Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 10

ТЕМА. ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА

Мета: охарактеризувати особливості політичного і соціального устрою Київської Русі; ознайомити учнів з розвитком землеробства, ремесел та торгівлі на Русі; розвивати вміння працювати з текстом, робити висновки, критично мислити.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «монархія», «віче», «боярська рада», «бояри», «єпископ», «митрополит», «смерди», «рядовичі», «закупи», «холопи», «челядь», «вотчина», «скань», «зернь», «перегородчаста емаль», «дитинець».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці.

Завдання

1. У записі теми уроку знайдіть відомі вам терміни.

2. Поясніть їх значення.

Називаються терміни «політичний устрій» та «суспільна організація». Як правило, учні пояснюють, що політичний устрій — це спосіб організації державної влади; суспільна організація — розподіл населення на різні верстви (прошарки).

3. Керуючись даними визначеннями та темою уроку, сформулюйте завдання уроку. Запишіть їх у зошити. Зачитайте в класі.

Учитель записує пропозиції учнів на дошці, наголошуючи, що виконання визначених ними завдань є метою уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з використанням схеми «Система державного правління за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого»

Робота з поняттями

Учні мають опрацювати поняття «смерди», «рядовичі», «закупи», «холопи», «челядь», «лучші люди», «молодші люди», «бояри», «ізгої».

Цю роботу можна організувати роботу в парах. Спочатку учні знайомляться з поняттями. Після ознайомлення один з учнів зачитує визначення, а інший повинен назвати поняття, якому відповідає дане визначення, і навпаки.

Розповідь учителя

Учитель характеризує систему землеволодіння в Київській Русі і становище селян.

Самостійна робота

Прочитати текст підручника (С. 80-82) і скласти таблицю.

Приклад заповнення таблиці

Галузь господарства

Характерні ознаки розвитку

Сільське господарство

1. Перехід до парової системи з трипільною сівозміною.

2. Удосконалення знарядь праці, виникнення плуга із залізним наральником.

3. Використання органічних добрив.

4. Підвищення врожайності

Ремесла

1. Розвиток металургії, вироби якої користувалися попитом за кордонами Русі.

2. Розвиток гончарства.

3. Розвиток ювелірного ремесла: скань — вироби з крученого, срібного або золотого дроту; зернь — маленькі золоті чи срібні зерна накладалися на малюнок і припаювалися; перегородчаста емаль — склоподібною масою різних кольорів покривали підготовлені, створюючи красиві й довговічні прикраси.

4. Розвиваються ремесла з обробки шкіри, дерева, каміння, кістки.

5. Розвиток домашніх ремесел — прядіння і ткацтва.

6. Існувало понад 60 ремісничих професій

Торгівля

1. Географічне положення сприяло перетворенню Києва на міжнародний торговий центр

2. Три торгові шляхи: «грецький» — з Північної Європи до Візантії; «залозний» — з Європи через Кавказ до арабського сходу; «соляний» — з Криму до Києва.

3. Тісні торгові відносини з Візантією

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 82-84) і дати відповіді на запитання.

1. Яка була структура давньоруського міста?

2. Що таке дитинець. Хто там проживав?

3. Що вважали «серцем міста»?

4. Де мешкали ремісники і торговці?

5. Намалюйте в зошиті план давньоруського міста і позначте на ньому, які верстви населення мешкали в тій чи іншій його частині.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 8), читати, відповідати на питання, засвоїти нові поняття.

2. Заповнити таблицю «Зовнішня торгівля Київської Русі».

Країна

Що у неї купували

Що їй продавали