Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

ТЕМА 3. ЄВРОПА. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

УРОК 16

ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

Мета: познайомити учнів з історією Візантії, внутрішньою та зовнішньою політикою Юстиніана, визначати рівень розвитку культури та вплив Візантії на історію слов’янських народів, у тому числі Київської Русі.

Поняття: «іконоборство», «імперія», «повстання Ніка».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

 • 1. Яка подія сталася в Римській імперії у 330 р.? (Римський імператор Костантин переніс столицю імперії до колишньої грецької колонії Візантія.)
 • 2. Яка подія сталася у 395 р.? (Римська імперія розділилася на Західну і Східну.)
 • 3. Покажіть на карті території Західної і Східної Римської імперій.

III. Вивчення нового матеріалу

Народження Візантії

Розповідь учителя

Розповідь учителя про утворення та розвиток Візантії у IV- XIV ст., показуючи на карті, як змінювалася територія імперії протягом цього часу.

Робота з картою

Учитель ділить клас на дві групи та пропонує виконати завдання.

 • 1-а група. Отримує контурне зображення, наперед підготовлене вчителем, на якому група повинна накреслити «Великий шовковий шлях». Поміркуйте, хто та що могли перевозити цим шляхом.
 • 2-а група. За допомогою карти історичного атласа «Візантія та слов’яни у VII-IX ст.» та «Візантія та слов’яни у Х-ХІ ст.» визначте, які країни поєднував торговий шлях «з варяг у греки». Подумайте, хто і що перевозили цим шляхом.

Запитання

 • 1. Чому Візантію називають Другою Римською імперією?
 • 2. Наскільки точним є це твердження?

Правління Юстиніана

Робота з підручником

 • 1-а група. Опрацюйте відповідний пункт параграфа підручника та складіть план відповіді до запитання «Внутрішня політика Юстиніана».
 • 2-а група. Опрацюйте відповідний пункт параграфа підручника та складіть план відповіді до запитання «Зовнішня політика Юстиніана».
 • 3-я група. Опрацюйте відповідний пункт параграфа підручника та складіть план відповіді до запитання «Імператор Юстиніан».

Підсумки роботи учні стисло заносять до зошита в таблицю «Зовнішня та внутрішня політика за Юстиніана».

Пропонований варіант таблиці

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Створив Кодекс Юстиніана. Велике значення приділяв розвитку культури, розгорнув широке будівництво (храм Святої Софії)

Розгромив вандалів у Північній Африці, вестготів. Приєднав Південну Іспанію, Італію

Візантія в VII—XI ст. Іконоборство

Робота над поняттям

Іконоборство — рух проти вшанування ікон.

Робота з підручником

Опрацювати текст підручника (Ліхтей І. М., С.131-133; Подоляк Н. Г., С. 92 -94; Крижанівський О. П., С. 121-123) і дайте відповідь на запитання.

 • 1. З ким доводилося воювати Візантії?
 • 2. Хто і де заснував Болгарську державу?
 • 3. Чому імператора Василія II (976-1025 рр.) назвали Болгаробойцем.

Візантія в XII—XV ст.

Учитель розповідає про боротьбу Візантії з турками-сельджуками, про захоплення в 1203 р. Константинополя хрестоносцями та остаточне падіння імперії в 1453 р. після захоплення турками на чолі з Мехмедом II.

Візантійське суспільство, державне управління

Розповідь учителя супроводжується роботою зі схемою.

Запитання

 • 1. Яким чином Юстиніан вирішив проблему управління централізованою державою?
 • 2. У чому полягало значення законодавчої діяльності Юстиніана?

Культура Візантії

Робота в групах

Опрацювавши текст підручника учні готують повідомлення:

 • 1-а група. «У Візантійській школі».
 • 2-а група. «Досягнення науки Візантії».
 • 3-я група. «Мистецтво у Візантії».

Групи презентують свої повідомлення.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Метод «Шапка питань»

Учні на листочках записують по два питання, листочки перемішуються в спеціальній шапці, учень має відповісти на питання, яке йому дісталося.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.