Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 30

Тема. Конституція США

Мета: ознайомити учнів зі змістом Конституції США, її основними положеннями; розвинути в учнів навички аналізу документа, порівнювати історичну інформацію, застосовувати й пояснювати терміни і поняття; давати оцінку історичним діячам; виховувати повагу до демократичних прав і свобод громадян.

Основні поняття та терміни: «Конфедерація», «федерація», «республіка», «Конгрес», «Сенат», «Палата представників», «конституція», «принцип розподілу влади», «Білль про права».

Основні дати та події:

 • 1787 р. — прийняття Конституції США;
 • 1789 р. — затвердження (ратифікація) «Білля про права».

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстами та історичними джерелами.

Обладнання: підручник, історичний атлас, пакети документів, Конституція України.

Додаткові джерела інформації:

 • 1. Американские президенты / Под ред. Ю. Хайдекинга. — Ростов-на-Дону; М., 1997.
 • 2. Согрин В. Основатели США.
 • 3. Слезкин Л. У истоков американской истории.

Очікувані результата

Після уроку учні зможуть:

 • порівнювати державний устрій США та Англії;
 • аналізувати «Білль про права»;
 • називати характерні ознаки «Декларації незалежності» та Конституції США;
 • наводити приклади особливостей демократичного устрою США;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

1. Співвіднесіть дати та події.

а) 1773 р.

1) Паризький мирний договір

б) 1774 р.

2) «Бостонське чаювання»

в) 1776 р.

3) перемога американців під Саратогою

г) 1777 р.

4) ухвалення Декларації незалежності США

д) 1778 р.

5) початок війни за незалежність

2. Співвіднесіть імена та факти біографії.

а) Дж. Вашингтон

1) автор Декларації незалежності США

б) Т. Джефферсон

2) французький генерал, командуючий частиною американських військ

в) Лафайет

3) головнокомандуючий американською армією

г) Б. Франклін

4) автор афоризму «Час — гроші»

Відповідь: 1 а — 2, б — 5, в — 4, г — 3, д — 1; 2 а — 3, б — 1, в — 2, г — 4.

3. Позначте думки, з якими ви згодні або не згодні, поставивши відповідно знаки «+» або «-».

Причинами війни за незалежність англійських колоній у Північній Америці стали:

 • 1) заборона англійського короля та парламенту вести морську торгівлю на судах, що належать колоністам;
 • 2) прагнення англійського короля посилити в колоніях вплив католицької церкви;
 • 3) заборона англійського парламенту засновувати в колоніях мануфактури;
 • 4) англійський парламент перешкоджав еміграції до Північної Америки;
 • 5) королівський указ про заборону колоністам переселятися на захід, за Аллеганські гори;
 • 6) англійський парламент заборонив видавати жителями колоній власні газети та журнали;
 • 7) заборона англійського парламенту виготовляти тканини в колоніях;
 • 8) запровадження метрополією гербового збору;
 • 9) відсутність у жителів колоній свого представництва в англійському парламенті;
 • 10) прагнення жителів колоній до свободи та рівності.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ключем до розуміння мети Конституції США служать слова французького письменника А. де Токвіля (XIX ст.), який писав, що в період створення Конституції у американців було дві задачі — зберегти особливості кожного штату й водночас об’єднати весь народ в єдиний союз.

IV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Конституція США

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і виконати завдання.

Текст 1. Із Конституції Сполучених Штатів Америки (1787)

Стаття І

§ 1. Всі законодавчі права, що надаються цією Конституцією, повинні належати Конгресові Сполучених Штатів, який має складатися із Сенату і Палати представників.

§ 2. Палата представників повинна складатися з членів, що обираються кожні два роки населенням штатів (...).

§ 3. Сенат Сполучених Штатів повинен складатися з двох сенаторів від кожного штату, обраних законодавчими зборами цих штатів (...).

Стаття II

§ 1. Виконавча влада повинна бути надана президентові Сполучених Штатів Америки. Він має перебувати на цій посаді протягом чотирьох років (...).

§ 2. Президент буде головнокомандуючим армією і флотом Сполучених Штатів (...).

Йому належить право укладати трактати на пропозицію і за схваленням Сенату з тим, щоб це схвалення було висловлене двома третинами присутніх сенаторів (...) (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К.,1998. — С. 190).

 • 1. Опишіть державний устрій США. Кому належала виконавча, законодавча влада?
 • 2. Назвіть повноваження Президента США.
 • 3. Намалюйте схему «Найвищі органи влади в США».

Орієнтовна схема «Найвищі органи влади в США» (учитель доповнює й пояснює схему)

«Білль про права»

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і виконати завдання.

Текст 1. З «Білля про права» (1791)

Стаття І

Конгрес не повинен видавати закони, що встановлюють будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідування, що обмежують свободу слова або друку, або право народів мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями про припинення зловживань.

Стаття II

Оскільки для безпеки вільної держави необхідне добре організоване народне ополчення, право народу зберігати та носити зброю не підлягає обмеженням.

Стаття IV

Право народу на недоторканність особи, житла, паперів і майна не може порушуватися необгрунтованими обшуками або арештами, й ордери на обшук або арешт не будуть видаватися без достатніх підстав, підтверджених присягою або урочистою заявою. У таких ордерах повинен бути детальний опис місця обшуку, а також зазначені імена осіб, що підлягають арешту.

Стаття VI

В усіх випадках кримінального переслідування обвинувачений має право на швидкий і публічний суд незацікавлених присяжних того штату, округу, де був скоєний злочин (...); обвинувачений має право вимагати, щоб йому повідомили характер і мотиви обвинувачення і надали очну ставку зі свідками, що свідчать проти нього; обвинувачений не може вимагати примусового виклику своїх свідків і користуватися допомогою адвоката для захисту (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К.,1998. — С. 191).

 • 1. Розкажіть, які особисті права і свободи отримали громадяни США після ухвалення Конгресом «Білля про права».
 • 2. Чи підтримуєте ви право носіння зброї?

V. Закріплення знань учнів

Творчі завдання

 • У Конституції США 1787 р. не зазначається, хто має право голосу на виборах у центральні органи влади. Це мав вирішувати кожний штат окремо.

Як ви гадаєте, чому було встановлено такий порядок? Кому це було вигідно у північних та південних штатах?

 • Про творців Конституції Джефферсон писав: «Підштовхувані подіями моменту, вони створили засоби, щоб тримати дім у порядку...» Як ви розумієте ці слова?
 • «...Ми повинні зрозуміти, що є три різних шляхи, якими в майбутньому можна досягти незалежності, а саме: посередництвом законного волевиявлення народу у Конгресі, посередництвом воєнної сили або виступу черні... Якщо незалежність буде досягнуто першим шляхом, то для нас відкриваються всі можливості створити найдобродійнішу, найчистішу Конституцію на Землі...» Прокоментуйте наведені судження. Відповідь аргументуйте.
 • «...Одного разі, сидячи за кавою з Вашингтоном, Джефферсон висловив сумнів, чи потрібен Сенат. Вашингтон спитав свого друга, навіщо він наливає каву у блюдечко. «Усякий знає для чого, — відповів Джефферсон, — щоб занадто гаряча кава встигла прохолонути». «Ось чому при виданні законів і потрібна друга палата», — відповів Вашингтон».

Доведіть правильність судження першого американського президента.

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.