Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 23

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯПОНІЇ

Навчальні цілі: висвітлювати основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку Японії в період «мейдзі», наслідки європейського та американського проникнення в країну; визначати особливості становлення Японії як провідної держави світу, її характерні ознаки, відмінності від західної цивілізації; характеризувати процес реформування суспільно-політичного устрою в Японії; Конституцію 1889 р.; напрями зовнішньополітичного курсу; порівнювати стартові можливості та хід реформ 60-70-х рр. XIX ст. у Японії та Росії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні дати: 1853-1854 рр. — «відкриття» Японії західними державами; 1868 р. — революція Мейдзі; 1867-1912 рр. — правління імператора Муцухіто; 1889 р. — прийняття конституції Японії; 1894-1895 рр. — японо-китайська війна; 1902 р. — японо-англійський союз; 1904-1905 рр. — російсько-японська війна; 1910 р. — оголошення Кореї колонією Японії.

Історичні особистості: Токугава, Муцухіто, М. Пері.

Обладнання: підручник, карта «Країни Південної та Східної Азії наприкінці XIX — на початку XX ст.», електронний атлас.

Поняття та терміни: «політика самоізоляції», «сьогунат», «самурай», «Ліберальна партія», «Партія реформ», «революція Мейдзі».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда

 • 1. Пригадайте, що вам відомо про Японію з курсу історії 7 і 8 класів.
 • 2. Чим приваблювали колонізаторів донедавна «закриті» країни: Китай, Японія, Корея?
 • 3. Пригадайте, які реформи були проведені в Росії в 60-70-х рр. XIX ст. та як вони вплинули на економічний розвиток країни та активізацію суспільно-політичного життя.

III. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного запитання

 • Чому Японія, єдина з країн Сходу, не потрапила в колоніальну залежність від інших держав, а, навпаки, сама стала на шлях колоніальних загарбань?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Крах політики самоізоляції

Учитель. На початку XVII ст. владу в Японії захопив сьогун (полководець) Токугава Іеясу. Імператор (мікадо) утратив реальну владу і був разом з родиною ізольований у місті Кіото, де навіть не мав права спілкуватися з князями. Сьогун не знищив його лише тому, що, згідно із синтоїзмом (японською релігією), імператор є живим богом. Одним із перших здобутків сьогунату стало припинення усобиці князів — однієї із головних проблем країни — шляхом періодичного утримання в заручниках князів або їхніх родин.

У середині XVII ст. сьогун прийняв рішення про закриття країни від європейців, боячись, що вони поступово її підкорять. Виняток було зроблено для голландців, яким відкрили для торгівлі єдиний порт — Нагасакі.

Ізоляція Японії мала на меті збереження давніх традицій. Поширення християнства під впливом католицьких місіонерів набуло загрозливого характеру. Тому воно було заборонене, а прихильники релігії знищені.

Повідомлення учня

Слухаючи повідомлення «Особливості розвитку Японії у XVII — І пол. XIX ст.» (випереджальне завдання), решта учнів складають індивідуальні конспекти.

Метод «Мозковий штурм»

Учні мають висловити власну думку щодо можливого розвитку подій у країні і заповнити схему.

Перевірка власних припущень за допомогою опрацювання відповідного матеріалу в підручнику.

Особливості економічного розвитку

Складання порівняльної таблиці

Працюючи в парах учні, мають скласти порівняльну таблицю реформ, проведених в Росії* та Японії у 60-80-х рр. XIX ст.

Назва реформи

Росія

Японія

Скасування кріпосного права

Адміністративна реформа

Військова реформа

Освітня реформа

Фінансова реформа

Судова реформа

Приклад таблиці для Японії

Назва

Ознаки

Скасування кріпосного права

Скасування земельної власності князів і самураїв, передача землі селянам-орендарям;

введення єдиного земельного податку на землю (3 % вартості)

Адміністративна реформа

Створення префектур;

ліквідація станових привілеїв самураїв;

централізація влади, ліквідація 250 феодальних князівств, завершення об’єднання країни;

* Див. таблицю в попередньому уроці.

Назва

Ознаки

Військова реформа

Створення імператорської гвардії на основі загальної військової повинності, за європейським зразком (ідеологічною основою армії залишається середньовічний кодекс честі самураїв «Бусідо»)

Освітня реформа

Запровадження загальної початкової освіти (засновано 5,5 тис. початкових шкіл, 8 державних університетів)

Фінансова реформа

Введення єдиної грошової одиниці

Судова реформа

Введення єдиної судової системи

Презентація роботи, внесення уточнень до таблиці.

Зовнішня політика Японії наприкінці XIX ст.

Робота з історичною картою

 • 1. Знайти і показати райони дій японської армії під час китайсько-японської війни.
 • 2. Показати території, захоплені Японією.
 • 3. Використовуючи карту й текстовий матеріал електронного атласа (на екрані або у вигляді роздавального матеріалу), скласти міні-конспект «Пріоритети зовнішньої політики Японії».

Зразок конспекту

Створивши міцний економічний та політичний фундамент, наприкінці XIX ст. Японія розгорнула активну політику у східно-азіатському регіоні, що зробило неминучим її зіткнення з іншими країнами, а особливо з Росією.

 • 1872 р. — захоплення островів Рюкю і Тайвань;
 • 1876 р. — введення військ на територію Кореї;
 • 1894 р. — встановлення прояпонського уряду у Сеулі;
 • 25 липня 1894 р. — початок японо-китайської війни (1894—1895). (Офіційно війну оголошено 1 серпня 1894 р.)
 • Поразки китайських військово-морських сил під Асаном, Пхеньяном, Ізюляні засвідчили бездарність і боягузливість китайських головнокомандувачів.
 • 17 квітня 1895 р.— підписання Сімоносекського мирного договору, за яким до Японії відійшли Тайвань і Пескадорські острови, вона отримала право на будівництво підприємств у Китаї, який сплачував велику контрибуцію золотом.

Таким чином, війна з Китаєм поклала початок поділу і фінансовому поневоленню цієї країни, прискорила капіталістичний розвиток Японії й створення японської колоніальної імперії у Тихоокеанському регіоні.

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Бесіда

 • 1. Чому Японія з середини XIX ст. не могла продовжувати курс на самоізоляцію?
 • 2. Які особливості розвитку Японії допомогли їй наприкінці XIX ст. позбутися феодальних пережитків й увійти до числа провідних держав світу?
 • 3. Назвіть причини японської експансії. Куди вона була спрямована?

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Формулювання висновків

 • Завдяки створенню передумов для вільного розвитку приватного підприємництва, зокрема у сільському господарстві, Японія стає єдиною азійською державою, що вступила у XX ст. із розвиненою економікою західного типу.
 • Наслідуючи приклад Британії, японці обмежили владу імператора конституцією та парламентом, поступово демократизуючи політичний устрій країни.
 • За рівнем технічного оснащення японська промисловість поступалася європейській і американській, та, попри це, у кінці XIX ст. Японія стає суперницею впливових держав в тихоокеанському регіоні, про що свідчить зовнішньополітичний курс держави.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Творча робота: напишіть повідомлення про ментальність або культуру японського народу кінця XIX — початку XX ст. Порівняйте з ментальністю та культурою сучасної Японії.

3. Випереджальне завдання: намалювати карту-схему «Найбільші метрополії кінця XIX ст. та їх колонії в Африці».