Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 16

ТЕМА. ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОГО, ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО, ЧЕРНІГОВО-СІВЕРСЬКОГО КНЯЗІВСТВ СЕРЕДИНИ XII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.

Мета: охарактеризувати розвиток Київського, Переяславського та Чернігово-Сіверського князівств у період феодальної роздробленості; визначити особливості їх політичного, економічного та культурного розвитку; розвивати вміння самостійно працювати, критично мислити, аналізувати, порівнювати, працювати з додатковими історичними джерелами, висловлювати власну думку; виховувати почуття патріотизму до власної держави.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Запитання учням

Чи означала політична роздробленість Київської Русі її крах як держави?

Бажаний результат обговорення: розуміння того, що Київська Русь продовжувала своє існування як держава, але змін зазнала форма її державного устрою. Згадати визначення поняття «федеративна монархія».

Робота з картою

За допомогою карти «Самостійний розвиток земель-княжінь Київської Русі у середині XII ст. — на початку XIII ст. Змагання за Київський престол» (атлас з історії України за 7 клас або С. 116 підручника) виконати завдання.

1. Знайти по карті Київське, Переяславське і Чернігово-Сіверське князівства, визначити їх столиці.

2. Назвати інші міста, що знаходились на території цих князівств.

3. Назвати сусідів даних князівств.

4. Яке із князівств займало найбільшу територію?

5. А яким князівством, на вашу думку, намагатимуться оволодіти всі князі і чому?

Робота в групах

Поділити клас на шість груп по 4-5 чоловік, завданням яких є прочитати відповідний параграф підручника і зробити візитну картку князівства, яка б містила найважливішу інформацію. Візитна картка робиться на окремому аркуші паперу, який по закінченні роботи кріпиться на дошці. На роботу надається до 10-12 хв. З двох однакових груп першою виступає та, що раніше впоралася з цим завданням. Друга доповнює в разі необхідності.

• 1-2 групи. Київське князівство.

• 3-4 групи. Переяславське князівство.

• 5-6 групи. Чернігово-Сіверське князівство.

Завдання

Заповніть таблицю, записавши в стовпчики відповідні номери наведених фактів, які стосуються Київського, Чернігівського та Переяславського князівств.

1. Розташоване на сході Лівобережжя.

2. Найбільш населене князівство.

3. Розорене Андрієм Боголюбським.

4. Був побудований Софійський собор.

5. Потерпало від постійних нападів половців.

6. Розташоване на Правобережжі Дніпра.

7. За володіння ним між князями тривали суперечки.

8. Розташоване на півночі України.

9. Перебувало в залежності від Києва.

10. Князь Святослав Ярославич.

11. Розташоване на перетині торгових шляхів.

12. Князь Володимир Глібович.

13. Столиця цього князівства посідала друге місце за розміром серед руських міст.

Відповідь

Князівство

Київське

Чернігівське

Переяславське

2, 3, 6, 7, 11

4, 8, 10,13

1, 5, 9, 12

Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника «Слово о полку Ігоревім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі» (С. 124-125) і дати відповіді на запитання.

1. Які події зображені в «Слові о полку Ігоревім»?

2. У чому, на думку автора, полягали причини невдачі цього походу?

3. Які відомості про життя і побут тогочасного суспільства ми можемо отримати з даного джерела?

III. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 12), читати, відповідати на питання.