Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 24

ТЕМА. ОСТАННІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ КНЯЗІ. БОРОТЬБА ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНИ ТА ЛИТВИ ЗА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКУ СПАДЩИНУ

Мета: розкрити основні напрямки діяльності нащадків Данила Галицького та причини занепаду Галицько-Волинської держави; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та розвиткові критичного мислення учнів, сформувати уявлення про роль особистості в історичному процесі, вміння аналізувати історичні факти й події, давати оцінку діяльності Галицько-Волинських правителів, виховувати повагу та інтерес до вивчення історії України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Бліцопитування

1. Коли відбулось об’єднання Галичини і Волині?

2. Назвіть столицю Галицько-Волинського князівства.

3. Де і коли відбулася коронація Данила Галицького?

4. Якого року було засновано місто Львів?

5. Назвіть титул Галицького правителя Данила.

6. Укажіть рік отримання Данилом Галицьким ярлика на князювання.

7. Хто був в опозиції до Галицьких правителів?

8. Якого року Данило Романович здобув перемогу над хрестоносцями?

9. Хто був союзником Данила у боротьбі проти монголо-татар?

10. Коли русичі здобули перемогу над монголо-татарами?

11. З якими країнами воював Данило Романович?

12. Назвіть рік смерті князя Данила Галицького?

III. Вивчення нового матеріалу

Робота зі схемою

1. Дайте назву схемі.

2. Складіть питання до неї.

Самостійна робота

Прочитати текст підручника, заповнити таблицю.

Князі Галицько-Волинської держави

Князь

Роки князювання

Діяльність

Юрій І Львович

1301-1308 рр.

1. Прийняв королівський титул.

2. Переніс столицю зі Львова до Володимир-Волинського.

3. Уклав союз з мазовецьким князем Казимиром Куявським.

4. Заручився підтримкою хрестоносців проти Литви.

5. 1303 р. утворив окрему Галицьку церковну митрополію

Андрій і Лев II

1308-1323 рр.

1. Брали участь у боротьбі польських князів проти німецького натиску.

2. Підтримували на своїх землях міжнародну торгівлю.

3. Підтримували союзні відносини з Тевтонським орденом.

4. Вели боротьбу з Ордою

Юрій II Болеслав

1323-1340 рр.

1. Продовжував політику своїх попередників — урегулював відносини із Золотою Ордою, Литвою, Тевтонським Орденом.

2. Сприяв розвитку міст.

3. Обмежував владу бояр.

4. Складні відносини з Польщею та Угорщиною

Обговорення завдання.

Робота з картою

Використовуючи карту історичного атласа «Українські землі під владою іноземної держав», виконайте завдання.

1. Назвіть українські землі, які опинилися у складі Польщі у XIV ст.

2. Назвіть українські землі, які опинилися у складі Великого князівства Литовського у XIV ст.

3. У складі якої держави перебувало Закарпаття після 1382 р.?

4. У складі якої держави опинилась Північна Буковина?

5. У складі якої держави перебували Північне Причорномор’я і Крим?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Назвіть здобутки та прорахунки останніх галицько-волинських князів.

2. Поміркуйте, чи можна правління Любарта розглядати в межах історії Галицько-Волинської держави? Свою відповідь обґрунтуйте.

3. Назвіть причини загибелі Галицько-Волинської держави.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 18).