Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 31

Тема. Тематичне оцінювання за темами 7-8

Розв’язання кросвордів

Кросворд 1*

У виділених клітинках — протест англійського парламенту «Велика ____ ». (Ремонстрація)

 • 1. Російський цар 1676 — 1682 рр. (Федір)
 • 2. «Нове» і ____ дворянство в Англії. («Старе»)
 • 3. За Карла І був встановлений ____ «одноосібного панування». (Режим)
 • 4. Перший російський імператор. (Петро)
 • 5. Дворянський титул в Англії. (Барон)
 • 6. ____ Ньюкомен — англійський вчений, який запропонував свою конструкцію парової машини. (Томас)
 • 7. Новий верховний розпорядчий орган влади в Росії. (Сенат)
 • 8. Династія англійських монархів, яку у 1603 році змінили Стюарти. (Тюдор)
 • 9. «Білль про ____ ». (Права)
 • 10. Житло царів, королів та інших монархів. (Палац)
 • 11. Копигольдери — це держателі ____ за угодою. (Землі)
 • 12. Регентша царевичів Петра та Івана. (Софія)

* Кросворди 1—3 взято з книги: Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О. Дидактичні ігри на уроках історії. 5—9 класи. — X.: Вид. гр. «Основа», 2004.

Кросворд 2

Всі слова у цьому кросворді починаються з літери Д.

 • 1. Автор Конституції США ____ Медісон. (Джеймс)
 • 2. Перший президент США ____ Вашингтон. (Джордж)
 • 3. Керівник повстання фермерів у США — ____ Шейс. (Даніель)
 • 4. « ____ незалежності». (Декларація)
 • 5. Один із штатів США. (Делавар)
 • 6. Другий президент США ____ Адамс. (Джон)
 • 7. Автор державного документа США. (Джефферсон)
 • 8. Ще один штат США. (Джорджія)
 • 9. Дорадчий орган влади при імператорі в Австрії — ____ рада. (Державна)
 • 10. Скільки курфюрстів обирали імператора Німеччини? (Дев’ять)

Кросворд 3

А в цьому кросворді всі слова починаються з літери П.

 • 1. Бранденбурзько — ____ держава. (Прусська)
 • 2. Російський цар, який «прорубав» вікно в Європу. (Петро)
 • 3. Ідейна течія, спрямована проти феодальних порядків, яка сформувалася в Німеччині. (Просвітництво)
 • 4. Виконавчий орган влади в Австрії — « ____ австрійська канцелярія». (Придворна)
 • 5. Один із слов’янських народів, який проживав на території Австрії. (Поляки)
 • 6. Автор памфлету «Здоровий розум». (Пейн)
 • 7. «Білль про ____ ». (Права)
 • 8. Глава держави в США. (Президент)
 • 9. Один із штатів США. (Пенсільванія)

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я першого представника династії Стюартів на англійському престолі.

а) Яків І;

б) Карл І;

в) Єлизавета І;

г) Марія І.

2. Позначте дату Полтавської битви.

а) 1700 р.;

б) 1708 р.;

в) 1709 р.;

г) 1721 р.

3. Визначте ім’я автора памфлету «Здоровий глузд».

а) Томас Пейн;

б) Бенджамін Франклін;

в) Томас Джефферсон;

г) Натаніел Грін.

4. Позначте подію, яка остаточно закріпила політичну роздробленість Німеччини.

а) Північна війна;

б) Семирічна війна;

в) Лівонська війна;

г) Тридцятилітня війна.

5. Визначте ім’я винахідника першої парової машини в Англії.

а) Д. Харгрівс;

б) Д. Уатт;

в) Т. Севері;

г) Д. Уайт.

6. Доберіть термін, якому відповідає наведене визначення.

____ — орган центрального управління а Російській імперії у XVIII ст.

а) Колегія;

б) приказ;

в) міністерство;

г) синод.

II. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три.)

7. Позначте імена російських імператорів, які прийшли до влади внаслідок палацового перевороту.

а) Петро І;

б) Катерина;

в) Петро II;

г) Єлизавета Петрівна.

