Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 9

ТЕМА. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Мета: ознайомити учнів з умовами приходу до влади Ярослава Мудрого, зі змінами, що відбулися в Київській державі за часів його правління, дати оцінку діяльності князя для розвитку Давньоруської держави; формувати вміння працювати самостійно з текстом, критично мислити, аналізувати, висловлювати власну думку; виховувати почуття патріотизму, зацікавленість історією власного народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «міжусобна війна», «Руська Правда», «дуумвірат».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Тема уроку записана на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.

Завдання

• Поставте запитання до теми уроку. Запишіть у зошити.

Учитель записує пропозиції школярів. Учитель наголошує, що дати відповіді на поставлені запитання є завданням уроку. Зроблені записи доцільно зберегти до кінця уроку для підбиття підсумків.

III. Актуалізація опорних знань

Запитання й завдання

1. Які події передували приходу до влади князя Володимира?

2. Чим була викликана міжусобна боротьба між синами Святослава?

3. Як на вашу думку, чому розпочалися міжусобиці князів по смерті Володимира?

IV. Вивчення нового матеріалу

Коментоване читання

Учитель. Перевірте правильність висловлених вами припущень, прочитавши відповідний текст у підручнику (С. 68-69).

Запитання

1. Кого з братів звинувачують у початку міжусобних війн?

2. Чому літопис звинувачує в міжусобиці саме Святополка?

3. Літописець зазначив, що в 1026 р. «розділили по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв цю сторону, а Мстислав — ту. І стали жити мирно і в братолюбстві, і припинилися усобиці, і смути, і настала тиша велика в землі Руській».

1) Про які події йдеться в літописі?

2) Співправління Мстислава та Ярослава називають дуумвіратом. Дайте визначення цього терміна.

3) Коли Ярослав став одноосібним правителем Русі?

Робота по групах

Поділити клас на три групи.

• 1-а група. Скласти тези виступу з теми «Розбудова Києва» (С. 70-73 підручника).

• 2-а група. Скласти тези виступу з теми «Церковне та культурно-освітнє життя» (С. 70-73 підручника).

• 3-я група. Скласти тези виступу з теми «Руська Правда». (С. 74-75, п. 3 підручника).

Робота з історичним документом

«І було печенігів безліч. Ярослав же виступив із города, зготував дружину до битви. І поставив варягів посередині, а з правого краю — киян, а на лівому крилі — новгородців. І стали перед городом. А печеніги почали наступати. І зійшлися на місці, де нині собор Святої Софії — митрополія руська. А тоді було там поле за городом. І була січ люта. І ледве здолав надвечір Ярослав. Побігли печеніги врізнобіч, і не знали — куди біжать...»

1. Про яку подію написав літописець?

2. Як ця битва характеризує князя Ярослава?

3. Яке значення мала ця перемога?

V. Закріплення нового матеріалу

Усне тестування

Дайте відповідь «так» або «ні» на запитання про Київ часів Ярослава Мудрого.

1. Частину Києва обнесли високими валами (Ярославовими) для захисту від нападників.

2. Головний парадний в’їзд до Києва називався Золоті ворота, як у Константинополі.

3. Золоті ворота були повністю вкриті золотом.

4. Збудовано головний храм Київської Русі — Софіївський собор.

5. Храм Святої Софії було названо на честь дочки Ярослава Мудрого.

6. Збудовано Десятинну церкву.

7. Територія Києва збільшилася в декілька разів.

Відповіді: 1. Так. 2. Так. 3. Ні. 4. Так. 5. Ні. 6. Ні. 7. Так.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 7), відповідати на запитання на С. 77.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.