Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 15

ТЕМА. ВОЛОДИМИР МОНОМАХ I МСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Мета: ознайомити з особливостями зовнішнього і внутрішнього становища за часів князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та критичного мислення учнів; розвивати вміння працювати з текстом, використовувати різноманітні історичні джерела, висловлювати власну думку.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «феодальна роздробленість», «федеративна монархія».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань

1. Назвіть відомі вам факти із життя Володимира Мономаха.

2. Висловіть припущення щодо того, чому після смерті свого батька, Всеволода Ярославича, він відмовився посісти київський стіл.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з візуальним і текстовим джерелами

Розглянути портрет Володимира Мономаха і порівняти його з описом, наведеним істориком Василем Татіщєвим.

«Він був гарним обличчям, очі в нього були великі. Волосся рудувате й кучеряве, лоб високий, борода широка. На зріст він був не дуже високий, але міцний тілом і дуже сильний».

Вправа «Чиста дошка»

Прочитати текст підручника (С. 109-112) і дати відповіді на запитання, наведені на С. 115.

На дошці написати номери запитань, які витираються після того, як на запитання отримана правильна відповідь. Виконувати роботу до тих пір, поки дошка не буде чистою.

Робота з таблицею

На основі розповіді вчителя і тексту підручника учні складають таблицю «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Мономаха».

Внутрішня політика

Зовнішня політика

1. Посилив владу київського князя.

2. Об’єднав у своїх руках три чверті території Київської держави: Київщину, Волинь, Турово-Пінську, Переяславську, Смоленську, Новгородську, Мінську землі та Поволжя.

3. Припинив міжусобну боротьбу.

4. Сприяв розвитку сільського господарства, ремесла, торгівлі

5. Будував нові міста, розбудовував старі.

6. Зменшив податки міщанам і повинності селянам, обмежив застосування рабської праці.

7. Доповнив «Руську Правду» та «Правду Ярославичів» «Уставом Володимира Всеволодовича», закони якого сприяли економічному піднесенню держави.

8. Був автором твору «Повчання дітям»

1. Зміцнив міжнародний авторитет і позиції Київської Русі.

2. Вів постійну боротьбу з половцями.

3. Здійснював шлюбну дипломатію:

• син Мстислав був одружений зі шведською принцесою;

• дочка Мономаха стала дружиною угорського короля;

• син Юрій був одружений з дочкою половецького хана.

4. Підтримував дружні відносини з Візантією, скандинавськими країнами та країнами Західної Європи

Робота з історичним джерелом

Прочитати уривок з «Повчання дітям» Володимира Мономаха (С. 112 підручника) і відповісти на запитання.

1. Яку чесноту Володимир Мономах найчастіше згадує в цьому уривку?

2. Що у Мономаховому «Повчанні дітям» не втратило значення і сьогодні?

Робота з поняттям

Федеративна монархія — сукупність самостійних чи напівсамостійних князівств, земель, що проводять незалежну політику.

Робота з картою «Самостійний розвиток земель-княжінь Київської Русі у серед. XII — на поч. XIII ст. Змагання за київський престол»

Назвіть удільні князівства Київської Русі

Робота в групах, парах

Прочитати у підручнику причини феодальної роздробленості Київської Русі (С. 114). Вибрати, на ваш погляд, дві найважливіші причини, записати їх у зошиті. Об’єднатися з сусідом по парті у пару і з чотирьох записаних вами причин після обговорення виділити дві найважливіші. Далі об’єднатися у четвірки і виділити із записаних у парах причин дві найголовніші. Четвірки зачитують у класі виділені ними дві найважливіші причини феодальної роздробленості Київської Русі, занотовують їх на дошці, уникаючи повторень.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Зробіть висновок щодо діяльності Володимира Мономаха та його сина Мстислава.

2. У чому полягає суть феодальної роздробленості держави? Розкрийте причини цього історичного процесу.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 11), читати, відповідати на питання; опрацювати записи в зошиті; вивчити визначення понять.