Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 17

АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення ісламу та процесом утворення Арабського халіфату, особливостями життя арабів; вдосконалювати навички складання схем, роботи в групах, аналізувати історичну інформацію; виховувати повагу до представників інших релігій.

Поняття: «іслам», «халіфат», «мусульмани».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Тестові завдання

1. Римська імперія булла поділена на Західну і Східну:

А 330 р.;

Б 395 р.; +

В 410 р.

2. Правитель Візантійської імперії іменувався грецькою ____ :

А цезар;

Б конунг;

В василевс. +

3. Державною мовою у Візантії у VII-VIII ст. була:

А грецька;+

Б латина;

В арабська.

4. До складу Візантії не входили:

А Мала Азія;

Б Британські острови; +

В Балканський півострів.

5. Імператор Юстиніан володарював у:

А 527-562 рр.; +

Б 500-538 рр.;

В 538-576 рр.

III. Вивчення нового матеріалу

Утворення Арабського халіфату

Робота з картою

Учитель пропонує розглянути карту «Арабські завоювання в VII-IX ст. Утворення халіфату» і дати відповіді на запитання.

 • 1. Якими, на вашу думку, були природно-кліматичні особливості Аравійського півострова?
 • 2. Як впливали природно-кліматичні умови на заняття населення?

Під час обговорення учитель разом з учнями складає схему:

Мухаммед і виникнення ісламу

Робота з історичними джерелами

Ознайомитеся з хасидами (висловлювання і настанови) пророка Мухаммеда і дати відповіді на запитання.

 • Задоволення від невеликого — невичерпне багатство.
 • Сухість очей — ознака жорстокого серця.
 • Приязність до людей — половина розуму.
 • Шукай знання навіть у Китаї, прагнення знань — обов’язок кожного мусульманина і мусульманки.
 • Кожен, хто загинув, захищаючи своє майно, — святий мученик.

1. Дайте оцінку настановам Мухаммеда.

2. Чи містять вони норми, яким повинні наслідувати люди незалежно від їхніх релігійних переконань?

Об’єднання арабів. Халіфат за Омейядів і Аббасидів

Робота з картою

Учитель пропонує розглянути карту «Арабські завоювання в VII-IX ст. Утворення халіфату», виконати завдання і дати відповіді на запитання:

 • 1. Покажіть територію Арабської держави за часів Мухаммеда.
 • 2. З якою могутньою державою межувала держава арабів?
 • 3. Укажіть напрями завойовницьких походів арабів.
 • 4. За часів правління якої династії територія Арабського халіфату збільшується у декілька разів?
 • 5. Назвіть найбільш визначні битви?
 • 6. Пригадайте, чим закінчилася битва при Пуатьє у 732 р.

Культура арабського світу

Робота з підручником

Опрацювати текст підручника (Ліхтей І. М., С. 147-151; Подоляк Н. Г., С. 102 -104; Крижанівський О. П., С. 140-141) і дати відповідь на запитання.

 • 1. Як формувалася арабська культура?
 • 2. Чому арабів вважають спадкоємцями античної культури?
 • 3. Які відмінності мусульманської та європейської культур?

Завдання

На основі отриманої інформації складіть таблицю «Діячі арабської культури ».

Ім’я

Внесок у культуру

Аль-Біруні

Висловив припущення, що земля обертається навколо сонця

Ібн-Сіна

Розробив медичну систему, якою Схід і Західна Європа користувалися впродовж шести століть

Фірдоусі

Склав поему «Шах-наме» («Книга царів»), присвячену подвигам легендарних героїв

IV. Узагальнення та систематизація знань

Поставити знак «+» біля правильних тверджень чи знак «-» біля неправильних.

 • 1. Найбільше значення для торгівлі мали для арабів караванні шляхи. (+)
 • 2. Релігійним центром до ісламської Аравії було місто Кааба. (-)
 • 3. Засновник ісламу — Мухаммед. (+)

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.