Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 25

ТЕМА. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Мета: сформувати уявлення про культуру Галицько-Волинського князівства, познайомити з найбільш визначними пам’ятками культури; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та розвитку критичного мислення; виховувати почуття прекрасного.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці.

Завдання учням

За аналогією з подібними темами складіть план вивчення нового матеріалу. Запишіть у зошити. Зачитайте.

Учитель висловлені пропозиції записує на дошці.

Відповідно до складеного плану вивчення нового матеріалу сформулюйте завдання уроку.

Обговорення завдання.

III. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 173, п. 1) і дати відповіді на запитання.

1. Яких впливів зазнала культура Галицько-Волинської держави?

2. Назвіть особливості галицької архітектури.

Робота в групах

Поділити клас на 5 груп по 5-6 учнів.

• 1-а група — «Освіта».

• 2-а група — «Літописання».

• 3-я група — «Архітектура».

• 4-а група — «Образотворче мистецтво».

• 5-а група — «Історичне значення Галицько-Волинської держави».

Виступи груп.

1-а група. «Освіта»

1. Єпископські кафедри, монастирі — центри культурно-освітнього руху.

2. Приходські школи — початкова освіта.

3. Школи для підготовки ремісничих професій і купців, священників.

4. Середню освіту здобували самостійно.

5. Вищу освіту здобували за кордоном.

6. Ідеальна людина — людина, що знала три мови: грецьку, латину та одну з європейських.

2-а група. «Літописання»

1. 1097 р. — «Повість про осліплення Василька».

2. XIII ст. — Галицько-Волинський літопис: перша частина: життя і діяльність Данила Галицького; друга — присвячена історії Волині й розпочинається 1260 р.

3-я група. «Архітектура»

1. Високий рівень архітектури.

2. Будівлі — з дерева, церкви — з білого каменю.

3. У Галичі 30 монументальних споруд.

4. Панування романського стилю

5. Облицювання внутрішніх стін палаців і багатих будинків керамічними рельєфними плитками із зображеннями птахів, рослин та ін.

6. XIII ст. — на Волині починається будівництво з волинської брущатої цегли.

4-а група. «Образотворче мистецтво»

1. Розвиток ікон писання (Алімпій, Григорій та їх учні).

2. Галицька школа іконопису — ікона Св. Юрія Змієборця на чорному коні.

3. Волинська ікона — ікона Богоматері — Одигітрії кінця XIII — початку XIV ст. з Покровської церкви м. Луцька.

5-а група. «Історичне значення Галицько-Волинської держави»

1. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі.

2. Значний внесок у формування української культури.

3. Розташована на українських землях, вона стала першою населеною переважно представниками однієї нації українською державою.

Обговорення завдання. Основні тези, необхідні для запам’ятовування, записати в зошити. Розглянути ілюстрації ікон, архітектурних споруд в підручнику й додатковому ілюстративному матеріалі.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Де був написаний Галицько-Волинський літопис?

2. Яка була найбільш красива церква в Галичині? Хто її збудував?

3. Яке оформлення було притаманне давньоруським літописам?

4. Назвіть факти, які доводять існування шкіл у Галицько-Волинському князівстві.

5. Доведіть або спростуйте твердження: «У Галицько-Волинському князівстві високого рівня розвитку набув живопис».

6. Назвіть найбільш видатні твори образотворчого мистецтва Галицько-Волинського князівства.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 19), читати й відповідати на запитання.