Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 21

Тема. Тематичне оцінювання за темами 5-6

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я «государя всея Русі», який першим вінчався на царствування.

а) Іван III;

б) Іван IV;

в) Борис Годунов;

г) Василь Шуйський.

2. Позначте державний орган Польщі, який обмежував владу короля.

а) Рада;

б) кортеси;

в) сейм;

г) магістрат.

3. Позначте ім’я діяча епохи Відродження, якому належать слова: «Щастя приходить до того, хто багато працює».

а) Рафаель Санті;

б) Мікеланджело Буонаротті;

в) Рембрандт ван Рейн;

г) Леонардо да Вінчі.

4. Позначте подію, яка ознаменувала початок підкорення Сибіру Московським царством.

а) Похід Єрмака Тимофійовича;

б) отримання купцями Строгановими грамоти на заснування поселень на річках Тобол, Іртиш, Об;

в) приєднання Астрахані та Казані;

г) визнання Великою Ногайською Ордою залежності від російського царя.

5. Позначте назву міста, де містився палац Дожів.

а) Рим;

б) Падуя;

в) Піза;

г) Венеція.

6. Позначте твір, який належить В. Шекспіру.

а) «Багато галасу даремно»;

б) «Утопія»;

в) «Зоряний вісник»;

г) «Часослов».

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Лівонська війна;

б) Леонардо да Вінчі написав «Джоконду»;

в) утворення Речі Посполитої.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте землі, які входили до складу Польщі на початку XVI ст.

а) Польські;

б) молдавські;

в) литовські;

г) українські.

IV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

а) Деспот

1) старший єпископ, який керує групою єпархій; у православній церкві — вищий духовний сан

б) Митрополит

2) необмежений і жорстокий володар, цар, який керує не на основі законів, а свавільно

в) Гармонія

3) вищий ступінь творчої обдарованості

4) співзвучність, мелодійність, розміреність

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу

(а — б) + в = ?;

а — «Соборне уложення» царя Олексія Михайловича;

б — похід Єрмака, завоювання Сибіру;

в — проведення Стоглавого Церковного собору про «виправлення» церкви та обмеження її землеволодінь.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть назву спеціального війська у Московському царстві для придушення опору вотчинників-бояр.

12. Запишіть назву наукового приладу, винахід якого дозволив досліджувати раніше не доступні для людини таємниць рослинного й тваринного життя.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 б; 5 г; 6 а; 7 б, а, в; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 1, в — 4; 10 (1649 — 1582) + 1551 = 1618 (початок Тридцятилітньої війни); 11 Опричники; 12 Мікроскоп.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я останнього польського короля з династії Ягеллонів.

а) Стефан Баторій;

б) Генріх Валуа;

в) Сигізмунд II;

г) Сигізмунд III.

2. Позначте сучасну назву посольського приказу Івана IV.

а) Міністерство внутрішніх справ;

б) міністерство закордонних справ;

в) міністерство фінансів;

г) міністерство науки та освіти.

3. Позначте ім’я діяча епохи Відродження, якому належать слова:

«Мистецтво закладено в природі».

а) Альбрехт Дюрер;

б) Дієго Веласкес;

в) Пітер Рубенс;

г) Тиціан.

4. Позначте подію, яка спричинила створення Речі Посполитої.

а) Тридцятилітня війна;

б) Селянська війна на чолі зі С. Разіним;

в) Лівонська війна;

г) повстання під керівництвом І. Болотникова.

5. Позначте назву міста в Італії, де розташований собор Святого Петра.

а) Рим;

б) Падуя;

в) Піза;

г) Венеція.

6. Визначте твір, який належить Сааведро Сервантесу.

а) «Гаргантюа і Пантагрюель»;

б) «Утопія»;

в) «Дон Кіхот»;

г) «Сон у літню ніч».

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Ухвалення Брестської унії;

б) опричнина Івана IV;

в) початок освоєння Сибіру Строгановими.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте землі, приєднані Московською державою у XVI ст.

а) Казанське ханство;

б) Хівінське ханство;

в) Сибірське ханство;

г) Астраханське ханство.

IV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та поняттями.

а) Панщина

1) адміністративно-територіальна одиниця на Русі (з XIII ст.) — складалася з міста та підлеглих йому волостей

б) Трагедія

2) безкоштовна примусова праця залежних селян-землеробів у господарстві феодала

в) Повіт

3) драматичний твір веселого, життєрадісного характеру

4) драматичний твір, що зображує вкрай гострі життєві конфлікти

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу

(а — б) + в = ?;

а — початок Селянської війни під керівництвом Степана Разіна;

б — видання «Судебника» Івана IV Грозного;

в — початок правління Івана III.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть прізвище російського та українського першодрукаря.

12. Запишіть назву наукового приладу, винайдення якого дозволило Галілео Галілею відкрити чотири найбільші супутники Юпітера.

Відповіді: 1 в; 2 б; 3 а; 4 в; 5 в; 6 в; 7 б, в, а; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 4, в — 1; 10 (1670 — 1550) + 1462 = 1582 (похід Єрмака, завоювання Сибіру); 11 Федоров; 12 Телескоп.