Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 15

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ»

Мета: перевірити рівень матеріалу теми згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; визначити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Основна частина уроку

Варіант 1

1. У перші століття нашої ери християнство поширилося по всій території Римської імперії.

А Так;

Б ні; +

2. Виключіть зайве з логічного рядку. Свою відповідь поясніть. Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Данте Аліґ’єрі, Августин Аврелій.

3. Оберіть правильну відповідь.

Ініціатором першого хрестового походу був:

А Урбан II; +

Б Григорій VII;

В Іннокентій III.

4. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями.

А

Інвеститура

1

збори вищого духовенства

Б

понтифікат

2

купівля і продаж церковних посад або духовного сану

В

анафема

3

призначення на духовні посади

Г

симонія

4

діяльність і час правління папи римського

5

відлучення від церкви

Відповідь: 1 А; 2 Г; 4 Б; 5 В.

5. Встановіть відповідність між датами і подіями.

А

1054 р.

1

прийняття правила конклаву під час обрання пап

Б

1274 р.

2

початок Великої схизми

В

1378 р.

3

розкол церкви на православну і католицьку

Г

1309 р.

4

початок понтифікату Іннокентія III

5

Авіньйонський полон пап

Відповідь: 1 Б; 2 В; 3 А; 5 Г.

6. Визначте особу за описом.

Учений-богослов, який відіграв видатну роль в оформленні християнства та церкви. Його праця «Сповідь» стала духовним дороговказом для християн середньовічної Європи. Був визнаний святим й отримав ім’я Августин Блаженний. (Августин Аврелій)

7. Поставте події в хронологічному порядку.

А Захоплення хрестоносцями Константинополя;

Б «дитячий хрестовий похід »;

В заклик папи Урбана II до хрестового походу.

Відповідь: В, А, Б.

8. Виправте помилки в тексті.

У 1270 р. розпочалися хрестові походи. Папа Іоанн II закликав до хрестового походу проти язичників, що живуть напроти Балтійського моря. У цьому поході взяли участь королі європейських країн та руські князі.

9. Складіть промову єретика, який виступає проти зловживань католицької церкви.

Варіант 2

1. Оцініть твердження.

У XIII ст. в європейській архітектурі набуває поширення романський стиль.

А Так;

Б ні. +

2. Виключіть зайве з логічного рядка. Свою відповідь поясніть. Фрідріх І Барбаросса, Іоанн Безземельний, Річард І Левове Серце, Філіпп II Август.

3. Встановіть відповідність між визначенням та поняттям.

А

Єретики

1

духовна особа в католицькій церкві, наступна після папи

Б

інквізиція

2

папська грамота про прощення гріхів

В

індульгенція

3

церковний суд в католицькій церкві над єретиками

Г

кардинал

4

віруючі, які виступали з критикою церкви і папи

5

податок на користь церкви

Відповідь: 1 Г; 2 В; 3 Б; 4 А.

4. Визначте особу за описом.

Видатний середньовічний вчений. З дитинства виявляв потяг до наук. Здобув гарну освіту і в Парижі відкрив власну школу, де викладав логіку і богослов’я. Був звинувачений в єресі за вільнодумство. Його книги були спалені. Він став ченцем. Свої поневіряння описав в автобіографічному творі «Історія моїх страждань». (П'єр Абеляр)

5. Співвіднесіть імена видатних діячів середньовічної культури в галузі науки та освіти з їхніми справами.

А Марко Поло

1 винахідник книгодрукування

Б Йоганн Гутенберг

2 італійський вчений та письменник. Автор книги «Декамерон»

В Джованні Боккаччо

3 венеціанський купець і мандрівник, тривалий час жив у Китаї

Відповідь: 1 Б; 2 В; 3 А.

6. Складіть речення, використовуючи запропоновані слова. Католицька церква, єретики, боротьба, багатства, переслідування, інквізиція.

7. Дайте визначення поняття.

Схизма — це .

8. Оберіть правильну відповідь.

Єресь — це .

А релігійна течія, що відхиляється від офіційної церковної доктрини в галузі догматизму і культу; +

Б спотворені релігійні вчення;

В вид тілесного покарання.

9. Складіть розповідь від імені хрестоносця про захоплення Єрусалима.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.