Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 20

Тема. Узагальнення за темами 5-6

Мета: узагальнити та систематизувати знання, отримані на попередніх уроках, підготуватися до контрольної роботи.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • порівнювати кордони основних західноєвропейських країн;
 • узагальнювати інформацію з писемних джерел;
 • визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх;
 • порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки;
 • класифікувати та застосовувати поняття та терміни.

Обладнання: історичний атлас, комплект кросвордів, листи паперу, олівці.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Учитель заслуховує відповіді на письмове питання домашнього завдання «Гетьманщина і Московське царство у XVII ст.» і переходить до «історичного фехтування». Учні ставлять одне одному питання з вивченої теми. Питання готуються вдома.

III. Основна частина уроку

Розв’язання кросвордів

Кросворд 1*

 • 1. Законодавчий кодекс Івана IV. («Судебник»)
 • 2. ____ Мінін — організатор Нижньогородського ополчення. (Кузьма)
 • 3. Місто, де відбулася розправа над повстанцями Степана Разіна. (Арзамас)
 • 4. Постійне піхотне військо, утворене за часів Івана IV. (Стрілецьке)
 • 5. Захоплення нових територій. (Експансія)
 • 6. Литовський магнат ____ Сапега. (Ян)
 • 7. Московський патріарх, який провів церковну реформу. (Никон)
 • 8. Місто, яке було завойоване російськими військами на початку Лівонської війни. (Нарва)
 • 9. Протопоп, який виступив проти церковної реформи патріарха. (Аввакум)
 • 10. Перший російський цар з династії Романових. (Михайло)
 • 11. Особлива внутрішня політика Івана Грозного. (Опричнина)
 • 12. Польський князь ____ Вишневецький, який підтримав Лжедмитрія І. (Адам)

* Кросворди 1—3 взято з книги: Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О. Дидактичні ігри на уроках історії. 5—9 класи. — X.: Вид. гр. «Основа», 2004.

Кросворд 2

У цьому кросворді літера Р є спільною для всіх слів.

 • 1. ____ Годунов. (Борис)
 • 2. Лжедмитрій І — ____ Отреп’єв. (Григорій)
 • 3. Боярський уряд Федора Мстиславського. («Семибоярщина»)
 • 4. Керівник народного ополчення 1611 року. (Пожарський)
 • 5. « ____ уложення» 1649 року. (Соборне)
 • 6. Велике господарство, засноване на панщинній праці. (Фільварок)
 • 7. Польський король Стефан ____ (Баторій)
 • 8. Місто, взяте повстанцями під керівництвом Степана Разіна. (Астрахань)
 • 9. І це місто також. (Царицин)
 • 10. Вища духовна особа в православній церкві. (Патріарх)
 • 11. Вищий прошарок феодального суспільства в Російській державі. (Бояри)
 • 12. Станова частина феодалів, що мала привілеї, які передавалися у спадок. (Дворянство)

Кросворд 3

Тут зашифровано прізвища відомих дев’яти художників, скульпторів, архітекторів епохи Відродження.

Слова читаються по ламаних лініях. Рухатися треба по горизонталі або по вертикалі в будь-якому напрямку.

Відповідь: 1. Мікеланджело. 2. Рембрандт. 3. Дюрер. 4. Тиціан. 5. Рубенс. 6. Рафаель. 7. Веласкес. 8. Браманте. 9. Сансовіно.

IV. Оцінювання знань учнів

Оцінку 12 балів отримує учень, який набрав найбільшу кількість балів в особистому заліку. Розрив між оцінками може становити від 3 до 7 балів на розсуд вчителя і за підсумками уроку.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал тем 5—6, підготуватися до тематичного оцінювання.