Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 18

ТЕМА. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

Мета: дати характеристику стану розвитку окремих сфер культури на основі прикладів, описати основні видатні пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва; розвивати вміння працювати з різноманітними історичними джерелами, аналізувати, порівнювати, критично мислити; виховувати інтерес до історії власного народу, його непростого минулого.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «пергамент», «мініатюра», «заставка», «ініціал».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Завдання

Висловіть припущення про те, як могла позначитися на розвитку культури феодальна роздробленість.

Учитель. У другій половині XI — першій половині XII ст. відбувався досить бурхливий розвиток культури Київської Русі. Освіта, наука й культура розвивалися під безпосереднім впливом церкви. Християнське богослужіння потребувало грамотних людей, і церква їх виховувала.

Коментоване читання

Прочитати текст підручника (С. 134) і дати відповіді на запитання.

1. Доведіть або спростуйте твердження, що писемність була поширена серед різних верств населення.

2. Що таке берестяні грамоти?

3. Які наукові знання розвивались у Київській Русі? Чому саме вони?

4. Чому саме міста стали осередками розвитку наукових знань?

5. Чому, на вашу думку, на Русі переважав інтерес до гуманітарних наук, Божого слова? Які це мало наслідки для подальшого розвитку культури?

Робота з поняттями

Прочитати текст підручника (С. 136) і виписати визначення слів: «пергамент», «мініатюра», «заставка», «ініціал». На ілюстраціях підручника книг знайти мініатюру, заставку та ініціал.

Самостійна робота

Прочитати пункт підручника «Архітектура і мистецтво» (С. 138-141) і скласти розповідь про одну за вибором учня пам’ятку архітектури чи мистецтва Київської Русі періоду роздробленості. Можна використовувати додаткові історичні джерела, які учні повинні були підготувати до уроку як випереджальне завдання.

Завдання

1. Київська Русь, особливо в X — першій третині XIII ст., належала до наймогутніших держав Середньовіччя. Назвіть факти з історії Київської Русі, якими можна було б проілюструвати цей висновок.

(Всі висловлені пропозиції записуються на дошці. Якщо під час виконання завдання виникають труднощі, учитель допомагає школярам.)

2. Заповніть таблицю, записавши в стовпчики відповідні номери чинників, що мали позитивний або негативний вплив. Зробіть висновки про роль і місце Київської держави в історії країн Східної Європи.

Позитивний вплив

Негативний вплив

1. Високий рівень розвитку сільського господарства.

2. Гуманізм права (не передбачалося смертної кари).

3. Створення імперії.

4. Розвиток ремесла.

5. Завойовницькі походи та людські втрати в них.

6. Участь у міжнародній торгівлі.

7. Високий рівень розвитку освіти та мистецтва.

8. Виникнення й розвиток великих міст.

9. Створення умов для асиміляції завойованих народів.

10. Міждинастичні шлюби.

11. Захист від кочівників.

III. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 14), читати, відповідати на питання; вивчити визначення понять; повторити основні положення розділу.