуся».
 • 2. Скласти таблицю «Діяльність Індійського Національного конгресу».

«Помірні»

«Ліві»

Парламентська боротьба:

• вимога національної рівноправності індійців та англійців;

• надання самоврядування;

• прищеплення Індії європейських ідей

Економічний бойкот.

«Свадеші — розвиток власного виробництва» необхідних товарів. Розвиток культурного обміну із західними країнами за умови збереження й зміцнення національних традицій

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Бесіда

 • 1. Яким чином позначилося на Індії колоніальне володарювання англійців?
 • 2. Які соціальні верстви індійського населення брали участь у повстанні сипаїв? Що їх об’єднувало?
 • 3. Коли і з якою метою було створено ІНК?

Повернення до завдання вправи «Правда — брехня»

Перевірка помилок у тексті.

Більшість населення Індії сповідувало індуїзм. До підкорення англійцями Індія була роздроблена. Після завоювання Англією країною правила Ост-Індська компанія. Індію було перетворено на ринок збуту англійських товарів, що неодноразово викликало протест населення. Опозиційний англійській адміністрації рух очолив Індійський Національний Конгрес, створений у 1885 р. для боротьби за надання Індії самоврядування.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Висновки: в Індії в другій половині XIX ст. відбулися суттєві зміни, пов’язані з переходом до індустріального суспільства, але, незважаючи на антиколоніальні повстання й створення ІНК, країна залишалася залежною територією і сировинним придатком Великобританії.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Усний коментар: прокоментувати слова віце-короля Індії лорда Дафферіна: «Конгрес дешевший за революцію».

3. Підготувати повідомлення за темами:

 • «Повстання сипаїв»;
 • «Діяльність ІНК».