8. Позначте назву англійських колоній в Америці, де набуло поширення плантаційне господарство.

а) Джорджія;

б) Північна Кароліна;

в) Массачусетс;

г) Південна Кароліна.

III. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

а) Віги

1) ступінь, чин, спеціальне звання

б) Кріпацтво

2) особиста залежність селян-землеробів від феодалів

в) Ранг

3) організована група противників влади короля в Англії, згодом — політична партія

4) перехід від ручної праці до машинної, від мануфактурного виробництва до фабричного

10. Установіть відповідність між датами та подіями.

а) 1770 р.

1) ухвалення Декларації незалежності США

б) 1776 р.

2) ухвалення Конгресом США «Білля про права»

в) 1789 р.

3) «Бостонська бійня»

4) підписання Версальського миру

IV. Завдання відкритої форм із короткою відповіддю.

11. Запишіть назву колегії, створену в 1722 р. для управління українськими землями.

12. Запишіть назву станово-представницького органу в німецьких князівствах.

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 а; 4 г; 5 б; 6 а; 7 а, б, г; 8 а, в, г; 9 а — 3, б— 2, в — 1; 10 а — 3,6 — 1, в — 2; 11 Малоросійська; 12 Ландтаг.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я російського імператора, який проголосив маніфест «Про вольності дворянства».

а) Петро І;

б) Павло II;

в) Петро III;

г) Микола І.

2. Позначте дату скликання Довгого парламенту в Англії.

а) 1640 р.;

б) 1642 р.;

в) 1645 р.;

г) 1649 р.

3. Позначте ім’я правительки Австрії, яка заявила, що «готова продати останню спідницю», аби повернути Сілезію.

а) Марія-Антуанетта;

б) Марія-Терезія;

в) Катерина І;

г) Катерина II.

4. Позначте подію, яка спричинила виникнення конфлікту між Англією та її американськими колоніями.

а) Північна війна;

б) Лівонська війна;

в) Семирічна війна;

г) Тридцятилітня війна

5. Позначте ім’я українського гетьмана, який прагнув досягти незалежності України і заради цього став союзником шведського Карла XII.

а) Іван Мазепа;

б) Іван Скоропадський;

в) Іван Виговський;

г) Іван Брюховецький.

6. Доберіть термін, який відповідає наведеному визначенню.

____ — урочисте проголошення основних принципів.

а) Декларація;

б) конституція;

в) указ;

г) універсал.

II. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три.)

7. Позначте назви російських міст, де були розташовані суднобудівельні верфі.

а) Астрахань;

б) Москва;

в) Архангельськ;

г) Нижній Новгород.

8. Позначте держави, які мали колонії на території Америки в середині XVIII ст.

а) Португалія;

б) Іспанія;

в) Франція;

г) Великобританія.

III. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та їх визначенням.

а) Найманий робітник

1) верховний орган влади в Росії, встановлений Петром І

б) Протекторат

2) духовна колегія

в) Сенат

3) система влади, яка була встановлена в Англії в 1653 р. Главою держави оголошувався лорд-протектор, який не був обмежений законами і спирався на військову силу

4) людина, що добровільно наймається на роботу й отримує за свою працю заробітну платню

10. Установіть відповідність між датами та подіями.

а) 1756 р.

1) початок Семирічної війни

б) 1701 р.

2) указ Йосифа II про скасування особистої залежності селян у Галичині, Чехії та Моравії

в) 1782 р.

3) проголошення королівства Пруссія

4) рік, коли народився композитор І. С. Бах

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Під ім’ям якої російської імператриці увійшла в історію Софія Августа Фредеріка Анхальт-Цербстська?

12. Запишіть назву документа, в основу якого був покладений проект Джеймса Медісона.

Відповіді: 1 в; 2 а; 3 б; 4 в; 5 а; 6 а; 7 а, в, г; 8 б, в, г; 9 а— 4, б — 3, в — 2; 10 а — 1, б — 3, в — 2; 11 Катерина II; 12 Конституція.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.