Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

Тема 9. СХІДНИЙ СВІТ

УРОК 32

Тема. Османська імперія

Мета: розглянути особливості економічного, політичного та культурного розвитку імперії Османа в епоху Нового часу; вдосконалити вміння учнів працювати з історичними текстами, таблицями, картою.

Основні поняття та терміни: «Османська імперія», «султан», «яничари», «гайдуки».

Основні дати та події:

 • 1520—1566 рр. — роки життя Сулеймана І;
 • 1683 р. — розгром турків під Віднем.

Обладнання: підручник, історичний атлас, пакети історичних документів.

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстами та історичними джерелами.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • показувати на карті території Османської імперії;
 • називати особливості розвитку Османської імперії;
 • характеризувати завойовницьку політику Османської імперії;
 • аналізувати особливості політики Сулеймана І;
 • розкривати відносини турків та запорізьких козаків;
 • наводити приклади досягнень культури в Османській імперії;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

 • 1. Яку назву отримав період в історії людства, що розпочався на рубежі XV-XVI ст.?
 • 2. Які зміни в житті людей дозволили вважати, що наступила нова епоха?
 • 3. Як називаються економічні відносини, які прийшли на зміну феодалізму?
 • 4. Назвіть держави, де відбулися буржуазні революції.
 • 5. Які зміни в життя людей, характерні для цього часу, ви можете назвати?
 • 6. У яких країнах феодалізм продовжував зберігати панівне становище?
 • 7. Назвіть політичний устрій держав, який сформувався в епоху Нового часу.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Східний світ жив своїми, відмінними від Заходу, законами. Тут, на Сході, була дуже велика роль традицій, правил поведінки, які передавалися від покоління в покоління, тому цю цивілізацію називають «традиційними суспільствами». Османська імперія була однією з них і свого часу чимало впливала на долю України.

IV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Економічний та соціально-політичний стан імперії Османа

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника й методом «Чиста дошка» відповісти на запитання.

 • 1. Назвіть титул верховного правителя держави Османа.
 • 2. Якими повноваженнями був наділений турецький султан?
 • 3. Назвіть основні категорії суспільства Османської імперії.
 • 4. Якими були права та обов’язки кіннотників імперії?
 • 5. Назвіть категорії населення, які сплачували податки.
 • 6. Охарактеризуйте становище немусульманських верств населення.
 • 7. Складіть схему державного управління імперії.

Схема державного управління в Османської імперії

Результати роботи заносяться до таблиці «Населення Османської імперії».

Категорії

Становище

Султан

Верховний власник землі; володів законодавчою, виконавчою та судовою владою; заохочував розвиток торгівлі

Кіннотники

отримували від султана землі з селами за умови несення служби у війську і спорядження декількох вершників з числа селян власним коштом

Яничари

турецька регулярна піхота

Башибузуки

воїни-добровольці, що служили тільки за військову здобич

Землероби

мали право обробляти землю й передавати дітям свій наділ, за це вони повинні або платити податки до казни султана, або оброк його кінним воїнам

Ремісники

працювали переважно на замовлення держави або заможних людей

Немусульмани

сплачували особливий грошовий податок — бжизью

Війни Османської імперії

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Османська імперія у XVI—XVII ст.» виконати завдання:

 • 1. Назвіть території, які увійшли до Османської імперії в 1512 р.
 • 2. Назвіть території, які були завойовані за часів правління Селіма І.
 • 3. Назвіть території, які були завойовані за часів правління Сулеймана І.
 • 4. Назвіть держави, які перебували у васальній залежності від Османської імперії.
 • 5. Назвіть дати і місця найважливіших подій.
 • 6. Назвіть держави, які межували з імперією Османа.

Результати роботи заносяться до таблиці.

Дата

Приєднані території

Важливі події

Сер. XIV ст.

Болгарія, Сербія

1453 р.

Візантія

1453 р. — узяття Константинополя

Правління Селіма І

(1512-1520)

Вірменія, частина Грузії, Мала Азія, частина Месопотамії, Сірія, Палестина, частина Аравійського півострова, Єгипет

Правління Сулеймана І

(1520-1566)

Угорщина, частина Грузії, Ірак, Барка, Тріполітанія

1526 р. — битва при Могачі; перемога турецьких військ;

1529 р. — облога Відня

Залежні території

1511 р.

1520 р.

1541 р.

1546 р.

сер. XVI ст.

1574 р.

к. XVI ст.

1672 р.

Князівство Молдавія

Алжир

Князівство Трансільванія

Ємен

Князівство Валахія

Туніс

Феццан

Кримське ханство

Правобережна Україна

1571 р. — битва при Лепанто

1683 р. — розгром турків під Віднем

Учитель пропонує учням на основі знань, отриманих ними на уроках історії України, охарактеризувати відносини Туреччини та Запорозької Січі.

Передбачувані відповіді учнів:

Турецько-татарські напади на Україну призводили до:

 • знищення й спустошення українських земель;
 • пограбування й спалення українських міст та сіл;
 • захоплення в полон українських чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчат, які потрапляли в рабство (полонених називали ясир);
 • чоловіки ставали веслярами на турецьких галерах-каторгах, жінки та дівчата потрапляли до гаремів, хлопчиків віддавали до султанської гвардії, де з них виховували вірних захисників султанського престолу — яничар;
 • всіх, хто чинив опір, убивали.

Д. Вишневецький на острові Хортиця заснував Запорозьку Січ для відсічі нападів турків і татар. З часом козаки почали здійснювати походи на турецькі землі.

Найбільш вдалими були походи козаків проти турків на початку XVII ст. Цей період увійшов в історію козацтва як «доба героїчних походів». Найбільш успішними були походи під проводом П. Сагайдачного.

1606 р. — козаки завдали удару по турецьких фортецях Аккерман, Кілії, Варні;

1608 р. — здобули Перекоп, а згодом Ізмаїл, Кілію та Аккерман; 1616 р. — козаки здобули Кафу — найбільший невільничий ринок у Криму — і звільнили бранців.

Ослаблення Османської імперії

Учитель. Період правління Сулеймана І був вершиною могутності імперії Османа, потім настав час рівноваги сил та занепад держави.

Самостійна робота

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника та історичного джерела і назвати причини занепаду імперії Османа.

Текст. Битва при Лепанто

Католицький король Філіпп II відправив свій флот до Мессіни під командою свого побічного брата дона Хуана Австрійського, до якого приєднався Джан Андреа Доріа Генуя зі своїми галерами, що перебували на утриманні того ж короля. До них прилучився і Марк Антоніо Колонна, папський адмірал, зі своїми галерами і Себастіан Венієро, головнокомандуючий морськими силами Венеціанської республіки...

Вранці 7 жовтня, в неділю, вони опинилися поруч двох сильних ворожих ескадр. Турецька ескадра вийшла з Лепанто під командою адмірала Алі, коменданта Тунісу та Алжиру. За кількістю вітрил турки значно перевершували християнську ескадру. Адмірал Алі мав від султана наказ битися з ворогом. Саме зараз його флот опинився навпроти християн на рівні острова Курцолярі. Тоді обидві сторони вишикувалися у бойовому порядку, утворюючи кожна три загони, розташовані напівмісяцем. Генералісимус дон Хуан Австрійський, що знаходився на одному з фрегатів, рушив вперед... Обидві ескадри супротивників зійшлися... Галери супротивників зчепилися на абордаж, і тут з’ясувалося, хто з ворогів перевершує іншого силою... Турецька ескадра почала безладно відступати. У результаті цієї поразки турок дванадцять тисяч рабів-християн дістали свободу (История Средних веков: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1988. — С. 42—43).

 • 1. Назвіть держави, які виступили проти імперії Османа.
 • 2. Як називалася антитурецька коаліція?
 • 3. Чим закінчилася битва при Лепанто?

Передбачувані відповіді учнів:

 • безперервні війни призвели до погіршення становища населення;
 • після Великих географічних відкриттів торгові шляхи перенесені із Середземного моря до Атлантики;
 • військові все більше почали виявляти інтерес до господарської діяльності, відходили від служби;
 • утворення в 1684 р. антитурецької «Священної ліги», до якої увійшли Австрія, Польща, Венеція. Росія.

Культура Османської імперії

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний пункт підручника й скласти розгорнутий план відповіді на питання «Культура Османської імперії».

Орієнтовний план відповіді

 • 1. Вплив мусульманської релігії на освіту (медресе при мечетях).
 • 2. Розквіт турецької поезії наприкінці XV—XVI ст. (Челебі, Ахмед-паша).
 • 3. Розвиток науки (історик і географ Хаджі Халіфі).
 • 4. Досягнення турецьких архітекторів (мечеті, лазні, мавзолеї).
 • 5. Особливості турецького живопису.

V. Закріплення знань учнів

1. Співвіднесіть терміни та поняття.

а) Султан

1) болгарські та сербські партизани

б) Гайдуки

2) глава держави імперія Османа

в) Яничари

3) воїни-добровольці, що служили тільки за військову здобич

г) Башибузуки

4) привілейована піхота в турецькій армії

2. Співвіднесіть дати та події.

а) 1453 р.

1) облога Відня

б) 1526 р.

2) битва при Лепанто

в) 1529 р.

3) узяття Константинополя

г) 1571 р.

4) розгром турків під Віднем

д) 1683 р.

5) битва при Могачі, перемога турецьких військ

Відповідь: 1 а — 2, б — 1, в — 4, г — 3; 2 а — 3, б — 5, в — 1, г — 2, д — 4.

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про особливості східної цивілізації.